Informasjon – om oss!

Hei fra Malimo!

Maren heter jeg, og er primus motor bak Malimo.no. Jeg er utdannet adjunkt ved det som før i tiden het Høgskolen i Bergen. Allerede som lærerstudent likte jeg godt å lage materiell og prøve meg frem. Selve Malimo-prosjektet ble til da jeg jobbet som lærer på en 1.-10.trinnsskole, tilbake i 2014. Der lagde jeg mye materiell til egne elever og etter behovene deres. Vi knakk mange koder og lærte utrolig mange nye ting, og dette var starten på eventyret som har blitt Malimo.no. Jeg begynte å dele materiellet mitt på nett etter oppfordring av kolleger rundt omkring, og i dag lever jeg av dette. Helseproblemer etter et komplisert første svangerskap førte meg delvis ut av klasserommet, men gjennom Malimo har jeg fått en måte å fortsatt være en del av livet i skolen – og det er jeg utrolig takknemlig for! Les mer om formålet med Malimo.no her ♥

Maren er gründeren og pedagogen bak Malimo.no. Medeier og daglig leder i Malimo er Jørgen. Han har bakgrunn som driftsleder på fiskeoppdrett, og er en racer på alt som har med administrasjon, økonomi og slikt å gjøre. Han styrer skuta som daglig leder og er ellers en potet som fikser alt mulig – stort og smått. Martin er forfatter og pedagog, med arbeidserfaring fra skole og PPT. Han har utviklet Lesevinduet og jobber i dag som redaktør og pedagog i Malimo.

Rikke er barnehagelærer/spesialpedagog med arbeidsfaring fra barnehage, og jobber med utvikling av materiell og mange driftsoppgaver på Malimo. I tillegg hjelper hun med å bygge bro mellom barnehage og skole i materiellet som lages og gir verdifull innsikt i barnehagelivet og i spesialpedagogikken. Det samme gjør Ingvild som er fagarbeider og har lang arbeidserfaring fra barnehage. Hun jobber med utvikling av materiell og forefallende på butikken. Sofie er student og har jobbet som ressurs i Malimo siden hun var 15 år gammel, den nest lengst ansatte i bedriften etter Maren! Sofie lager fasiter og oppgaver, forefallende arbeid i butikken og gjør mye på sosiale medier.

Mari er pedagog med arbeidserfaring fra skole. Hun jobber nå delvis som journalist, og delvis som pedagog og språkressurs nynorsk i Malimo. Frode Ivar er pedagog og arbeider i dag som lærer på 1-7 i tillegg til å være pedagog og språkressurs nynorsk i Malimo. Vetle og Vegar er to sjefstestere som har ansvaret for å nøye prøve ut alt vi tar inn av pedagogiske og lærerike leker, et stort ansvar som følger med å være barn av bedriftens eiere. 😉