Lesevinduets fantastiske ressurser

Jeg delte nylig den fantastiske nyheten om at Lesevinduet.no og Malimo slår seg sammen! For alle som for alle som skal drive med leseopplæring eller intensive lesekurs på småtrinnet, mellomtrinnet og u-skolen er dette en fantastisk samling med ressurser. I dette innlegget skal jeg fortelle mer om dem! Du kan også KLIKKE HER FOR Å FINNE LESEVINDUET PÅ MALIMO.NO

Lesevinduet har et variert innhold med mange ulike ressurser, de største samlingene er:

 • Lesekurs A og Lesekurs B - intensivt lesekurs i to/tre deler
 • Klasselesekurs
 • Lydspill og lydøvinger
 • Alfabethefter, lesehefter og faghefter
 • Engelske ressurser som alphabet books, textbooks og andre ressurser

I tillegg finnes det fortellerark og skriv bedre - to flotte skriveressurser, sesongrelaterte ressurser, ulike spill og innhold til klasserommet. Deler av materiellet finnes på nynorsk, men arbeidet med å få oversatt alt fortsetter. Alt vil etterhvert være tilgjengelig på nynorsk også, inkludert lydbok. Hvis du vil se innholdet som er tilgjengelig på nynorsk søker du på "Lesevinduet" inne på brukersiden (under produkter) og haker av på nynorsk.

••• Lesekurs A og B

Lesevinduets intensive lesekurs er basert på Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsippet. Lesekursene er rådført med PPT, og har hovedfokus på avkoding i lesingen. Klikk her for å åpne lærerguiden og kunne se den i sin helhet. Der får du en grundig og god innføring i systemet.

Lesekurs A og B er utarbeidet etter samme struktur i hver del, men er rettet mot ulike nivå. Lesekurs A er tilpasset elever som har utfordringer med avkoding i lesing og rettskriving på slutten av småtrinnet: 4.klasse og kan også brukes mpt elever i 3.klasse som trenger samme type avkodingsoppgaver basert på den enkeltes behov i forhold til nærmeste utviklingssone. Lundbergskjemaet / lesetrappa er uansett utgangspunktet for hvor elevene er i leseutviklingen. De fleste på 3. trinn som sliter med lesing kan for eksempel ha behov for øving i fonologisk syntaks (slå sammen lyder til ord) og holde lydene gjennom lesingen). Dette må den enkelte lærer som underviser elevene vurdere fra elev til elev. Lesekurs A vil også passe for mange elever på mellomtrinnet.

Lesekurs B er tilpasset elever med de samme utfordringene på mellomtrinnet (5.-7.klasse). Leksjonene på Lesekurs B kan også passe godt til elever på u-skole og videregående skole som har lignende utfordringer.

 • Del 1: enkeltlyder som førstelyd, monoftonger (vokaler) og diftonger (20 leksjoner)
 • Del 2: sammensatte grafemer som kn-, skr-, gn- osv (28 leksjoner)

Lesekurs B får i tillegg en tredje del:

 • Del 3: rettskriving (språklyder som kj-, skj- osv, dobbelt konsonant, stumme bokstaver, å-lyd med o osv.) (16 leksjoner)

Hver leksjon har tekst og tilhørende oppgaver, totalt 14 sider. I tillegg følger det med hentediktat, rimlotto og lydbok. I tillegg til leksjonene kan man laste ned ekstra ressurser som forsider, infoskriv til foresatte, kontrakt for lesekurset og leseavtale gratis fra Lesevinduet-siden her på Malimo (første rad, nummer fire).

••• Klasselesekurs

Elever som er på intensive lesekurs må få mulighet til å automatisere det de har lært når de kommer tilbake til klassen og fellesundervisningen. “Klasselesekurs er i utgangspunktet for elever uten spesielle vansker med avkoding eller forståelse, men som likevel vil nyttiggjøre seg en periode der bestemte områder innenfor det å mestre tekster og lesing på en god måte.” (Refsahl, Klasselesekurshefte). Alle klasselesekurs har egen lydbok.

••• Lydøving

Lydøving (høyre eksempel) er en arbeidsmåte logopedene jobber med spesielt opp mot uttale av enkeltlyder. Dette er ren lydtrening og identifisering av enkeltlyder og stavelser.

