Lesing

Tegning etter leseforståelse [BM-NN-ENG]
Tegning etter leseforståelse [BM-NN-ENG]
Lesing, og ikke minst leseforståelse, får man aldri nok øving på. Disse oppgavene handler om å tegne ferdig et bilde ut i fra teksten! Elevene leser en kort tekst, og tegner til den. En viss del avtegningen er allerede på...
Les mer »