Idébank for lærerhverdagen!

På denne siden vil jeg samle alle tips, ideer og artikler som har er knyttet til lærerhverdagen. Det gjelder særlig inspirasjon til lærergjerningen, organisering og praktiske verktøy - og ikke minst konkrete undervisningstips.

Ta kontakt på den blå meldingsboblen nede til høyre hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med! 🙂

Jeg er veldig opptatt av vurdering for læring. Elevene blir vurdert kontinuerlig, både formelt og uformelt. Uformell vurdering foregår gjennom samtaler, observasjon og ikke minst veiledning, og gir et minst like godt innblikk i elevens kompetanse. Les mer og få konkrete tips til uformell vurdering i praksis.

Konkretkoffert er et fantastisk hjelpemiddel for både tilpasset opplæring og ikke minst for kreativ undervisning! Pakket og klar for å bli med i farta hvis du er faglærer, og hylleklar, organisert og ryddig hvis du er kontaktlærer. Fyll den med hva du måtte ønske, her kommer litt inspirasjon fra en av mine! 🙂

Det mest populære materiellet i kategorien praktisk og organisering!

Utgangsbilletter er en enkel og effektiv måte å skaffe seg oversikt over hva elevene sitter igjen med etter en time. Å vite hvor elevene befinner seg kunnskapsmessig til enhver tid er viktig. Hvordan skal man ellers legge opp undervisningen videre? Disse utgangsbillettene har et "sosiale media"-tema - les mer her!

Jeg ønsker meg et skolesystem som gir lærere tid og mulighet til å sette fokus på det som er viktigere enn hva vi kan måle på tester og prøver. Vi vet at elevene er så uendelig mye mer enn disse resultatene, og mange av dem trenger å minnes på det... Les litt mer om mine tanker om dette emnet og last ned en flott plakat!

Oppbevaring og organisering er viktig! Det er ikke til å legge skjul på at å ha en base med materiell krever en viss innsats på det området. Jeg har prøvd ut mange ulike bokser og systemer, og selv om alle må finne det som fungerer best for dem selv så har jeg absolutt noen tips! 🙂

Tips og undervisningsideer - trinnspesifikke portalsider

SESONGPORTALER: Undervisning knyttet til ulike tema

De ulike sesongene, høytidene, årstidene og merkedagene er noe som ofte går igjen i skolen. Derfor har jeg bakt temaene inn sammen med emner fra ulike fag. Matematikk med en vri, lese- og skriveopplæring knyttet til sesongaktuelle tema og mye mer. Bruk samlesidene under for å finne noe du kan bruke akkurat nå!

Ressursbibliotek

Ressursbiblioteket er en voksende samling med 100% gratis materiell du fritt kan bruke i klasserommet ditt. Noe vil være rettet mot å organisere lærerhverdagen (siden vi alle har tusen baller i luften på en gang – konstant!), noe mot vurderingsarbeid, og mange små og litt større opplegg du kan skrive ut og bruke. Biblioteket er godt i gang, men får jevnlig nye tillegg så følg med!

Innhold til både bhg, småtrinnet og mellomtrinnet!
Innhold fra norsk, matematikk og andre fag!
120+ ressurser til nå!
Alt er på både nynorsk og bokmål.
Mye er også tilgjengelig på engelsk.
Last ned, skriv ut og bruk i klassrommet!
Innhold til både bhg, småtrinnet og mellomtrinnet!
Innhold fra norsk, matematikk og andre fag!
120+ ressurser til nå!
Alt er på både nynorsk og bokmål.
Mye er også tilgjengelig på engelsk.
Last ned, skriv ut og bruk i klassrommet!

Noen eksempler på det du får