3 aktivitetsark til 17.mai [BM-NN]

Disse tilleggsoppgavene hører til opplegget med de nivådelte minibøkene om 17.mai. Les mer om dem her. I disse tilleggsoppgavene kan elevene farge det norske flagget, samt løse ulike oppgaver knyttet til 17.mai.

Last ned her: Tilleggsark - 17mai

Nivådelte minibøker for å lære om hvorfor og hvordan man feirer 17.mai i Norge - Malimo.no
Klikk på bildet for å lese om de nivådelte minibøkene!

Publisert: 15. april 2017
Endret: 17. september 2018