Hva er Malimo-pedagogikk?

Malimo-pedagogikken er selve grunntanken og drivkraften i alt arbeidet som legges ned. Det gjelder utviklingen av materiell, artikler, ideer og for konkretene som formidles. Det er en blanding av den pedagogiske «magefølelsen» og et iboende barne- og menneskesyn som sier alle kan. Man kan ulike ting på ulike måter, har ulike styrker og har ulike behov for læringsarbeidet – men alle kan.

Malimo-pedagogikken er en rettesnor og en veiviser – rett og slett kjernen i all aktivitet. En tydelig pedagogisk plattform er viktig for å vise: 1) hvor man står i skolelandskapet 2) hva man står for 3) hva som kan forventes av materiellet, og ikke minst 4) hvilken retning Malimo ønsker for små og store som tilbringer dagene sine i barnehage og skole. Med dette ønsker Malimo å bidra til positiv skoleutvikling, et sunt og inkluderende læringsmiljø for alle, samt å bidra til at hvert enkelt individ skal lykkes innenfor sitt eget potensiale.

LAST NED PDF «HVA ER MALIMO-PEDAGOGIKK?»

Det skjer enormt mye bra i norsk skole, men også mye trist. Det er en avstand mellom måten pedagogene ønsker å drive med læringsarbeid, og hvordan man blir nødt til å gjøre det på grunn av rammene og ressursene man har. Mange barn har det ikke godt i skolen, og årsakene er ulike og sammensatte. Malimo ble skapt ut av ønsket om å hjelpe gode kolleger, hjelpe både barn som strever og barn som allerede mestrer. Malimo jobber for mer tid til læring – på barnas premisser. For å få mer tid til læring er vi avhengig av et godt læringsmiljø. Vi trenger tid til å bygge relasjoner mellom de voksne og barna, mellom barna og ikke minst med hjemmet. Relasjoner er i kjernen av all læringsaktivitet.

Malimo-materiell skal være et annerledes og artig alternativ. Jo flere alternativer, jo større er sjansen for å treffe flest mulig barn. Jo flere alternativer, jo større er sjansen for gode mestringsopplevelser.

Formålet er å gjøre små og store tema interessante, mer spennende og ikke minst mer forståelige ved å tilby en vri. Ønsket er å skape undring, bygge bro mellom forkunnskaper og det man oppdager underveis. Erfaringsmessig skal det ikke så mye til før et arbeid plutselig blir mer givende og at mestringsopplevelsene kommer.

Malimo-materiell ønsker å legge til rette for kontinuerlige og uformelle vurderinger som kan foretas mens barna arbeider. På den måten kan man i større grad gå vekk fra den formelle vurderingen som ofte medfører mye press og stress. Malimo-materiell ønsker å invitere barna til å bruke flere ulike ferdigheter og læringsstiler for å møte det enkelte barnet og løfte frem dets individuelle styrker. Malimo-plattformen skal brukes til å motarbeide økt prestasjonspress, målingsfokus og konkurransepreg. Økte sosiale og psykiske problemer hos barn må tas på alvor.

Malimo-materiellet skal være gjenkjennelig for alle barn uansett hjemmesituasjon, tro, legning og annet som gjør at de kan føle seg annerledes. Materiellet skal vise frem mangfoldet i samfunnet vårt og verden for øvrig på en naturlig måte. Alle skal føle seg inkludert og representert.

Malimo-plattformen skal brukes til å fremme de verdiene som slås fast i opplæringsloven: likeverd, toleranse og inkludering. Malimo ønsker å bidra opp mot skolens samfunnsmandat. Det handler om å danne og utdanne barn etter formålsparagrafens beskrivelse: selvstendige, rettferdige, solidariske og tolerante mennesker. Mennesker som tenker kritisk, handler etisk og som respekterer menneskeverdets ukrenkelighet.


Mestring gir motivasjon. Motivasjon bidrar til økt mestring. Malimo-materiellet ønsker å bidra til denne positive sirkelen som er naturlig selvforsterkende. Å oppleve mestring helt fra starten av opplæringsløpet får direkte innvirkning på barnas liv. Det gir dem mest mulig med seg i ryggsekken og ruster dem for livets opp- og nedturer. Det kan motvirke utenforskap. Det vil for svært mange utgjøre forskjellen på et godt og et vanskelig liv, og for enkelte utgjøre forskjellen på liv og død.

Skolen skal aldri være «one size fits all». Barn skal ikke presses gjennom et system som tar vekk de individuelle egenskapene som gjør dem så fantastiske. Det finnes ikke én mal eller én form som passer for alle barn.

Malimo-materiellet ønsker å bidra til reell tilpasset opplæring ved å tilby variasjon, god og gjennomtenkt nivådeling som forenkler differensiering. Målet er å “sage opp” formen man skal passe inn i og lage rom for det enkelte individ.

Malimo-plattformen skal brukes aktivt og gjennomtenkt for å sette søkelyset på at oppvekstsektoren må få mer ressurser – samtidig som at innsatsen som daglig legges ned skal framsnakkes! Malimo skal bidra til å sette skolens samfunnsmandat i søkelyset.

 

LAST NED PDF «HVA ER MALIMO-PEDAGOGIKK?»