En forsvarlig og barnevennlig skolestart!

Seksåringenes skolestart har vært diskutert i mange år, og funnene er ganske entydig. Det har tilsynelatende ingen verdi for barnet selv eller for storsamfunnet at de skal starte så tidlig. Likevel viser ingen vilje til å snu.

Frode Barkved har skrevet et svært godt innlegg i Klassekampen.  Jeg har ingen kobling til Barkved eller Klassekampen, men har fått tilatelse til å dele debattinnlegget (som egentlig er bak betalingsmur) mot at jeg nevner Klassekampens kampanje med tre uker gratis avis. Sjekk det ut hvis det er noe for deg!

Det er utrolig viktig at kritiske spørsmål kommer frem og spres. Mange barn får en unødvendig vanskelig start på skolegangen sin, og det er faktisk noe vi kan unngå. Løftet om en lekpreget skolestart der første klasse skulle være en forlengelse av barnahagen er i svært mange tilfeller blank løgn.

Det handler altså om skolestart for seksåringer. Sitat fra innlegget: "I dag har vi kunnskap om at seksårsreformen verken ble til samfunnets eller barnets beste. Selv om det virker å være stor enighet om at man ikke kan reversere reformen, er det ikke for sent å gjøre kvalitative endringer innenfor de rammene som allerede fins".

Formålet med å dele debattinnlegget er veldig enkelt: jeg syns det er ekstremt viktig at vi som lærere tar stilling til problemet, og at vi snakker høyt om det. Hvilke(t) politisk parti kommer til å ta ansvar for å ta tak i dette? Kommer noen til å gjøre det i hele tatt? Hva mener ditt parti? Er du medlem i et parti eller en organisasjon som kan løfte barnas sak? For å få til endring i skolesystemet forutsetter det at mange stemmer snakker høyt og mye. Når elevene kommer til skolen, og ikke minst hva de møtes med, er like viktig for en lærer på småtrinnet, som på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og helt opp til videregående. Hvordan og når barna flyttes fra barnehagen og opp i skolen er viktig. Alt henger sammen.

Jeg oppfordrer deg til å skrive ut innlegget og dele det på lærerrommet, videresend det til kollega - bidra til å få i gang en bølge av stemmer som står opp for ​forsvarlig og barnevennlig skolestart!​

Du kan laste ned en PDF med innlegget her: Skraper vi inn såkornet for tidlig?

Publisert: 14. september 2018
Endret: 28. september 2019

12 konkrete tips: uformell vurdering

Vold mot lærere - råd og tips

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *