LHBT, likeverd og toleranse i klasserommet

Hva gjør du for å forsikre deg om at klasserommet ditt føles som et trygt sted å være og lære for alle elever? Hvordan bidrar du til at elever som nå, eller senere, kommer inn under LGBT/LHBT-begrepet (les mer hos Bufdir), elever med en annen bakgrunn, etnisitet eller hudfarge, elever med ulik tro og tilhørigheter.. Ja, alle hører hjemme? Agaenden med dette innlegget er krystallklar: jeg er for kjærlighet, for raushet, for likeverd, toleranse og respekt. Ved ett enkelt grep - en plakat som synliggjør læringsarenaens grunnholdning - kan du forbedre, og i ytterste konsekvens redde, liv.

Likeverdig behandling av LHBT-personer fremmer også annen toleranse

Akkurat nå vil jeg sette fokuset litt på LHBT-ungdommer (og voksne), men vi forstår at det å legge tilrette for inkludering, toleranse og respekt for enkelte grupper også fremmer det samme ovenfor andre grupper. Barn og unge som er rause, interesserte og ser på seg selv og andre som likeverdige gjør nettopp det. De inkluderer. ❤️🧡💛💚💙💜 På den måten arbeider man indirekte også overordnet med å styrke sosiale relasjoner og trygghet for alle, når man fokuserer på LHBT.

Likeverd og toleranse er pedagoger og andre voksne sitt ansvar

Som pedagoger i møte med barn og unge daglig har vi et særskilt ansvar for å vise dem alle at hvem vi blir forelsket i ikke er viktig, men at det som faktisk betyr noe er at vedkommende er snill og grei! Homofobi og frykt for det ukjente er noe mange unge lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner må forholde seg til. Også i klasserommet. I tenårene når slike følelser ofte blusser opp og man blir kjent med nye sider av seg selv er man sårbar. Vi som pedagoger har et ansvar for å fremme likeverd i klasserommet og for at alle elever skal føle seg velkommen, sett og hørt.

Foreningen FRI er foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. De het tidligere LLH (Landsforeningen for lesbiske,homofile, bifile og transpersoner). FRI anslår at 3-5% av norges befolkning er i gruppen LHBT. Det vil si 1 av 20 i snitt, og vi skjønner hva denne statistikken betyr for klasserom rundt omkring i landet. ❤️🧡💛💚💙💜

LHBT-ungdom er utsatte

Senter for atferdsforsking utførte, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, en langsomfattende kartleggingsundersøkelse om kjønnsrelatert mobbing og mobbing på grunn av seksuell orientering i norsk skole i 2009. Den viste at langt flere bifile elever enn heterofile elever utsettes for mobbing og at andelen homofile elever som mobbes er svært høy. Verst er det for homofile gutter. Hele 36 prosent av homofile gutter oppgir at de mobbes ”ansikt til ansikt” 2-3 ganger i måneden eller oftere. Les mer om funnene her. I tillegg: Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i Norge. Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. Å få være den man er, og å bli godtatt, er viktig for ALLE. ❤️🧡💛💚💙💜

Harde fakta om hat og diskriminering mot LHBT-personer

En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), samt tall og statistikk fra Bufdir, viser at:

  • en av fem LHBT-personer i Norge har blitt utsatt for hatytringer
  • 15% av LHBT-personer i Norge har fått konkrete trusler
  • hver 3. transperson i Norden har forsøkt å begå selvmord
  • flere LHBT-personer forsøker å ta selvmord enn øvrig befolkning
  • mange unngår hverdagligse aktiviteter i frykt for diskriminering
  • LHBT-personer opplever langt mer hatefulle ytringer, trusler og trakassering enn øvrig befolkning

Vis raushet og gå foran som et godt eksempel på inkludering

Budskapet mitt i dag - og alle andre dager - er at vi som pedagoger har en stor makt, fra ung alder, til å vise barna at kjærlighet er kjærlighet - og at å være den du er aldri er feil!❤️🧡💛💚💙💜 Plakaten under har jeg laget i A3-format (kan også skrives ut mindre) på bokmål og nynorsk. Heng den opp i klasserommet, eller andre steder, og vis alle at HER ER DU VELKOMMEN. Å henge opp plakaten kan gi en liten grunntake om at "her er det noen som verdsetter meg", og kanskje kan du bli en person denne eleven (eller kollegaen!) kan åpne seg for. Du åpner deg selv opp som en alliert. En å henvende seg til, en å søke støtte hos og en som synliggjør at noen bryr seg. Dette kan for enkelte utgjøre forskjellen på liv og død.

Last ned Likeverd- og toleranse-plakater her! (BM og NN)

Likeverd og toleranse for alle er ikke frivillig

Det norske samfunnet har kommet langt i å akseptere mangfold - men ikke langt nok. Bufdir har statistikk og analyse på holdninger til lhbtiq-personer som klart og tydelig viser at her er det mye å gå på. Å gjøre arena der barn og unge ferdes til trygge steder er med på å utgjøre en forskjell på individnivå og på samfunnsnivå. Uansett hva man personlig måtte mene om LHBT, om ulike religioner, om kulturelle ulikheter og hvordan andre lever sine liv .. uansett så har man et ansvar som pedagog for å fremme likeverd og toleranse. Ingen er hevet over barn og unges rettigheter slått fast i blant annet Opplæringsloven.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. §1-1

Videre sier opplæringsloven: Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. §1-1 Og: Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. §1-1 -- Det er lite rom for tolkning her, med andre ord.

Malimo sitt standpukt skal være krystallklart!

Noen har kanskje merket at jeg er opptatt av likeverd gjennom materiellet jeg lager. Det skal være like naturlig å lese om kjærlighet mellom en jente og en gutt, som mellom en gutt og en gutt eller en jente og en jente. Hovedpoenget er nemlig kjærlighet og at alle bare ønsker å LEVE og å ha det bra. Det samme gjelder på kryss og tvers av funksjonsevne, etnisitet, bakgrunn og tro. Inkludering er noe som skal gjelde for alle - uten unntak. ❤️🧡💛💚💙💜

Vis klart og tydelig at ditt klasserom, din skole og dine omgivelser er trygge og inkluderende for alle.

Legg igjen en kommentar hvis du henger opp plakaten, og del den gjerne i sosiale medier. Bruk gjerne #malimoskole på instagram så jeg og andre får se. Oppfordre kollega og andre til å henge den opp og bidra til en inkluderingsbølge.

Publisert: 22. juni 2019
Endret: 15. juli 2019

Les også

Nyttige linker

DU ER VERDIFULL! ♥

Likeverd og toleranse-2

DU ER VELKOMMEN!

Likeverd og toleranse-1

Gå til ressursbiblioteket

Andre innlegg..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte innlegg