En kunnskapsløs kunnskapsminister!

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er ute i VG og snakker om at man skal løfte elevene som har svakest utgangspunkt. Det høres bra ut, men han har en svært mangelfull forståelse rundt det reelle livet i skolen.

Jeg er frustrert.

På grensen til forbannet!

Sitat fra artikkelen i VG:

Han utelukker imidlertid radikale tiltak som forsinket skolestart for gutter eller egne gutteklasser. I stedet er han opptatt av å kommunisere at for mange elever blir møtt med for lave forventninger og for lite hjelp av lærere og spesialpedagoger. Sanner ser for seg en spesialundervisning som ser annerledes ut enn i dag - med spesialpedagogene tettere på elevene og skolen. Han ser også frem til den forestående evalueringen av skolestart for seksåringer som det nå er flertall for på Stortinget." Videre... Han vil gi: "en plikt for rask intensiv opplæring for elever i 1. til 4. klasse dersom de blir hengende etter i å lese, skrive eller regne.

1. Elever blir møtt med skyhøye forventninger og befinner seg i en målstyrt skole fra de setter beina i skolegården. Problemet er ikke MANGEL på forventninger, men at forventningene ikke er REALISTISKE.

2. For at lærere og spesialpedagoger skal få mer TID til å hjelpe og se alle, må skolen få ØREMERKEDE ressurser slik at ikke tilbudet er avhengig av den kommunale økonomien som er ekstremt varierende.

3. Når elever strever med å mestre lesing, skriving eller regning vet vi som pedagoger hva som skal til. Vi må bare få tid og mulighet til å gjennomføre det. Skal Sanner innføre en "plikt for rask intensiv opplæring" for elever som blir hengende igjen trenger han bare skaffe mer ressurser til skolen. Kompetansen er der.

4. Seksåringenes skolestart er allerede evaluert og det man ser er at tidligere skolestart og mer teoritung skole har ført til ØKTE forskjeller mellom kjønn og sosial status. Man har IKKE sett fordeler med at seksåringene går opp i skolen.

5. Barn modnes i ulikt tempo, variasjonen innenfor det som er normalt gir et stort spenn. Jo tidligere barna begynner på skolen, jo mer sårbare er de som modnes senere. Dette har ingenting med intelligens eller evne å gjøre.

6. Barn som presses til å mestre noe de ikke er klare for, og måles i ting de ikke har forutsetning til å "levere", de må ha en svært høy resiliens for å ikke bli preget av dette. Vi SER at barna reagerer. Noen klarer seg. Noen blir syke av det. Noen faller utenfor samfunnet. Noen havner på spor i livet som de ikke greier å komme seg ut av.

Kunnskapsministeren trenger å lese seg opp på barns utvikling, og snakke med pedagoger som har ERFARING fra livet i skolen. Han framstår som direkte kunnskapsløs. Politikerne som styrer den norske skolen i dag er direkte farlige for barnas ve og vel. Barna trenger at vi slåss for dem!

Publisert: 1. juni 2018
Endret: 21. juli 2019

Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *