Portalsider for ressurser i ulike fag

Under finner du snarveier inn til ulikt materiell, sortert etter fag. Klikk deg inn og se hva du finner, du kan alltid bruke brødsmulestien (linkene som viser hvor du er) oppe til venstre for å komme tilbake til denne siden. Du kan også bokmerke fagsidene til senere hvis du har særskilt interesse av dem.

Særlig viktige serier og tema

SESONGPORTALER: Undervisning knyttet til ulike tema

De ulike sesongene, høytidene, årstidene og merkedagene er noe som ofte går igjen i skolen. Derfor har jeg bakt temaene inn sammen med emner fra ulike fag. Matematikk med en vri, lese- og skriveopplæring knyttet til sesongaktuelle tema og mye mer. Bruk samlesidene under for å finne noe du kan bruke akkurat nå!

Annerledes formater og innfallsvinkler

Det er ofte lite som skal til for at elever finner en ny motivasjon for et emne eller et fag. En annerledes måte å arbeide på, en ny innfallsvinkel - et eller annet som bryter med den dagligdagse rutinen man er vant til. Alt materiellet under er spesielt laget nettopp for dette formålet: læring og kunnskap i fokus, men med en vri!

Oppgavekort

LEKSI-bokserien

Ord- og bildekort

Klypekort

Tellebestillinger

Plakater og dekor