Lesekurs for de minste – Les ABC!

Les! ABC er et mini-lesekurs for de minste elevene i grunnskolen og er inspirert av helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost og med påfølgende avkodingsoppgaver anbefalt av Vigdis Refsahl for intensive lesekurs. Det erstatter ikke ordinær leseopplæring, men er et fantastisk supplement for å gå i dybden. Leksjonene brukes både å kunne kartlegge avkodingsvansker, samt bruke avkodingsøvelser for å trene der det blir vanskelig.

Mange kjenner Lesekurs A og Lesekurs B fra Lesevinduet godt. Det er grundig utprøvd med gode tilbakemeldinger. Disse lesekursene er egnet for ca 4.trinn og oppover, mens nye Les ABC er laget for de yngre.

Monsterlesingen brukes først som et forkurs eller leseøving. Hele serien støtter seg på nærmeste utviklingssone gjennom Lundberg-skjemaet. Tekstene har progresjon i antall stavelser og lengde på setninger for å kunne følge elevens utvikling.

Samlepakken er voksende og vil inneholde totalt 58 leksjoner:
- 34 leksjoner med Monsterlesing, to nivå
- 23 leksjoner med Les ABC-leksjoner, tre nivå

PS! En leksjon av hver type er lagt ut gratis slik at man kan prøve det ut med elevene! ♥ Finn dem via samlepakken.

To eller tre nivå på lesetekstene

Monsterlesing har to nivå, mens ABC-leksjonene har tre nivå.

  • Nivå 1: Denne teksten har fokusord med én enkelt stavelse. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på gjentakelse, rimord, beskrivelse og ulik bruk av ordet i en setning. Teksten består stort sett av énstavelsesord fra korte til litt lengre setninger.

  • Nivå 2: Denne teksten har fokusord med to stavelser. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på gjentakelse, rimord, beskrivelse og ulik bruk av ordet i en setning. Teksten inneholder færre korte ord som på nivå 1. Teksten består av én- og tostavelsesord.

  • Nivå 3: Denne teksten har fokusord med tre stavelser. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på gjentakelse, rimord, beskrivelse og ulik bruk av ordet. Teksten inneholder lengre ord enn ord på nivå 2, og lengre varierte setninger. Teksten består av én-, to- og enkelte trestavelsesord.

Innholdet i leksjonene

  • 13-14 sider lesekursleksjon med avkodingsoppgaver
  • 3 ulike nivå med egne lesetekster for hvert nivå
  • Hentediktat
  • Bokmåls- og nynorskutgave
  • Alle leksjoner har liks-beregning (lesbarhetsindeks / Vanskelighetsgrad)

Oppgaver og tanken bak serien

Les! ABC følger helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost, med nivåtilpasset tekst og påfølgende avkodingsoppgaver. Hovedfokuset i leksjonene er på fokusordet i hver leksjon, som for eksempel And, Ape og Akebrett. Nivå 1 har fokus på énstavelsesord, nivå 2 har fokus på tostavelsesord og nivå 3 har fokus på trestavelsesord. A-fasen er gjennomgang av ny tekst og leseøving sammen med lærer. B-fasen går på øving av avkodingsoppgaver for å øke den språklige bevisstheten rundt ord, betydning og leseflyt. Bruk teksten aktivt og vær en god moderator for elevene. C-fasen avsluttes med at elevene leser teksten uten støtte høyt for en lærer, der læreren kan sammenligne elevens utvikling fra A-fasen til C-fasen. Det  anbefales å bevisstgjøre elevene på fremgangen de har hatt, og rose utviklingen. Det kan være fint å høre at man ikke har så mange feil i lesingen i C-fasen, sammenlignet med da teksten var helt ny i A-fasen. NB! Aldri hopp over C-fasen, da dette er en viktig fase for selvbevissthet i læringen, og at det synliggjør at det hjelper å øve på lesing. Elevene får tilbakemelding på sin tekniske leseutvikling i denne fasen, og de vil få mye glede av å se sin egen fremgang.

I tillegg er det alltid fokus på rimord, da dette er første steget i lesetrappa / Lundbergskjemaet i leseopplæringen. Klapping av stavelserførstelyd og hvilke lyder ordene inneholder. Det er også oppgaver som tar for seg sammentrekking av lyder i ord, der eleven kan “krasje” lydene (illustrert med bil) som leseøving.

Det er også oppgaver som går på å endre én lyd i et ord: Hva blir ordet dersom man bytter ut A med O i ordet And? = Ond.  Dette gir elevene bevissthet rundt at endring av en lyd også kan endre ordets betydning.

Selv om leksjonene ikke dekker alle typer øvinger med fonemsubtraksjon og fonemaddisjon, så anbefales det å gjøre slike øvelser på tavlen sammen med elevene. Bruk ord fra teksten og oppgavene, og lag enkle øvinger der elevene skal ta vekk en lyd, eller legge til en lyd, og videre lese de nye ordene.

Spørsmål? Send oss en melding via meldingsboblen på nettsiden eller på [email protected] !

Publisert: 25. oktober 2022
Endret: 25. oktober 2022

Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *