Knekke kodeord – begynneropplæring av bokstav/lyd

Formålet med KNEKKE KODEORD-serien er å øve på fonem/grafem, samt bygge ord i ulike sjangre. Denne tosidige treningen lar elevene lytte ut første lyd/bokstav i bildene som til sammen utgjør det hemmelige ordet, i tillegg til å arbeide med det faktiske hemmelige ordet. Det er en artig aktivitet som gjør det mulig å arbeide med hendene, samtidig som språk er i fokus! Det har fungert veldig bra i begynneropplæringen.

Selvrettende aktivitet:

Alle oppgavebrettene har fasit på baksiden. Det gjelder både for bildene knyttet til den hemmelige koden, og selve løsningsordet. Av og til står det helt stille, og man husker ikke at en ufo heter nettopp ufo. Da er det greit å kunne sjekke! Dette passer også fint hvis man bruker aktiviteten i par. Man kan sjekke hverandre, eller snakke om hvilke ord som ble rett, og hvilke som ble feil. Noen bilder har flere navn knyttet til seg. Dette kan være personlige forskjeller eller dialektmessige forskjeller. Dette er også nyttig å snakke om, og er i aller høyeste grad en del av god språkopplæring. Vi bruker kanskje ulike ord, men snakker om det samme!

Kodeordbrett er godt egnet til:

→ oppgaver ved stasjonsarbeid
→ samarbeidsoppgaver, pararbeid
→ muntlig aktivitet
→ en-til-en / spes.ped

Bruksforslag for kodeordbrett:

Disse oppgavekortene er fine i mange ulike sammenhenger. Jeg har brukt dem som en stasjon, både der eleven arbeider individuelt og i par. Da plukker de oppgavekort fra en boks, knekker koden og sjekker fasit. Riktige ord skrives ned på en liste i skriveboken eller på et ark. Hvor mange ord klarer man å knekke før man skal bytte stasjon? Ord som var feil legges nederst i bunken. Oppgavekortene er også fine i en-til-en-arbeid. Mens eleven knekker koden kan man snakke om:

  • Bildene som brukes i koden, hva viser de?
  • Kan noen av bildene ha forskjellige navn/begrep?
  • Hvilket navn er mest sannsynlig rett her basert på de omkringliggende bokstavene?
  • Kan eleven stave ordet?
  • Kan eleven lydere/lese ordet? Dra sammen lyder?
  • Kan eleven si eller skrive en setning der ordet blir brukt? (Det kan man også gjøre med bildene og ordene de representerer)
  • Kan eleven lage et nytt ord av de samme bokstavene (eventuelt noen av dem)?

Hvilke kompetansemål brukes disse kortene opp i mot?

Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemål i norsk etter 2.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:
✔ leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
✔ vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
✔ trekke lyder sammen til ord

Publisert: 5. juli 2018
Endret: 11. august 2020

Andre gode opplegg

5 svar til “Knekke kodeord – begynneropplæring av bokstav/lyd”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *