Å arbeide med sosial kompetanse

Arbeidet med sosial kompetanse er etter min mening like viktig som det faglige arbeidet vi gjør i skolen - ja, av og til faktisk viktigere!

Å arbeide med sosial kompetanse

..kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Jeg ønsker å arbeide mer konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er formålet med opplegget jeg har laget. Det er jo helt logisk at vi må forklare og vise, sosial adferd og relasjonsbygging er noe vi må lære. Ulike egenskaper og hva som ligger i dem defineres og tydeliggjøres. For å oppnå ønsket refleksjon og resultat er det viktig at undervisningen er konkret og systematisk - og ikke minst repeteres!

Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse er i følge Udir et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å mestre ulike sosiale miljøer. I skolesammenheng er det nyttig å ta utgangspunkt i fem grunnleggende dimensjoner: empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. En forutsetning for å kunne sette pris på andre, bygge vennskap og å være inkludert sosialt er at man innehar en sosial kompetanse. En slik kompetanse er også en viktig faktor for å motvirke utviklingen av problemadferd. Hvis man kjenner til de sosiale kodene og kjørereglene er det enklere å forholde seg til andre, og ikke minst forstå hvordan de responderer på det du gjør.

Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på Malimo.noHvordan arbeide konkret med ulike sosiale ferdigheter?

Jeg har laget meg et sett med 34 plakater + tilhørende arbeidsark for å arbeide med ulike sosiale ferdigheter ukentlig. Plakatene gir en definisjon på hva de ulike ferdighetene faktisk betyr. Det handler om å være: oppmerksom, empatisk, høflig, punktlig, respektfull, vennlig, generøs, god, omtenksom, ærlig, inkluderende, lydig, positiv, tålmodig, pålitelig, standhaftig, rettferdig, ansvarlig, sindig, oppriktig, hjelpsom, samarbeidende, ydmyk, oppmuntrende, omsorgsfull, unik, lyttende, takknemlig, engasjert, tolerant, hensynsfull, raus, hjelpsom, forståelsesfull og modig. Noen ferdigheter er vi jo mer opptatt av enn andre, og alle klasser/elevgrupper har sine egne utfordringer. Det er greit å prioritere vekk de som ikke føles like relevante for din gruppe, og repeter oftere ferdighetene som behøver å være i fokus. Jeg regner med det vil variere fra periode til  periode hvilke ferdigheter jeg ønsker å sette fokus på.

Selve undervisningsopplegget

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no
Eksempel på oppgaveark jeg bruker. Elevene kan også skrive i arbeidsboken sin

Heng opp plakater med definisjoner i klasserommet og referer til dem jevnlig – gjerne daglig. Min typiske fremgangsmåte for hver enkelt ferdighet er slik:

 1. Introduser ferdigheten før elevene får se definisjonen. La dem tenke hver for seg, eller myldre med en nabo. Dersom dette ikke er første ferdighet dere arbeider med har de allerede begynt å utvikle «knagger» å referere til. Flere av ferdighetene overlapper og flyter inn i hverandre.
 2. Vis frem plakaten og les definisjonen høyt.
 3. Snakk om hva denne ferdigheten innebærer. La elevene komme med eksempler på adferd som er i tråd med definisjonen, og diskuter gjerne eksemplene. Hvorfor passer de inn? Hvorfor ikke? Lag gjerne et tankekart mens dere har klassediskusjonen.
 4. Oppsummer eksemplene fra tankekartet. Elevene kan med fordel ta notater med stikkord og refleksjoner de gjør seg under/etter denne klassediskusjonen – bruk plakatene skrevet ut som A6-hefter eller lim inn i arbeidsbok.
 5. Bruk arbeidsarkene i dette dokumentet som støtte eller videre arbeid. Dette er gode oppgaver å løse i par/gruppe.
 6. Ha en ny klassediskusjon og se om elevene har mer å tilføye tankekartet etter videre arbeid.

Jeg håper du fikk litt inspirasjon og tips til hvordan du kan arbeide konkret og systematisk med utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse. Hvis du ønsker å bruke mine definisjonsplakater og arbeidsark finner du dem her!

Lykke til med arbeidet! 🙂

Publisert: 17. mars 2017
Endret: 28. september 2019

16 svar til “Å arbeide med sosial kompetanse”

 1. Sosial kompetanse er noe av det viktigste vi gjør og samtidig den delen av jobben som (jeg opplever) er minst prioritert fra dem øverst oppe. Det er også vanskelig å finne godt materiell med en rød tråd. Dette skal sterkt vurderes til mitt 4. Trinn!

 2. Arbeid med sosial kompetanse er en av de viktigste tingene vi jobber med som lærere, syntes jeg😊 Bra opplegg!

 3. Kjempefint opplegg. Dette må man arbeide med hver uke. Det er viktig å ikke bruke mange fine ord uten å definere ordene og snakke om innholdet i ordene sammen med barna. 🙂

 4. Dette startet vi på i mai, og fortsetter nå i august. Synes det er supert å bruke i arbeidet med å utvikle barnas sosiale kompetanse!

 5. Disse har vi hengende i klasserommet. Utrolig fine å ta i bruk når en arbeider med sosial kompetanse 😊

 6. Jammen er du flink – og snill, som lager så mange gode og nyttige ting til hjelp i en travel lærerhverdag😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *