Fagfornyelsen og Malimo-materiell

Jeg har gjennom mange artikler her på Malimo.no kritisert forhold i skolen som ikke er gode nok. Samtidig er jeg opptatt av løfte frem hvor mye bra som foregår i skolen. Hverdagshelter som står på for barna. I tillegg prøver jeg å  sette fokus på psykisk helse, livsmestring, inkludering, likeverd, toleranse. Store og viktige ting. (Noen av disse innleggene kan du se i margen til høyre hvis du vil lese mer.)

Fagfornyelsen vil ikke på magisk vis løse alle utfordringene man står ovenfor, primært fordi de handler om ressurstildeling. Likevel har jeg en moderat optimisme om at det i alle fall er en ørliten kursendring i riktig retning.

Fagfornyelsen er spennende!

I fagfornyelsen er man opptatt av tverrfaglighet, dybdelæring, kjerneelementer, praktiske og utforskende tilnærminger, kritisk tenking og læring gjennom lek. Dette er musikk i mine ører. Materiellet som deles på Malimo spenner fra de helt enkle ressursene som kan tilpasses i bruk, og til større opplegg der flere fag smelter sammen inn under et overordet tema. Slike tema spenner fra solsystemet og kroppen, til grammatikk, årstider og sosialt arbeid.

Hvordan passer Malimo og fagfornyelsen sammen?

Allerede fra starten har det vært naturlig å fokusere på tverrfaglig arbeid i utviklingen av materiellet på Malimo. Det kan være innad i ett opplegg, der ulike ferdigheter og fag møtes, og det kan være i en større serie der ulike fag følger samme struktur og overlapper. Med fagfornyelsen som rettesnor på arbeidet framover er planen å videreføre denne tankegangen. Eksisterende opplegg skal bygges på og utvikles slik at man innen samme emne arbeider med flere ferdigheter og fag samtidig. Jeg har gode rammeverk og utgangspunkt på plass, og planlegger å fylle på med mer "kjøtt".

Læring gjennom lek blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna - det er flott! Dette er noe jeg har prøvd å ivareta i materiellet rettet mot begynneropplæringen. Jeg syns også at læring gjennom lek skal vektlegges for eldre barn. Det er en del av å lære på kreative måter, og ikke minst for både motivasjon og mestring. Dette er noe som settes høyt i Malimo-materiellet. Alt handler om å legge til rette for mestringsopplevelser, å inspirere til læring og ikke minst å møte eleven der den er.

Jeg ønsker å trekke linjer mellom store emner som på en naturlig måte hører sammen. For eksempel innen norsk og samfunnsfag kan man koble menneskeverd, livsmestring, inkludering og holdninger sammen med skriving, lesing, grammatikk og mer. Dybdelæring er ikke noe nytt i skolen, men det er fint at det løftes opp.

Opplæringens verdigrunnlag + Malimo's formål

Jeg er veldig opptatt av formålsparagrafen og ansvaret som hviler på oss lærere. Dette er noe jeg også har skrevet om tidligere. Malimo-pedagogikken har klare verdier som er i tråd med skolens samfunnsmandat. Ut i fra mine personlige erfaringer i klasserommet kom ønsket om et alternativ til materiellet jeg hadde tilgjengelig. Jeg ønsket meg en helhetlig tankegang der barnets emosjonelle og sosiale behov ble bedre ivaretatt sammen med det faglige. Jeg ønsket å arbeide aktivt for inkludering og likeverd, både i undervisningssammenheng og for å bygge bro mot verden. Jeg tror på motivasjon gjennom utallige mestringsopplevelser.

Hvis du har ønsker om materiell er jeg veldig åpen for tips og ønsker. I arbeidet med fagfornyelsen er Malimo et godt alternativ og supplement - og det skal bli enda bedre. 😉

Publisert: 15. januar 2020
Endret: 5. februar 2021

Les også...

Eksempler på materiell tilgjengelig på Malimo.no

4 svar til “Fagfornyelsen og Malimo-materiell”

  1. Kan eg få ein koffert om eg kommenterer her? Det hadde vore fint, for min 1. begynner å bli full 😀

  2. Jeg gleder meg til å fortsette å bruke dine opplegg og alle tips og ideer du gir oss, nå som vi er i gang med fagfornyelsen! 😀

  3. Drømmer om at flotte ord i læreplaner skulle følges opp av midlene til å nå dem! Gode opplegg og konkretiseringsmateriell 💗

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre interessante innlegg på Malimo.no