••• Lydspill

Lydspill (venstre eksempel) er også en arbeidsmåte ofte brukt av logopeder, og for læreren i klasserommet kan det være lurt å ha mulighet til å arbeide nettopp med lydspill som supplement til ordinær undervisning. Det kan vær et stasjonsarbeid i klassen, eller en del av enkeltelevers spesialpedagogiske undervisning. Spillene passer til elever som enten er tidlig i begynneropplæringen, eller som henger etter i avkodingen i lesingen, eller av ulike grunner ikke klarer å forme lydene riktig i munnen. I tillegg til stigespill finnes det stavelseslotto og kortspill. Alle tre variantene finnes samlet i en stor samlepakke.

••• Alfabethefter

Alfabetheftene baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i 1. klasse som er tidlig i leseopplæringen. For elever som følger lesetrappa, så kan heftene fungere godt som 90%-hefter (egen lesing). Det er laget noen arbeidshefter til nivå A, men det vil etterhvert bli arbeidshefter til alle Alfabetheftene på alle nivåer. Alfabetheftene har tre nivå:

 • Nivå A: har fokus på førstelyd og lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet fra enkeltord til korte setninger.
 • Nivå B: har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd og på lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet.
 • Nivå C: har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd og på lyd-bilde-forhold med fire mer utfordrende ord og bilder som gjentas gjennom heftet.

••• Lesehefter og faktahefter

Leseheftene og faktaheftene er nivådelte hefter som varierer mellom 1-3 og 1-6 nivå. Elevenes leseferdigheter er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen. Nivåene er organisert som følger:

 • Nivå 1: Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side. Alle nivå har egen LIKS-beregning.
 • Nivå 2: Hefter på nivå 2 har fra 94 - 250 ord i heftet og 2-3 linjer pr. side.
 • Nivå 3: Hefter på nivå 3 har fra ca. 230-380 ord i heftet og 5-7 linjer pr. side.
 • Nivå 4: Hefter på nivå 4 har fra ca. 340-450 ord i heftet og 6-8 linjer pr. side.
 • Nivå 5: Hefter på nivå 5 har fra ca. 430-530 ord i heftet og 8-9 linjer pr. side.
 • Nivå 6: Hefter på nivå 3 har fra over 500 ord i heftet og 9+ linjer pr. side.

••• Alphabet books

Engelske hefter der elevene fokuserer på bildene som representerer de ulike lydene. Etterfølgende har hver bok en kort setning for hvert bilde, eks. "A is for acorn." Bruk bildene for å bekrefte betydningen av ordene og lydene i ordene.

••• Text books

Nivådelte textbooks finnes på tre ulike nivå:

 • Level A - Textbook nivå A har én kort setning pr. side for elever som trenger å bruke tid på det de leser. Ønsker de lengre tekst bygger neste nivå videre på setningen og historien. Heftene kan derfor brukes progressivt i leseutviklingen
 • Level B - Textbook nivå B har én til to linjer eller én til to setninger pr. side. Nivå B bygger videre på teksten fra nivå A. Ønsker eleven lengre tekst bygger neste nivå videre på setningen og historien.
 • Level C - Textbook nivå C har tre linjer eller setninger pr. side. Nivå C bygger videre på teksten fra nivå B.

Det var en titt på deler av innholdet, klikk deg inn på Lesevinduet-portalen her på Malimo.no for å se nærmere på enkeltdelene, finne samlepakker og enkeltopplegg.

Har du spørsmål? Send meg en e-post på [email protected] eller send en melding via meldingsboblen nederst til høyre. Ofte stilte spørsmål om Lesevinduet vil du finne i Hjelpe-dokumentene, så se gjerne der først!

Publisert: 23. august 2020
Endret: 19. september 2020

Ett svar til “Lesevinduets fantastiske ressurser”

 1. Dette er virkelig GULL for enhver lærer😍😍😍 Vi sier aldri nei takk til nivådelte tekster. Enkelt å tilpasse til hver elev – alle har noe å jobbe med på sitt nivå😍😍😍

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre interessante innlegg på Malimo.no