Å lære om hvorfor og hvordan man feirer 17.mai i Norge

Hvert år feires Norges nasjonaldag 17.mai, men hvorfor feirer vi den egentlig? Og hvordan?

Kompetansemål i samfunnsfag handler om å bli kjent med norsk historie, kultur og tradisjoner, og basert på disse målene har jeg satt meg ned og laget nivådelte minibøker. Bruk mine ideer rundt formatet til å sette sammen ditt eget opplegg, eller finn mitt ferdiglagde opplegg på bokmål og nynorsk her. Hvis du er på jakt etter gratisnedlastingen av aktivitetsark til 17.mai finner du dem i høyre marg (evt helt nederst hvis du leser via mobil).

Hvilke emner kommer vi inn på?

Nivådelte minibøker for å lære om hvorfor og hvordan man feirer 17.mai i Norge - Malimo.no
Variert innhold om hvordan og hvorfor man feirer 17.mai!

Alle hendelsene som ledet fram til signeringen av grunnloven på Eidsvoll i 1814 omfatter mye. Minibøker er nettopp minibøker og skal gi en oversikt, pluss litt utdypende kunnskap. Noen tema er bare nevnt og kan utfylles med nettkilder og lærebøker, mens andre tema er utdypet nærmere. De største temaene i minibøkene, som er viet mest plass, er:

  • Hvordan feires 17.mai i Norge?
  • Ulike mattradisjoner på 17.mai
  • Hvorfor er 17.mai Norges nasjonaldag?

Inn under dette, eller i tillegg til dette, er dette noe vi setter fokus på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov.

Hvordan er minibøkene nivådelt? Til hvilket trinn?

Når jeg setter meg ned og lager minibøker som elevene mine skal bruke har jeg jo alltid dem i tankene. Noen er sterke lesere, men er kanskje ikke like gode på refleksjon rundt et tema og det å se årsakssammenhenger. Andre kan være svakere lesere, men fantastiske til å koble sammenhenger. Slik er det nok i de fleste klasser rundt omkring. Jeg deler inn minibøkene i to nivåer som har samme grunninnhold, men der nivå 1 er mindre detaljert. Bøkene er rettet mot 3.-6.trinn, men tekstene kan passe for yngre elever ut i fra kompetansen de har. Ved å dele opp arbeidet og gi støtte vil dette fungere fint. Oppgavene ellers i minibøkene er like, og dette gir en god mulighet for differensiering. Denne måten å tilpasse arbeidet på er også lite synlig, siden minibøkene fremstår som svært like. Nivå 2 vil fungere fir 7.trinnselever også, de vil bare bruke kortere tid og ha miniboken som en introaktivitet (eventuelt kjapp oppsummering).

Aktivitetsark i tillegg

I tillegg til minibøkene har jeg lagt ved tre aktivitetsark som handler om å farge det norske flagget, samt ulike oppgaver knyttet til 17.mai. De kommer på både bokmål og nynorsk! Disse finnes også i ressursbiblioteket - gratis. 🙂 Klikk deg inn via link i høyre marg! 🙂

Mer 17.mai-materiell

I tillegg til de nivådelte minibøkene finnes det flere typer variert materiell. For eksempel også ord- og bildekort med loop-spill, lesedomino, spinnere, tegn til tale og mer.

Det finnes også materiell for å designe sine egne folkedrakter!

I tillegg finnes det et eget opplegg i Myldrebilde-serien som er knyttet til 17.mai!

Jeg håper du syns dette var spennende måter å gjøre elevene bedre kjent historien bak og tradisjoner knyttet til 17.mai, og fikk mange gode ideer til hvordan du har lyst til å legge opp arbeidet med tema. 🙂 Du kan klikke på bildene over for å finne materiellet i butikken! ♥

Publisert: 27. april 2017
Endret: 3. mai 2022

4 svar til “Å lære om hvorfor og hvordan man feirer 17.mai i Norge”

  1. Hei
    Jeg kjøpte 17.mai-heftet hos deg og betalte med vipps. Da sto det at jeg måtte vente litt før jeg fikk lastet det ned. Men nå er jeg ikke i stand til å finne hvor jeg kan laste det ned fra. Kan du gi meg et tips?

    • Ja! 🙂 Hvis du holder musepekeren over «Min bruker» helt oppe til høyre så kommer det en meny. Der velger du «Mine kjøp», og finner nedlastingene der! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *