PÅSKE SOM TEMA

På denne siden kan du finne materiell, ressurser, ideer, blogginnlegg og inspirasjon knyttet til å bruke påske som tema i undervisningen. Målet er å kombinere fag med en koselig påsketid, noe som er kjekt for både store og små!

Ta kontakt på den blå meldingsboblen nede til høyre hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med! 🙂

Her har jeg samlet et knippe ulike prosjekter man kan gjøre i forbindelse med vår/påske i klasserommet. Kombiner K&H med skriving i ulike varianter. Bli inspirert av bildene og gjør dem om til egne prosjekter ut i fra tilgjengelig materiell og K&H-rammene dere har. Det skal ikke alltid så mye til for å lage noen skikkelig kreative, fargerike og artige prosjekter!

I dette leseheftet / miniboken kan elevene lære mer om hvorfor de kristne feirer påske. Teksten forklarer hva som skjedde i Jesu liv fra palmesøndag og til oppstandelsen 1. påskedag. Etter hver side med tekst er det innholdsspørsmål og plass til å skrive. De små fargeblyant-ikonene indikerer at elevene skal markere i teksten hvor de finner svaret på spørsmålet. NB! Dette heftet er inkludert i Påskepakken.

Det mest populære materiellet tilknyttet påske

Påskepakken har en rekke morsomme og lærerike aktiviteter og oppgaver. Her møter elevene variert innhold fra både matematikk, norsk og KRLE. Pakken har blitt oppdatert og slått sammen med den engelske utgven, så nå får man både nynorsk, bokmål og engelsk. På den måten kan man også jobbe parallellt med norsk og engelsk hvis ønskelig! Dette er jo høyaktuelt med fagfornyelsen og å jobbe tverrfaglig og i dybden.

Matematikkoppgavene inneholder addisjonsoppgaver, tallrekker, telling, å lage mønster, å sortere etter størrelse (cm), regning og farging, å lage egne fargeleggingsoppgaver basert på regnestykker og mer.

Norskoppgavene inneholder blant annet å lage påskefortelling (egne skriveark med påskemotiv er inkludert), ord-i-ord og «positive og negative verb». Det er også en rekke skriveoppgaver knyttet til Påskefortellingen (som en del av leseheftet).

•For arbeid med KRLE er miniboken/lesehefte om Påskefortellingen inkludert. Tekstene forklarer hva som skjedde i Jesu liv fra palmesøndag og til oppstandelsen 1. påskedag.

De nye matematikk-kortene som er lagt til handler om tall / mengder, addisjon, subtraksjon og multiplikasjon med påsketema. Disse kommer alle i fire nivå, så det er mye å bryne seg på!

• De nye bokstavmatche-spillene er også veldig artige! Her får man både kyllinger og påskeegg med store og små bokstaver, og kan dermed velge om man vil matche egg+egg, kylling+kylling eller egg+kylling - og da om man vil bruke store eller små bokstaver. Kanskje kan man matche hele tre stk - kylling og egg med både stor og liten bokstav?

Innholdert har også fått et oppdatert utseende - rett og slett en liten ansiktsløftning i forhold til første utgave. Det samme gjelder leseheftet som nå har fått en litt bedre leselig skrifttype.

Skrivestartere med påske- og krimtema er kjekt! Å skrive korte fortellinger er en oppgave som alltid er differensiert av natur. Elevene skriver ut i fra eget nivå; Noen kan skrive lange tekster, noen kan skrive litt kortere. Alle har de ulike ting som må øves på, noe som kommer godt til syne i elevtekster. Knytt fokuset på tilbakemeldingen du gir til det dere har som fokusområde i denne perioden. Det er ikke alltid like lett å komme i gang med skrivingen, og der kan kreative skrivestartere være en god inspirator! Disse skrivestarterne kommer på bokmål, nynorsk og engelsk i samme nedlasting.

Leseteater er en spennende metode i språkundervisningen og er for mange et positivt avbrekk fra den vanlige leseundervisningen. Leseteater har kognitive, faglige og affektive fordeler. Elever som deltar i leseteater har større fremgang i blant annet muntlig leseforståelse, ordgjenkjennelse, og lesehastighet. Elever som strever med lesing får mestringsopplevelser. I forbindelse med påske har jeg både leseteater (6 differensierte roller) og parleseteater (tre tekster med to roller hver).

Mest populære opplegg knyttet til påske som tema

Ressursbibliotek

Ressursbiblioteket er en voksende samling med 100% gratis materiell du fritt kan bruke i klasserommet ditt. Noe vil være rettet mot å organisere lærerhverdagen (siden vi alle har tusen baller i luften på en gang – konstant!), noe mot vurderingsarbeid, og mange små og litt større opplegg du kan skrive ut og bruke. Biblioteket er godt i gang, men får jevnlig nye tillegg så følg med!

Innhold til både bhg, småtrinnet og mellomtrinnet!
Innhold fra norsk, matematikk og andre fag!
120+ ressurser til nå!
Alt er på både nynorsk og bokmål.
Mye er også tilgjengelig på engelsk.
Last ned, skriv ut og bruk i klassrommet!
Innhold til både bhg, småtrinnet og mellomtrinnet!
Innhold fra norsk, matematikk og andre fag!
120+ ressurser til nå!
Alt er på både nynorsk og bokmål.
Mye er også tilgjengelig på engelsk.
Last ned, skriv ut og bruk i klassrommet!

Noen eksempler på det du får