Skolefag

250 første høyfrekvente ord, sortert [Redigerbar]
250 første høyfrekvente ord, sortert [Redigerbar]
Denne ordlisten har de første 250 høyfrekvente ordene fordelt etter bokstavinnlæringen. Jeg fikk listen for isvelamrotnådukhfjpgbøyæcqwxz av Mette Fagervik Christensen og har lagt til siloremanuåføbvtgjyhkdpæcqwxz selv i tillegg. Listen er helt redigerbar så du kan tilpasse den til egen bokstavrekkefølge....
Les mer »