Høyfrekvente ord på engelsk!

Å arbeide med høyfrekvente ord er minst like viktig på engelsk som på norsk! Etter min mening bruker vi veldig mye tid på innøving av gloser som gjerne er substantiv og verb - men hva med alle ordene som skal være byggesteiner i språket? Sight words er essensielle for å ha et brukbart språk. Fikk du med deg informasjonen jeg skrev om hvordan jeg arbeider med mengdetrening av høyfrekvente ord på norsk? Jeg gjør det helt likt på engelsk, og mange elever drar god nytte av at strukturen på oppgavene er lik.

Arbeid med høyfrekvente ord på engelsk! Flotte arbeidsark som gir mengdetrening med 13 ulike oppgaver - og noen herlige illustrasjoner!

Som sagt er opplegget på engelsk likt som det norske. Jeg bruker to arbeidsark for hvert høyfrekvente ord, og alle har de samme tretten ulike oppgavene:
Arbeid med høyfrekvente ord på engelsk! Flotte arbeidsark som gir mengdetrening med 13 ulike oppgaver - og noen herlige illustrasjoner!

 • Color
 • Write the word
 • Read 3 times
 • Find the word
 • How many syllables?
 • Spell 3 times
 • Draw
 • Tasks
 • Find the word
 • Trace 5 times
 • Write
 • Finish the sentences
 • Cut, sort and glue
Du kan lese mer detaljert om hver enkelt oppgavetype på seriesiden her. Enkelte oppgaver er mer krevende på engelsk enn på norsk - naturligvis. Det å skulle stave ord, for eksempel, er ikke alltid så lett. Dette er noe vi må øve på! Akkurat som at vi kan stave med grafem og/eller fonem på norsk, kan vi også stave basert på bokstav eller lyd på engelsk. Jeg liker å øve på begge deler.
På engelsk er det enda viktigere å spille på læringspartnere i arbeidet med høyfrekvente ord, etter min mening. Jeg liker å la elevene arbeide selvstendig først, og når de kommer til "Tasks" kan de søke etter en annen elev som har kommet like langt (eventuelt den de sitter med). Å snakke gjennom oppgavene gir også arbeidsarkene en muntlig dimensjon. Vinn-vinn!
Som med det meste annet i skolen finnes det tusen måter å jobbe med høyfrekvente ord på, også i Engelsk. Alle oppgavene jeg bruker i opplegget ovenfor kan like gjerne brukes med en tavle. Skriv ned de ulike oppgavetypene du ønsker at elevene skal gjennomføre, og bruk det aktuelle sight word som overskrift. Hvis du ønsker å bruke mitt opplegg finner du det her. Dette opplegget er basert på Dolch sin liste over de høyfrekvente ordene på engelsk. Du kan også arbeide med denne listen i klasserommet ved hjelp av tavle/smartboard, du finner utallige utgaver av den ved hjelp av google! 🙂 Lykke til med arbeidet! Jeg håper dere vil få nytte av arkene om "blue". Tilbakemeldinger mottas med takk!
Hjertelig hilsen
Signature
Publisert: 11. februar 2016
Endret: 22. januar 2019