190 gratis skrivestartere [BM-NN-ENG]

Å skrive korte fortellinger er en oppgave som alltid er differensiert av natur. Elevene skriver ut i fra eget nivå. Noen kan skrive lange tekster, noen kan skrive litt kortere. Alle har de ulike ting som må øves på, noe som kommer godt til syne i elevtekster. Knytt fokset på tilbakemeldingen du gir til det dere har som fokusområde i denne perioden. Hver eneste dag i skoleåret (2016/17) la jeg ut en skrivestarter på Facebook-siden min!  Alle skrivestarterne ligger også samlet i butikken, du finner dem på nynorsk/bokmål her: 190 skrivestartere. Og på engelsk her: Engelske 190 skrivestartere.

Tips til bruk av skrivestartere:

  • Laminer alle skrivestarterne og sett dem i en perm eller på en ring.
  • La elevene skrive i en egen skrivebok for skrivestarterne.
  • Bruk eventuelt ark, og ha en sirkel der elevene skriver skrivestarterens nummer. Da vet de hvilke de har arbeidet med.
  • Bruk de laminerte skrivestarterne som muntlige aktiviteter, der elevene kan lage en muntlig fortelling sammen.

Her kan du laste ned skrivestarterne ukesvis. Uketallene er ikke viktige, det er bare de uketallene jeg la dem ut.

Skrivestartere - Uke 33 / Skrivestartere - Uke 34 / Skrivestartere - Uke 35 / Skrivestartere - Uke 36 / Skrivestartere - Uke 37 / Skrivestartere - Uke 38 / Skrivestartere - Uke 39 /  Skrivestartere - Uke 40 / Skrivestartere - Uke 41 / Skrivestartere - Uke 42 / Skrivestartere - Uke 43 / Skrivestartere - Uke 44 / Skrivestartere - Uke 45 / Skrivestartere - Uke 46 / Skrivestartere - Uke 47 / Skrivestartere - Uke 48 / Skrivestartere - Uke 49 / Skrivestartere - Uke 50

Skrivestartere - Uke 2 / Skrivestartere - Uke 3 / Skrivestartere - Uke 4Skrivestartere - Uke 5Skrivestartere - Uke 6 / Skrivestartere - Uke 7 / Skrivestartere - Uke 8 / Skrivestartere - Uke 9 / Skrivestartere - Uke 10 / Skrivestartere - Uke 11 / Skrivestartere - Uke 12 / Skrivestartere - Uke 13 / Skrivestartere - Uke 14 / Uke 15 --> Påskeferie! / Skrivestartere - Uke 16 / Skrivestartere - Uke 17 / Skrivestartere - Uke 18 / Skrivestartere - Uke 19 / Skrivestartere - Uke 20 / Skrivestartere - Uke 21 / Skrivestartere - Uke 22

Finn alle tilgjengelige skrivestartere her!

Publisert: 4. april 2016
Endret: 21. oktober 2018

Flere skrivestartere her!

Ressursbiblioteket - klikk her!