Hva kan Malimo.no bidra med?

Det er ikke lett å være pedagog!

Vi har utallige baller i luften til enhver tid; Undervisningsopplegg skal lages, timer planlegges og forberedes. Skrive IOPer, ha vurderingssamtaler, skrive vurderinger, rapporter, utviklingssamtaler med foreldre. Prøver og tester og andre vurderinger skal lages, gjennomføres, rettes, gis tilbakemelding på. Møter i alle slags varianter, telefoner og e-poster skal besvares… Listen er lang! I tillegg er vi opptatt av engasjerende undervisning, å møte barna der de er, å vise dem omsorg og forståelse – sørge for at alle blir sett, har det bra og blir best mulig rustet for livet videre.

Har du noen gang sagt til deg selv…

 • jeg fikk ikke tid til å lage det supre opplegget jeg hadde sett for meg
 • jeg fikk ikke tid til å snakke skikkelig med alle barna i dag
 • jeg skulle ønske jeg hadde tid til å differensiere enda mer
 • jeg ønsker å få med alle barna, og hjelpe dem å lykkes
 • jeg skulle ønske døgnet hadde flere timer
 • jeg skulle ønske jeg fikk gjort mer på arbeid, slik at jeg kunne hatt mer fritid
 • jeg skulle ønske jeg hadde mer tid til familie, venner og meg selv

Hvis du kjenner deg igjen i minst ett punkt er du på riktig sted!

Årene i klasserommet har lært meg at det er vanskelig å gjøre alt – men også at jeg kan få til ganske fantastiske ting sammen med barna når jeg får tiden til å strekke til! Målet med hele nettsiden er å dele erfaringene jeg har fått, og oppleggene jeg har laget. Et bidrag til at du kan fortsette å være en fantastisk pedagog – samtidig som du sparer tid og ikke brenner lyset i begge ender! I både Ressursbiblioteket og i butikken finner du en stor variasjon materiell og ressurser som kan tas i bruk med en gang. Nå som du vet mer om min lidenskap og det jeg jobber for kan du bli gratis medlem på Malimo.no! Da får du tilgang til Ressursbiblioteket og får ulikt materiell (som ikke er tilgjengelig ellers på nettet) tilsendt på e-post. Snakk med leder og spør om å få årstilgang på hele Malimo hvis du liker innholdet du ser.

Hvem passer Malimo.no for?

Nettstedet Malimo.no har som formål å forenkle arbeidshverdagen for pedagoger og andre i skole og barnehage. Nettsiden har en voksende base med gratis ressurser, samt ferdiglagde digitale og trykte opplegg og materiell for 1.-7.trinn, TPO og spesialundervisning, samt barnehage. Materiellet gir innbydende innfallsvinkler til kjente tema, og dette har vist seg å være motiverende både for store og små. Malimo.no er utviklet og drives av Maren Lie Solvang, som er utdannet adjunkt som har god erfaring med varierte arbeidsmetoder! Fra og med høsten 2020 har Lesevinduet.no gått inn i Malimo. Dette gir Malimo-brukere et mer komplett tilbud, både i vanlig, tilpasset opplæring og i spesialundervisning.

Bli gratis medlem her << 

Hvilke fag og emner har Malimo.no ressurser og materiell for?

 • Begynneropplæring i lesing og skriving, matematikk
 • Lesekurs fra ca 3.trinn og oppover
 • Finmotorisk trening og utvikling
 • Visuell og taktil læring
 • Spes.ped, TPO og GNO
 • Lesetrening, språklyder, skrivestartere
 • Sosialt arbeid, læringsmiljø og relasjoner
 • Klasseledelse og praktiske løsninger
 • Meningsfylt og motiverende ekstraarbeid
 • Diplomer og belønning
 • Plakater og dekor
 • Norsk, matematikk og engelsk 1.-7.trinn
 • Samfunnsfag. naturfag og KRLE 1.-7.trinn
 • Barnehage
 • Noe samisk materiell

Klikk her for nettbutikk << 

Klikk her for å lese om lisenser for alt materiell <<

Hvordan kan skolen / bhg dra nytte av Malimo.no?

 • Informer de ansatte om at gratistilbudet finnes. I ressursbiblioteket kan de fritt laste ned maler, skjema, plakater, opplegg og annet læringsmateriell. Dette kan være tidsbesparende i en hektisk hverdag. Brukere kan organisere og planlegge opplæringen via verktøy på nettsiden.
 • Kjøp inn materiell for begynneropplæring, sosialt arbeid, prosjekter, og fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Alt materiell er på nynorsk og bokmål, mye også på engelsk.
 • Skolen kan bestille årsbasert tilgang til alt materiell for en enkeltbruker, et lite team (2-4 brukere), et stort team (5-10 brukere) eller for hele skolen (11+ brukere). Barnehagelisens og kommunelisens er også tilgjengelig.

