Hvordan få en best mulig start i første klasse?

For veldig mange barn har dette vært den siste sommerferien før de begynner på skolen. Å være førsteklassing kan være morsomt, spennende, skummelt, krevende og alt mellom disse ytterpunktene. Kanskje sitter også foreldrene med de samme følelsene? Ingen forventer at barn skal kunne "alt" før de begynner på skolen, men det er likevel enkelte ting som man bør kunne - og  ting man  kunne - før man tropper opp første skoledag.

Jeg har spurt flere førsteklasselærere hva de syns er viktige faglige, sosiale og praktiske ferdigheter. Ikke la lengden på innlegget skremme deg - mye av dette kan barnet ditt alt! 😉

Viktige faglige ferdigheter!

De aller fleste faglige ferdighetene skal barna lære på skolen! Selvfølgelig er det en fordel å kunne noen bokstaver og tall, litt regning og slikt, men sosiale og praktiske ferdigheter er viktigere.

Hvis man likevel skal trekke frem noen faglige ferdigheter:

 • å kunne holde riktig i en blyant
 • å mestre bruken av saks
 • å skrive og kjenne igjen sitt eget navn
 • å vite litt om seg selv (etternavn, bursdag, navn på foreldre)
 • å kunne telle til 10
Hvis dere skal øve på bokstaver er det utrolig viktig å fokusere på bokstavlyder - og ikke bokstavenes navn! Dette vil hjelpe barnet ditt når det skal lære å lese og skrive! For eksempel bokstaven k: bruk bokstavens lyd, ikke bare "kå". ALT må være på barnas premisser! La det være lek og gøy! Bokstaver, ord, språk, tall og matematikk finnes over alt rundt oss, og dette kan man oppdage sammen med barna. Snakk om skilt, plakater, overskrifter og la dem kjenne igjen bokstaver. Snakk om klokka, hva ting i butikken koster, prøv ulike former for måling i hverdagen.Husk at alle barn modnes og utvikles forskjellig uten at det er noe galt med det! Langt viktigere enn alle faglige forkunnskaper er motivasjon og lærelyst!

Viktige sosiale ferdigheter!

Mange barn syns det er vanskelig å vente på tur både i lek og samtale. På skolen deler man oppmerksomheten med mange andre barn, og det å klare å vente på tur er viktig. Det krever en viss tålmodighet og forståelse for at også andre skal bli sett, hørt og få hjelp. Her kommer også det å ikke avbryte andres samtaler inn. Hvis læreren hjelper noen andre må man (hvis det ikke er noe alvorlig) vente. Man må også kunne lytte til andre når de har fått ordet!I tillegg er det viktig å kunne stå i kø. Køståing er en kilde til mye konflikt med knuffing og at man ikke klarer å holde armene sine for seg selv. Å øve litt på generelt tålmod hjemme er en god ide! Å kunne dele er også viktig! Det gjelder alt fra materiell, utstyr og ting, til å kunne dele på venner, oppmerksomhet og tid.

På skolen spilles det mye, i mange ulike varianter. Det kan være snakk om alt fra ballspill og annet i gym, til brett- og kortspill i andre fag. Å kunne tape i spill er en viktig sosial ferdighet. Ingen går gjennom livet og vinner i alt de foretar seg, og for mange barn kommer de første opplevelsene med tap på skolen. Det er det viktig å mestre. På samme måte må man kunne vinne i spill på en hyggelig måte, så uttrykket "tap og vinn med samme sinn" er en god oppsummering.

På skolen må man forholde seg til både gutter og jenter, i alle slags varianter. Man må kunne være sammen med, sitte med, leke med og lære med alle sammen.

Å være en god venn er en ekstremt viktig sosial ferdighet som barna ikke bare trenger for å ha det greit og trivelig på skolen, men også senere i livet. Å være bevisst på hva man kan/bør si til andre, og hva man ikke kan/bør si er en god start. Snakk med barna om dette. Spør dem hva de syns en god venn er. Hva gjør god venner? Hva gjør de ikke? Dette er viktige refleksjoner som vil hjelpe dem i å skape og bygge gode relasjoner. Alle liker å bli likt! Alle liker å bli sett og å få positiv oppmerksomhet! De som syns det er vanskelig eller flaut med positiv oppmerksomhet skal få øve til det blir noe de syns er greit! 🙂

Å tørre å si i fra og hevde seg er også viktige ferdigheter som mange barn trenger å øve på. Å tørre ta ordet, si meningen sin og generelt bare det å ta sin plass i gruppen.

Lærere forteller om gode tips og råd for en best mulig start i første klasse! Hvilke faglige, sosiale og praktiske ferdigheter bør barna inneha når de kommer til første skoledag?

Viktige praktiske ferdigheter!

Det er mange nye ting barna må lære når de kommer på skolen. Helt enkle praktiske gjøremål som å kunne åpne og lukke sin egen sekk er både viktig og nyttig. Både klipsene på fremsiden, og snoren inni. Det samme gjelder å kunne finne frem og åpne matboksen. Prøv ut matboksen sammen med barna, se om den har for harde klemmer. I tillegg er det lurt å unngå de moderne myke matboksene/matposene. Ingen liker å spise skviset mat når den ikke er skviset med vilje.

I tillegg forventer man at barna skal kunne å rydde etter seg selv når de er på skolen. Hvis alle skal slippe det de har i hendene og la rusk og rask ligge blir det fort en skikkelig svinesti. Det legger ikke til rette for et godt læringsmiljø.

