Malimo kritiseres for å fronte formålsparagrafen

Bilde av Norges lover: Andreas Haldorsen

Jeg mottok i dag følgende e-post fra et kjent nettsted:

Innlegget som nevnes særskilt er dette. Før jeg leste e-posten og fikk svart ble omtalen/saken publisert på nettstedet. Mitt svar på e-post var: Hei NN, jeg har alltid fulgt, og oppfordrer alltid alle lærere til å følge, opplæringsloven og særlig formålsparagrafen. Det besvarer spørsmålene dine. Inn under dette faller det naturlig å problematisere retorikk fra alle politiske partier og andre samfunnsaktører. Malimo er partipolitisk uavhengig, og har samtidig et menneske- og verdisyn som står for likeverd og toleranse og har menneskerettighetene i fokus. Helt i tråd med opplæringsloven. Viser ellers til innlegget du linket til. God helg.

Saken som ble lagt ut på siden (zoom inn for å lese):

Jeg stiller meg undrende til kritikken og problemstillingen. Malimo er en platform jeg bruker aktivt for å oppfordre og inspirere til arbeid konkret knyttet til skolens samfunnsmandat. Jeg har et klart verdi- og menneskesyn, og tillegger formålsparagrafen i opplæringsloven mye vekt i arbeidet mitt - slik alle andre lærere gjør og skal gjøre. Det er ikke frivillig å undervise ut i fra disse føringene. Agendaen, hvis man kan kalle det dét, er å gi elevene opplæring de lovmessig har krav på.

Opplæringsloven er tydelig. Overordnet del av læreplanen er tydelig. Skolen er ikke verdinøytral. Det betyr ikke at lærere underviser ut i fra en partipolitisk agenda, men at man har føringer gitt av formålsparagrafen. Det handler om at opplæringen skal bygge på respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet. Elevene skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk. Dette må åpenbart knyttes til menneskerettigheter, hvordan Norge forvalter dem, hvordan samfunnet vårt fungerer, hvordan samfunnsdebatten er - rett og slett hvordan man ønsker å ha det i samfunnet. Dette er skolens samfunnsmandat.

"Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.'"

Jeg kunne ignorert saken og latt den synke, men bruker like gjerne anledningen til å løfte kritikken frem i søkelyset. Det antydes her at å oppfordre til/undervise etter formålsparagrafen blir lærerens egne venstrevridde, politiske agenda. Lærere er profesjonelle yrkesutøvere som forholder seg til skolens samfunnsmandat. Lærere er ikke roboter. I kraft av å være et menneske har man tanker, følelser og meninger. Man har erfaringer, kunnskaper og holdninger. Dette er tilfellet for alle yrkesgrupper. Å antyde at lærere ikke er i stand til å følge skolens kjerneverdier vitner om en mangel på tillit til profesjonen. Men vær trygg, lærere kjenner opplæringsloven - og særlig formålsparagrafen - godt!

Oppdatering 19.10.19: Tilsvaret mitt har ført til en mengde kommentarer både privat og her på hjemmesiden der innholdet går over stokk og stein. Ytringer som går på å ønske andre mennesker lidelse, smerte og død f.eks har jeg nå meldt inn til politiet. Det er sterke krefter ute og går, og vi bør gjøre oss opp noen tanker om hva det kan bety at disse søker å påvirke skolens innhold og lærerens autonomi.

Publisert: 18. oktober 2019
Endret: 11. august 2020

Les også...

Gå til ressursbiblioteket

15 svar til “Malimo kritiseres for å fronte formålsparagrafen”

 1. Kjære vene. Dette er å sparke ballen så lang over mål som det er mulig å komme. Det er ganske utrolig å se hvor langt noen er villig til å gå i å tillegge andre skjulte motiver eller underliggende agendaer. Jeg er sikker på at alle fornøyde brukene av Malimo ser ditt virke som helt fritt den slags virksomhet. Vær stolt av din faglige integritet Maren!, og vær stolt av det fantastiske konseptet Malimo, som for mange lærere er en nyttig ide database i jobben med å gi alle barn den tilpassede opplæring de har krav på.

 2. Fredagens bloggkommentar fra Malimo støttes fullt ut og er helt i samsvar med slik de aller, aller fleste av fotfolket ser dette.

 3. Full støtte til deg, kritikken fra Resett kan du ta med knusende ro. Vi er en yrkesgruppe som ofte blir beskyldt for å være venstrevridde fordi at vi har et og tar ansvar for grunnleggende menneskerettigheter❤️

 4. Takk for at du tok deg tid til eit så omfattande og godt svar til Resett! Får berre håpe dei skjønar formålsparagrafen rett no då:)

 5. Dette er bare synd.
  Ta til deg de positive kommentarene og vit at det er mange som støtter deg!
  Du er en inspirasjon og hjelp i en hektisk og krevende skolehverdag.

 6. Støtter Malimo! Tenk å vri og vrenge på en slik sak? Er nok noen høyreekstreme fedre i Bærum, ja…..

 7. Hei!
  Vil støtte den første kommentaren jeg leste, som sa at dersom du får kritikk av Resett så kan du være sikker på at du gjør noe rett. Det var den samme politiske fløyen som også utpekte lærere som samfunnsfiender under krigen. Du har mange av oss, jeg vil tro de fleste lærer, både i ryggen og ved siden av deg.

  Hilsen Jartrud

 8. Jeg sitter rett og slett med tårer i øynene. Er det VIRKELIG SANT………..Jeg får gåsehud. resett (skrevet med liten r) kommer som et kaldt gufs.
  Stå på Malimo. Jeg støtter alle innlegg over her.

 9. Den blåbrune politiske vinden som feier over vesten er skremmende. Jeg er utrolig glad for at skolen IKKE er verdinøytral. Kollegiet ved skolen hvor jeg jobber, diskuterte nylig at lærere må forholde seg til formålsparagrafen når de underviser, og hvordan den er med på å styre hvilke holdninger og verdier vi lærer bort til elevene. At man blir kritisert når man har en synlig rolle er for så vidt greit, om enn ubehagelig. Du svarer godt for deg. Saklig og respektfullt. Helt i tråd med skolens formålsparagraf 🙂 Men jeg er lei for at du har måttet motta alskens bedritene kommentarer i ettertid. Nedrige kommentarer som er skrevet for å såre, true, skremme. Bare små mennesker gjør slikt. Du er mye større enn dem. Og du har Norges lærerstand i ryggen. Vi heier på deg!

 10. Kudos til Malimo! Godt, saklig og velformulert svar! Du har min støtte! Har reset-journalisten lest skolens formålspsragraf og læreplanens generelle del? Neppe!

  Vennlig hilsen
  Hege

 11. Etter å ha lest brevet du la ut her, viser vedkommende et verdisyn eg ikke håper noen gang kjem inn i skolens formålsparagrafer. Resett er en arena for tvilsomme verdier, og det kristne er ikke godt representert der. Malimo er nøytral fordi siden din følger læreplanen og formålsparagrafen meget godt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre interessante innlegg på Malimo.no