Hva er Malimo.no sin pedagogiske grunntanke?

I Malimo.no sitt pedagogiske materiell er alltid læring i fokus – men enda viktigere enn det; motivasjon og mestring. Materiellet har ofte nivådeling for at lærer enkelt skal kunne differensiere og tilpasse opplæringen til den enkelte. Å møte oppgaver som utfordrer, men som også er overkommelige, er viktig for alle.

Materiellet har innbydende utforming og ser ofte annerledes ut enn det elevene møter i tradisjonelle lærebøker. Dette vekker nysgjerrighet! Illustrasjonene viser en heterogen sammensetning av mennesker både i utseende, interesser og etnisitet. 

Sosialt arbeid og relasjonsbygging både mellom elever, elever-lærer, og skole-hjem er også noe som settes i fokus gjennom ressurser som er tilgjengelig. Likeverd og medmenneskelighet er viktige verdier i alt materiell.

Hva er fordelene med Malimo vs. tradisjonelt undervisningsmateriell?

Den aller største fordelen er at materiellet er digitalt og oppdateres fortløpende. Ved nye fylkessammensetninger var kart og innhold oppdatert før nyttår, og ingen måtte vente på nye lærebøker. Det er vanlig at brukere tar kontakt og ønsker seg utvidelser og tillegg, noe jeg er behjelpelig med når det er mulig. Man har en unik kontakt med læremiddelforfatteren.

Materiellet kan både skrives ut som arbeidsark/hefter mm., men også brukes på nettbrett, pc og andre digitale enheter.

Alle brukere har en kontinuerlig støtte/hjelp. Man kan ta kontakt ved praktiske, tekniske eller pedagogiske spørsmål og få hjelp, råd, tips eller innspill fortløpende. Denne tjenesten er helt unik.

Hvordan fungerer en årstilgang / skolelisens i praksis?

Skolen/barnehagen bestiller det antallet lisenser de ønsker å benytte, og disse tilknyttes individuelle brukere. De kan omfordeles ved behov. Hver bruker får da fri tilgang til å laste ned materiell, og kan sortere materiellet man ønsker å bruke i mapper, for eksempel etter fag, klasse, eller individuelle barn. Hvis en ansatt slutter, skal ut i permisjon eller lignende kan man knytte til en ny bruker. Tilgangene er fritt disponible. I tillegg til det rent praktiske vil platformen utvikles til å inneholde noen selvstyrende verktøy som alle med brukertilgang kan benytte fritt. Dette er nå i utviklingsfasen. Mer informasjon kommer fortløpende.

Hva sier pedagoger som bruker Malimo.no?

«Jeg er kjempefornøyd med alle oppleggene. De gjør det til at jeg kan variere undervisningen, og flott at det er ulike nivåer. Fort gjort å bli avhengig når dagene blir morsomme og lærerike.»

«Er veldig glad i opplegga frå Malimo! Dei er fiks ferdige til bruk, med fengande grafikk i både fargar og svart/kvit. Likar spesielt godt at ho lagar opplegg på nynorsk og.»

«Både jeg og elevene er veldig glad i det du lager. Det inspirerer, motiverer til undervisning og læring og gir god arbeidslyst! Utallige mestringsopplevelser pga nivådelingen. Gull verdt for alle.»

«Veldig mye kjekt til barnehage, glad for at det stadig kommer mer!»

«Jeg bruker mange av oppleggene for elever med utfordringer i min jobb som spesialpedagog. Fungerer supert. Fargebruk og det visuelle stimulerer elevene til lærelyst.»

«Helt fantastiske opplegg, tusen takk for at du gjør min og mine elevers hverdag så mye bedre og enklere! Vi koser oss med læringsarbeidet takket være Malimo!»

«Eg er så glad at nokon orkar å lage så gode opplegg som du gjer, og gjer jobben min meir variert og kjekk!»

«Gode og varierte oppgaver til mange ulike tema og fag! Oppleggene inspirerer både meg og elevene, de er morsomme å holde på med og fine å dele med andre kolleger. Kanskje viktigst av alt – elevene elsker dem!»

«Gjør skolehverdagen varierende og interessant. Veldig bra! Glad for å ha tilgang til så mye som forenkler planleggingsarbeidet vårt.»

«Mye nyttig OG artig å finne her! Oppleggene dine passer godt inn i undervisningen og er morsomme for elevene. Takk for morsomme og varierte oppgaver.»

Klikk her for nettbutikk <<

Klikk her for å lese om lisenser for alt materiell <<