Lisenser og tilganger

Ulike lisenser på Malimo.no

På nettsiden er det mulig å kjøpe måneds- og årsbaserte abonnement som gir full tilgang til alt materiell, eller kjøpe enkeltmateriell/samlepakker etter behov slik man kunne tidligere.

Priser på årstilganger

Årstilganger er tilgjengelig i ulike størrelser: månedsabonnement, en enkeltbruker, lite team, stort team og for hele skolen eller barnehagen. Stor fleksibilitet med andre ord!

KLIKK HER FOR Å BESTILLE ABONNEMENT!

Hvordan fungerer abonnementet?

Abonnementet gir et spesifisert antall brukere fri tilgang til alle ressurser på hele Malimo.no, inkludert ressursbiblioteket og butikken, så lenge brukeren har et aktivt abonnement (samme prinsipp som Netflix for å sammenligne). Dette betyr at materiellet ikke blir liggende på brukeren som ved et ordinært kjøp. Når abonnementet opphører vil kun eventuelt tidligere ordinære produktkjøp ligge på brukerens nedlastinger. Filer som er lastet ned i abonnementstiden kan bruker fortsatt benytte, men man vil ikke ha tilgang til oppdateringer, tillegg og nye produkter.

Viktig informasjon om årstilganger for en skole

Når en skole kjøper årsabonnement er man pliktig til å oppgi riktig antall brukere av abonnementet. Prissettingen er et lisenssystem som tar høyde for et spesifisert antall. Bruken av abonnementet er begrenset til det antall lærere man har kjøpt tilgang for i enten lite team (2-4 brukere), stort team (5-10 brukere) eller skolelisens (ubegrenset antall brukere). Det er skolens ansvar å følge bruksvilkårene, og eventuell bruk ut over avtale etterfaktureres.

De ansatte som skal ha tilgang får dette gjennom sine egne brukere (uavhengig om de er opprettet med jobb-e-post eller privat e-post). Denne tilgangen opprettes manuelt av meg, og lærerne vil ha denne i ett år. Man kan bytte brukere underveis. Merk at hver ansatt må da ha sin egen bruker på nettsiden, og jeg må ha e-postadressen til hver enkelt av dem. Dersom noen skal ut i permisjon eller lignende kan abonnementet flyttes over til en annen bruker.

Hva innebærer en personlig lisens på enkeltopplegg?

Mange som handler opplegg er pedagoger som kjøper personlige lisenser. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. En del skoler refunderer disse, men mange lærere velger å handle dem selv for å eie lisensen uavhengig av hvor de jobber. I tillegg har skoler anledning til å kjøpe skolelisenser.

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!

Hva er forskjellen på personlig lisens og skolelisens på enkeltopplegg?

Hovedforskjellen ligger i hvem som eier lisensen og har bruksrett. Skolens lisenser kan brukes av en lærer ett år, og av en annen lærer året etter. Det man må være nøye med er antallet lisenser man har slik at man til enhver tid bruker materiellet på en lovlig måte.

Fordeler med skolelisenser

  • Lisenser er ikke knyttet til enkeltlærere, men til antall lærere som skal bruke materiellet fra år til år
  • Prisen er uavhengig av elevtall
  • Skolen trenger kun utvide kjøpet dersom flere lærere skal benytte materiellet enn det man har lisens til
  • Skolen lager enkelt en egen bruker i nettbutikken der alle nedlastinger er tilgjengelige
  • Alle skolens kjøp er synlige fra selve butikken der man kan laste ned direkte, og dette fungerer som en digital katalog – det er enkelt å finne frem

Med skolelisenser spiller det ingen rolle hvem av lærerne som bruker opplegget, men hvor mange som bruker det. En av de største fordelene med å handle materiell på Malimo.no er at prisen er uavhengig av elevtall. Slik nettbutikken er satt opp i dag kan skolen enkelt lage seg en bruker, og bestille materiell. Hvis skolen for eksempel kjøper fem lisenser for samlepakken med høyfrekvente ord kan fem lærere bruke dette opplegget. Neste skoleår er det kanskje andre lærere som trenger å bruke opplegget om høyfrekvente ord. Så lenge det da ikke er flere enn fem lærere trenger ikke skolen gjøre noe. Er det flere enn fem lærere kjøper skolen enkelt ekstra lisens i nettbutikken. Jeg minner om at det er ulovlig å kopiere, dele eller distribuere materiell som man ikke har tilstrekkelig lisenser for. Det er skolens ansvar å ha korrekt antall lisenser til enhver tid.

Alle kjøpte opplegg blir tilgjengelig for direkte nedlasting fra selve butikksiden, samt inne på brukersiden. Disse oppleggene får en  «LAST NED»-knapp i stedet for en kjøpe-knapp. Slik kan skolen bruke selve butikken som en katalog på materiellet de har tilgjengelig. Ved siden av denne «LAST NED»-knappen er det også en knapp som heter «EKSTRA LISENS». Lisenser ut over den første man kjøper er rabattert. Dersom man har årsabonnement vil alt materiellet i butkken vises som «LAST NED».

Ta kontakt med meg på [email protected] dersom skolen din er interessert i skolelisenser og  har spørsmål!

Spes.ped, TPO, institusjoner mm.

I ulike settinger kan enkeltelever ha flere pedagoger knyttet til seg. Da syns jeg det er OK at vi snur på prismodellen. I stedet for å betale lisenser ut i fra pedagoger kjøper man da lisenser knyttet til den enkelte elev. Dette må tilpasses til den enkelte, så ta kontakt for et tilbud.