Tips til fjernundervisning ved stengt skole

Jeg er den siste til å gi råd når det gjelder håndtering av koronaviruset og minimering av smittespredning. Oppdatert informasjon finnes til enhver tid på Folkehelseinstituttet sin temaside. Det er uvisst hvor lenge skolene vil være stengt.

Formålet med dette innlegget er å gi tips og ideer til hvordan man kan forberede og gjennomføre fjernundervisning hvis/når skolen stenger. Noen er i full gang med dette planleggingsarbeidet, andre har ikke startet enda. Hvis du har noen tips å tilføye til denne listen er det flott hvis du legger igjen en kommentar eller sender meg en melding via meldingsboblen nede til høyre så kan jeg oppdatere innlegget. Det betyr også at det kan komme til ny og god informasjon her, så se innom innlegget flere ganger de nærmeste dagene/ukene.

Praktisk organisering og planlegging

Fjernundervisning krever mye organisering og planlegging. En nøkkelfaktor vil være hvor godt man klarer å kommunisere planer og ikke minst holde kontakten/kommunisere underveis. Du kan finne mye god informasjon, tips, råd og planleggingsfelleskap i den nye Facebook-gruppen: Corona-dugnad for digitale lærere. Bruk også gjerne Malimo's facebookgruppe i planleggingsarbeidet: Lærerlaget.

Mange faktorer spiller inn i planleggingen: elevenes alder, forhold i hjemmet (tilgang på internett, tilgang på egnet enhet, tilgang på foreldrestøtte). Det går et visst skille aldersmessig der man kan forvente at en mer digital fjernundervisning er gjennomførbar. Yngre elever vil i større grad ha behov for analogt arbeid. Viktig for alle, uavhengig av alder, er struktur og tydelige planer. [Det er både lov og fornuftig å tenke at man ikke legger listen veldig høyt i en ny og uoversiktlig situasjon.]

Analogt og digitalt materiell

Noen åpenbare alternativer er: fagbøker man allerede har, engangsbøker og å lage repetisjonshefter. I oppstartsfasen av fjernundervisningen tenker i alle fall jeg at det ikke nødvendigvis er lurt å introdusere nye og omfangsrike emner. Hvis en skolestenging vedvarer må man naturligvis ta høyde for det. Repetisjonshefter kan da være et godt alternativ i startfasen. Mange læringsplatformer har en stor rekke funksjoner som gir mye spillerom for å planlegge fjernundervisning, men i en såpass ny situasjon kan det være lurt å begynne med basics.

Malimo kan være et godt supplement!

Her på Malimo.no finner du en stor variasjon av materiell og oppgaver som kan brukes til å lage både repetisjonshefter, varierte oppgaver og aktiviteter, og introdusere nye tema - både i butikken og i ressursbiblioteket (gratis). Materiellet kan brukes digitalt på f.eks iPad i kombinasjon med en app som BookCreator (klikk for eget innlegg med tips om dette), eller skrives ut for å arbeides med på papir.

Se spesifikke tips for aldersgrupperinger her: • Barnehage1.-2.trinn3.-4.trinn5.-7.trinn

Skoler som ønsker å bestille materiell eller helårstilganger kan få tilgang allerede samme dag som de bestiller. Jeg ordner alt det praktiske, sender EHF-faktura og hjelper brukere med tekniske, praktiske og pedagogiske spørsmål.

Metoder som kan fungere godt ved fjernundervisning

Se en liste over digitale verktøy og ressurser under, men et ekstra tips er at ikke bare lærer lager små læringsvideoer - det kan også elevene gjøre dersom de har tilgang til en egnet enhet. Dette kan de dele med hverandre på LMS. De kan få oppgaver som de arbeider med og så møtes man i mindre grupper på Skype eller lignende, og de legger frem hva de har gjort og man har en læringssamtale. Elevene kan også jobbe med oppgaver og lærer er tilgjengelig på chat eller i forum. Elevene kan også diskutere oppgaver i forum. Elevene kan lage quizzer til hverandre på Quizlet eller ulike Kahoots.

Digitale verktøy og ressurser som kan brukes

  • BookCreator - en strålende app for læringsarbeid. Her kan man legge inn alle slags læringsaktiviteter, og legge inn video, bilde, tekst, tale.. Anbefales både til fjernundervisning og ellers!
  • Showbie - læringsplatform der man enkelt kommuniserer med elevene.
  • It's Learning - også en læringsplatform. De har lagt ut en hjemmeundervisningsguide.
  • Skooler - også en læringsplatform. Også de har lagt ut en guide om å komme raskt i gang med fjernundervisning.
  • Microsoft Teams har også åpnet for alle.
  • Zoom - minner litt om Skype. Her kan man ha undervisning og elevene kobler seg på. De kan også "rekke opp hånden" for å stille spørsmål, så det er interaktivt.
  • Screen-cast-o-matic - med dette programmet kan man ta opp egen skjerm (for eksempel en presentasjon) mens man tar opp egen tale. Fin til å lage enkle "flipped classroom"-videoer. Introdusere tema, legge frem en oppgave osv.
  • Quizlet - spillbasert læring. Organiseres i ulike "sets" som kan spilles med på mange måter. Dette har vært et fast innslag for meg på stasjoner i alle slags fag, fordi man kan spille med gloser, begreper og alle slags tema. Man får statistikk så man kan se bruken elevene har hjemme.
  • Kahoot - også spillbasert læring. Denne kan kjøres selv om elevene befinner seg på forskjellige steder. Lærer kan dele hovedskjermen via f.eks Zoom. Kahoot har nå åpnet premiumversjonen sin gratis ifbm viruset. Når man setter opp en kahoot kan man velge noe som heter "challenge" i stedet for "host live", og da skal man kunne dele link med elevene.

Se flere andre tips i dette innlegget: Praktiske og tekniske verktøy! Har du flere tips - gi en lyd! Det er alltid fint å kunne legge til mer informasjon som lærerfellesskapet kan benytte seg av.

Publisert: 12. mars 2020
Endret: 26. mars 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *