Jobbe i Malimo?

Ledige stillinger i Malimo

Ledige stillinger vil til enhver tid ligge publisert på denne siden. Dersom det ikke er noen ledige stillinger som passer deg, men du tenker at du passer inn hos oss – send oss en generell henvendelse på [email protected] 🙂 Hvis du ønsker å søke på ledig stilling, send CV m/bilde, samt en introduksjon av deg selv til [email protected]. Se hvem som er med i team Malimo fra før av her. NB! Sørg for å besvare disse spørsmålene:

 1. Hvilket forhold har du til Malimo fra før av?
 2. Hvorfor vil du arbeide i Malimo?
 3. Hva er dine styrker, både som kollega og som pedagog?

2 x Pedagogstillinger

Vi lyser ut to pedagogstillinger, en med primært hjemmekontor og en med arbeidssted Steinkjer. Oppstart i løpet av høst 2022. Stillingene er 20-100% avhengig av kandidat, og det kan gjerne kombineres med deltidsstilling i barnehage/skole, uføregrad o.l. Løpende søknadsfrist, kandidater vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgavene er varierte ut i fra den enkelte ansatte og dens forutsetninger, interesser og fagkompetanse. Stillingene tilpasses kandidatene og deres bakgrunn. Aktuelle oppgaver er:

 • Delta i utvikling av undervisningsmateriell, temaplaner og innhold/artikler
 • Besvare kundehenvendelser, bistå andre pedagoger og brukere av Malimo
 • Administrative og forefallende oppgaver
 • Betjene kunder lokalt på butikken
 • Grafisk design
 • Oversetting, korrekturlesing
 • Sosiale medier, nyhetsbrev
 • Markedsføring
 • Skole/barnehagebesøk

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, relasjoner og felles verdigrunnlag. Vi er opptatt av et inkluderende og oppbyggende arbeidsmiljø. Det er viktig at du kjenner til Malimo’s etiske retningslinjer og Malimo’s pedagogiske grunnsyn, og føler at dette samsvarer med dine tanker og holdninger.

 • du kan å samarbeide med andre, samt jobbe selvstendig
 • du er punktlig, systematisk og ansvarsbevisst
 • du kommuniserer godt
 • du har gode tekniske ferdigheter, og klarer å sette deg inn i nye verktøy
 • du deltar i sosiale medier
 • du forstår at vi er en liten bedrift der alle må bidra, stå på og «dra lasset»
 • du har god norskkompetanse, både skriftlig og muntlig
 • du bryr deg om barn, opplæring og er interessert i fagfeltet

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning og arbeidserfaring fra fortrinnsvis barneskole, men også storbarnsavdeling i barnehage
 • Teknisk kompetanse som samsvarer med arbeid i 2022

Ønskelige kvalifikasjoner

Det er en fordel hvis du dekker ett eller flere punkter på denne listen. Tydeliggjør dette i søknaden din.

 • Utdanning innen skolefagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og/eller KRLE
 • Arbeidserfaring innen skolefagene nevnt over
 • Utdanning og arbeidserfaring i praktisk-estetiske fag
 • Språkkompetanse i bokmål, nynorsk, samisk og/eller engelsk
 • Interesse for og erfaring fra praktisk læringsarbeid, uteskole mm.
 • Spesialpedagogisk utdanning og erfaring fra spesialpedagogisk arbeid
 • Erfaring fra begynneropplæringsarbeid
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid
 • Erfaring med å lage lokale læreplaner, bearbeiding av gjeldende læreplan
 • Erfaring med tilrettelegging og differensiering av materiell, eventuelt å ha laget materiell selv
 • Erfaring som sosiallærer
 • Erfaring med verktøy/nettsteder som f.eks Dropbox, Office-programmer, Adobe-programmer (særlig Reader/Acrobat DC, InDesign), Airtable, Canva, HelpScout, Klaviyo eller andre nyhetsbrevverktøy, Shopify, WordPress, BeaverBuilder
 • Erfaring med bruk av sosiale medier som f.eks Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, SnapChat

Samisk språkressurs

Vi ønsker å oversette svært mye materiell, særlig tilknyttet begynneropplæringen, til nordsamisk og sørsamisk. Ta kontakt på [email protected]