Diktopplegg [BM-NN]

Enkle dikt i klasserommet er en kort veileder for hvordan du som lærer kan få elevene til å produsere enkle dikt i klasserommet. Dikt oppfattes gjerne som vanskelig for mange elever, men mye handler om å være kreativ med rimord, innhold, samt å holde tilbake ønsket om å skrive utdypende setninger, og det å si mest mulig på minst mulig plass. Ofte har læreren også ønske om at eleven gir et budskap “mellom linjene,” noe som kan være vanskelig for elever på barneskolen. Bruk eksempler på dikt som modellering for elevene når oppgaven gis. “I arbeidet med å skrive egne tekster trenger elvene ofte hjelp til å se for seg hvordan tekstene de skal skrive kan se ut. Ved å bruke modelltekst synliggjør vi for elevene hva som er målet med skriveoppgaven” (skrivesenteret.no).

I dette opplegget får du noen eksempler på dikttyper det kan jobbes med i klasserommet, og som er overkommelig for de fleste. Husk at en fem-linjer kan være vanskelig for enkelte elever. Da kan det være en idé at de starter med enklere aktiviteter som for eksempel bokstavrim. Uansett er det alltid lurt å jobbe litt med rimord i forkant, og underveis i diktskriving, og bruk gjerne skrivekompiser slik at elevene kan modellere for hverandre. På den måten får de barna i klasserommet som har vansker med å skrive et faglig forbilde, både på innholdssiden og teknisk. Og husk! Det bør være lov å samarbeide om tekstskaping så mestringsfølelsen også kommer til de elevene som syns dette er veldig vanskelig.

Tips: For å skape motivasjon for elevene i arbeid med dikt, kan det være lurt å finne en aktivitet som skal gi et resultat til slutt, slik at de ser verdien av å korrigere seg selv, rette på skrivefeil og jobbe mye med teksten. Eksempler på dette er å produsere en diktsamling som e-bok (PDF), trykke diktene og få kopimaskinen til å hefte klassens dikt i samling, invitere lokalavisa til å lage en sak om klassens diktskaping osv.

Dikttypene i opplegget er:
Oppvarming - arbeid med rimord
1. Bokstavrim
2. Humordikt
3. Fargerike dikt
4. Navnedikt
5. Femrader
6. Linjedikt
7. Fargedikt
8. Sansedikt
9. Talldikt
10. Figurdikt

Last ned her: Enkle dikt i klasserommet

NB! Når du klikker på linken for å laste ned vil den automatisk starte nedlasting. Dersom du har sperre på popups på i nettleseren kan den stoppe nedlastingen. Da må du slå den av. 🙂

Publisert: 18. mai 2021
Endret: 21. mai 2021

Aktuelle ressurser å skrive dikt ut i fra

Ett svar til “Diktopplegg [BM-NN]”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *