VALENTINE OG MERKEDAGER SOM TEMA!

På denne siden kan du finne materiell, ressurser, ideer, blogginnlegg og inspirasjon knyttet til å bruke valentine, 17.mai, samenes nasjonaldag, morsdag, farsdag og mer som tema i undervisningen. Målet er å kombinere fag med merkedager, noe som er kjekt for både store og små!

Ta kontakt på den blå meldingsboblen nede til høyre hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med! 🙂

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet er fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

Formålet med minibokopplegget om «Urfolk: Samer» er å lære om likheter og ulikheter mellom den tradisjonelle samiske livsstilen og den moderne samiske livsstilen. Det går også an å reflektere rundt likheter og ulikheter med ikke-samiske nordmenn. Innholdet i miniboken kommer inn på: samenes bosetningsområde – Sápmi, det samiske flagget, samefolkets dag, ulike samiske språk, tradisjonell livsstil, nomadeliv i lavvo, reindrift før og nå, moderne livsstil, joik, gammel sjamanistisk religion, sjaman, runebomme, samiske folkedrakter, samiske årstider og behandlingen av samer i Norge. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i mer detalj.

Det mest nedlastede materiellet tilknyttet valentine

Leseglød om samer er en av de største leseglødene til dags dato. Den nivådelte hovedteksten er lengre enn vanlig, og handler om samene som urfolk i Norge og Sápmi både historisk og i dag. Vi får innblikk i det kulturelle bostedsområdet og på hvilken måte samene har blitt møtt av samfunnet som minoritet frem til i dag. Vi får innblikk i samenes språk, musikk, rike kultur, religion, levevis og tradisjoner. Vi får også innblikk i ulike politiske vedtak i Norge som har hatt direkte påvirkning på samenes levevis, og protestene som fulgte rundt Altasaken og Kautokeinoopprøret. Samene har levd med rasisme fra det Norske samfunnet i flere hundre år, og opplever fortsatt rasisme i dag. Dette følges også opp i dette opplegget.
Det er med hele fem utvidede lesetekster: samisk religion, samenes nasjonaldag, tradisjonell samisk mat, samiske kulturgrupper og Altasaken. I tillegg faktakort, arbeidsoppgaver, oppgavekort, flippbok og mye mer. Faktakortene forteller om samfunnets oppfatning av samene på 1800-tallet, samfunnets oppfatning av samene på 1900-tallet, reindrift, Altaristningene, runebommen, duodjji - samisk kunsthåndverk, samekniven og Sápmi (Sameland).

Malimo Mini-Crafts er en stor, voksende og gratis småprosjektserie som er fritt tilgjengelig på Malimo.no. Disse småprosjektene tror jeg man kan ha nytte av og glede av sammen med barna. Formålet med de små prosjektene er alltid mestringsopplevelser, kreativt og taktilt arbeid, finmotorisk trening – og ikke minst hyggelige stunder sammen.

Hovedsiden med samlingen finner du her. Der kan du også registrere deg for varsel når en ny blir lagt til - forhåpentigvis et firesifret antall før jeg sier meg fornøyd. 😉

Knyttet til tema valentine og merkedager har jeg skilt ut en egen samling slik at du kjapt kan få oversikt over dem. Det finnes allerede mange der, og det vil komme flere etter hvert. Hvis du har noen ønsker eller tips - ta gjerne kontakt! 🙂 Det er veldig artig å få innspill som man kan drodle videre på.

Samlingen er som sagt voksende og det legges stadig til noe nytt. Du kan melde deg på varsler dersom du ønsker det inne på hovedsiden.
Det finnes også crafts knyttet til andre sesonger som påske osv.
.......

Myldrebilder er spennende bilder der det skjer mye! De er gode samtalebilder for muntlig aktivitet, der man kan arbeide med språklig forståelse, språklyder, identifisering av lyder, ordklasser, lage spontane fortellinger, spørreord, let og finn mm. Myldrebilder kan brukes som grunnlag for å lage regnefortellinger og tekstoppgaver i matematikk, eller helt enkelt som pekebilder sammen med de yngste. De er også spennende å fargelegge, og kan gjerne brukes til å lage kort, innrammede gaver mm.

I alle opplegg får man minst ett myldrebilde og ett scenebilde knyttet til temaet. NB! Det finnes en åpen samlepakke med alle myldrebilder her! Hvert opplegg med myldrebilder inneholder en rekke ulike oppgaver og malsider (alle på bokmål, nynorsk og engelsk):

 • Samtalebilder - stående A4 med både farge- og svarthvitutgave
 • Skrivesider - liggende A4 i både farger og svarthvitt med skrivelinjer
 • Regnefortellinger - en ferdig oppgave + mal for å lage egne
 • Identifisering av lyder i ord (førstelyd, midtlyd og sistelyd), slå sammen lyder, lyden som mangler m.m.
 • Les og finn, oppgaver knyttet til bilde
 • Pyramidelesing knyttet til bilde
 • Lesetekst (ett nivå, alle målformer)
 • Påstander knyttet til leseteksten
 • Les og merk hvor man finner svar i leseteksten
 • Riktig eller galt
 • Enkle og vanskelige silhuetter
 • Ordkjeder med to og tre ord
 • Finn 7 feil

Mest populære opplegg knyttet til merkedager og div høytider

Ressursbibliotek

Ressursbiblioteket er en voksende samling med 100% gratis materiell du fritt kan bruke i klasserommet ditt. Noe vil være rettet mot å organisere lærerhverdagen (siden vi alle har tusen baller i luften på en gang – konstant!), noe mot vurderingsarbeid, og mange små og litt større opplegg du kan skrive ut og bruke. Biblioteket er godt i gang, men får jevnlig nye tillegg så følg med!

Innhold til både bhg, småtrinnet og mellomtrinnet!
Innhold fra norsk, matematikk og andre fag!
120+ ressurser til nå!
Alt er på både nynorsk og bokmål.
Mye er også tilgjengelig på engelsk.
Last ned, skriv ut og bruk i klassrommet!
Innhold til både bhg, småtrinnet og mellomtrinnet!
Innhold fra norsk, matematikk og andre fag!
120+ ressurser til nå!
Alt er på både nynorsk og bokmål.
Mye er også tilgjengelig på engelsk.
Last ned, skriv ut og bruk i klassrommet!

Noen eksempler på det du får