To utrolig viktige praktiske ferdigheter er å kunne knyte skolissene sine og å kle på seg selv. Det er mange barn på skolen, og friminuttene flyr fort unna hvis alle trenger hjelp med påkledning. Hvis barna ikke mestrer å knyte skolissene bør de ha sko uten lisser på skolen. Jo mer selvhjelpte og selvstendige de er med av- og påkledning, jo bedre. Å kunne åpne og lukke glidelås er nyttig!

Den kanskje aller viktigste praktiske ferdigheten er å kunne klare seg selv på toalettet. Hvis man som lærer er alene i en klasse på 20 - 25 - kanskje 30 elever, og flere trenger hjelp til å gå på toalettet sier det seg selv at det blir vanskelig. Ikke har man anledning til å gå fra klassen, og hvis barnet ditt ikke klarer seg alene på toalettet kan dette bli ubehagelig. Bruk sommeren til å øve hvis det ikke sitter helt enda! I tillegg er det viktig at de vet de skal vaske hendene etter toalettbesøk og før man skal spise mat.

Gode råd!

 • send med sunn mat som barna faktisk liker
 • øve på skoleveien
 • unngå oppmerksomhetskrevende pennal
Ovenfor ble den fysiske matboksen omtalt, men innholdet i matpakken er også viktig! Send med barna sunn mat som de faktisk liker. Mye sukker i maten gjør at de får en energiboost rett etter matpausen, for så å gå helt i kjelleren. Jeg har sett barn sovne ved pulten, så blodsukkeret skal man ikke kimse av. 😉 Samtidig er det viktig at barna faktisk har lyst på maten og spiser den. Mat som blir med tur/retur i skolesekken hjelper ingen!
Hvis skoleveien til barna består av buss kan det være greit å øve på å ta buss. Ikke alle er trygge på dette, og noen er til og med redde. Hvis skoleveien deres til dels er utrygg er det viktig å snakke om trafikksikkerhet og hvordan de skal gå til/fra skolen. Det er selvfølgelig uakseptabelt å ha en utrygg skolevei, men første skoledag kommer i august selv om sikkerhetstiltakene eventuelt lar vente på seg.
Unngå overdådige og oppmerksomhetskrevende pennal! Det er lang tradisjon for kjøp av skolesekker, penal, matboks og andre ting til skolestart. Store pennal med masse utstyr kan stjele all oppmerksomheten til barnet ditt, og konsekvensen kan være at de går glipp av mye grunnleggende. Vurder om dere kan kjøpe et enklere pennal, eller om dere faktisk skal la være å kjøpe ett. Praksisen varierer fra skole til skole, men mange har bøtter/kurver med alt elevene trenger tilgjengelig.

Hvordan legger man et best mulig grunnlag for skolestart?

I tillegg til de ulike ferdighetene som er beskrevet ovenfor vil jeg avslutte med to svært viktige momenter:
 • høytlesing for barna
 • positive holdninger til skolen

Lærere forteller om gode tips og råd for en best mulig start i første klasse! Hvilke faglige, sosiale og praktiske ferdigheter bør barna inneha når de kommer til første skoledag?
Undertegnede, første skoledag i 1992.

Å lese høyt for barn er viktig! Å lese for barn utvikler hjernen deres! Det øker aktiviteten i de delene av barnets hjerne som har med språk- og leseferdigheter å gjøre. Det utvikler både talespråket og lese- og skriveferdigheter - nye begreper blir oppdaget, diskutert og forklart. I tillegg kan historienes problemstillinger diskuteres, og barna kan lære mye om greit og ugreit, rett og galt. Selv om dere kanskje ikke har lest høyt før kan man gjerne gjøre det i sommer!

De aller fleste (om ikke alle) lærere er opptatt av at foreldrene legger et positivt ladet grunnlag for skolestart og årene som venter. Til tross for foreldrenes eventuelt dårlige erfaringer begynner barna på skolen med (delvis) blanke ark.

Snakk om skolen! Hva er skolen? Hva gjør man der? Hva gjør man hvis det skjer noe dumt der? Snakk om hva et klassrom er, hva en lærer er og gjør, om medelever og eldre elever, om friminutt og leken i skolegården, om skoleveien. Gjør barna kjent med skoleveien, og besøk gjerne skolegården en eller flere ganger i sommerferien. Alt som er kjent er automatisk mer trygt. Hvis dere har klasselisten kan man med fordel avtale å møte noen for å bli litt kjent!

Bruk sommerferien aktivt til å framsnakke skolen, lærere, å være en del av et klassefellesskap og ikke minst læring! Gi barnet ditt et positivt bilde på det som venter, og troen på at skolen er et sted de ønsker å være! Det vil de nyte godt av både første skoledag og videre i skoleløpet. 

Hvis noe av innholdet i innlegget, eller andre ting, gjør deg bekymret for barnet ditt sin skolestart - gi læreren beskjed! Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er blant de viktigste faktorene for at barnet ditt skal lykkes og trives på skolen!
Jeg ønsker dere alt det beste for skolestart og for fremtiden til deres håpefulle!
Hjertelig hilsen,
Signature
Publisert: 6. juni 2016
Endret: 26. juli 2022

8 svar til “Hvordan få en best mulig start i første klasse?”

 1. Veldig enig i alt??
  Men savner punkt om å tørre si ifra og hevde seg selv. Like viktig som å kunne vente på tur etc for noen barn.

 2. Takk for alt du lager og for gode tips og undervisningsmateriell til ei som skal ha førsteklasse for første gang👌🤩

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *