Måter å jobbe med bildekort på!

Jeg har bildekort for alle mulige slags emner og fag. Noen kaller dem ordkort, bildekort, flash cards, memorykort og sikkert mange andre ting også. På samme måte er det like mange ulike måter å bruke dem på, avhengig av fag, klasse, elevgruppen, tid til rådighet og så videre.

Hovedbruksområdet for ord- og bildekort er knyttet til at elevene skal utvikle en begrepsbase og en innholdsforståelse.

Det kan være snakk om alt fra gloser i engelsk, øveord i norsk, elementer/konsepter i matematikk og for eksempel elementer fra bibelfortellinger i KRLE som med akkurat disse kortene her. Les til slutten for link til gratis nedlasting av disse Påskefortellingsbildekortene!

Bildekort passer spesielt godt til:

  • Varierte muntlige aktiviteter
  • Øving på innholdsforståelse, se sammenhenger
  • Skaffe seg oversikt over ulike emner
  • Stasjonsarbeid
  • Skrive fortellinger
  • Spille spill

Bildekort er som regel nøkkelordene man finner innen et emne. På grunn av dette er de flotte å bruke for å lage seg en oversikt. Mange elever har god nytte av å jobbe visuelt.

Sortere kronologisk

I fortellinger som for eksempel Påskefortellingen gjengis et spesifikt innhold som har en start og en slutt. Noen ord- og bildekort handler om å kun utvikle ordforråd, andre om å oppsummere et helt tema, en historie, en hendelse mm. For fortellinger som har en spesifikk oppbygging er bildekort nyttige for å sortere kronologisk. Hva skjedde først? Hva skjedde sist? Hva måtte skje, for at noe annet kunne skje? Å se årsakssammenhenger er ikke alltid like lett, og da kan bildekort sortert i rett rekkefølge være veldig nyttig!

Kjenne igjen elementer

Bildekort er en fin støtte til å trekke frem viktige elementer i en historie, innen et emne eller et konsept. Å koble kunnskap til bilder og å samtale rundt dem kan hjelpe mange med å huske mer av innholdet enn de ellers ville gjort.

Elevene møter mange ulike vurderingssituasjoner der mange kan oppleve at de har flere "knagger" å hente informasjon fra etter arbeidet med bildekort.

Gjenfortelling og muntlige aktiviteter

Det sies at det er først når man kan gjenfortelle eller forklare noe til andre at man virkelig har lært det. Dette øver vi på med bildekort!

Varierte muntlige aktiviteter er noe jeg er veldig opptatt av. Jeg har troen på at elever lærer mer når de ikke sitter passive og blir "matet" med informasjon. En måte jeg kunne brukt akkurat disse kortene på er å dele ut et samlet sett med kort til flere ulike grupper, og be dem finne ut av rekkefølgen i Påskefortellingen. Hva representerer de ulike kortene?

Jeg har observert at elever som ofte kan forholde seg passive til fellesundervisning og ofte lar være å rekke opp hånden kan blomstre i slike settinger. Mindre grupper, og dermed et mindre publikum, gjør det enklere å komme til orde. Mens jeg vandrer mellom de ulike gruppene kan jeg observere, lytte og diskutere med mange flere elever enn i en tavleundervisningssituasjon.

Elever som sliter med innholdsforståelse av et emne vil kunne lære av medelever, mens de øver på gjenfortelling av emne/konsept/fortelling osv. Gruppesammensetning er naturligvis veldig viktig, men min erfaring er at gruppearbeid med muntlig aktivitet basert på slike kort drar med de fleste!

Kobling av bilde og ordbilde

Skriv ut bare bilde og bare ordbilde for å øve på koblingen mellom dem. Her finnes det også mange gode muntlige aktiviteter - ja man kan til og med spille memory.
Elevene kan trekke et gitt nummer med kort hver som de skal spinne en historie ut i fra. Kanskje kan de dramatisere? Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområdet til disse kortene. Hvis du har noen gode forslag blir jeg utrolig glad for en kommentar!

Akkurat disse bildekortene knyttet til Påskefortellingen har jeg lagt ut til fri nedlasting her i bloggen, du finner dem i påskeinnlegget mitt her!

Publisert: 10. mars 2016
Endret: 5. februar 2021

Gratisressurser for Samf/Nat/KRLE

Gå til ressursbiblioteket


Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

4 kommentarer til “Måter å jobbe med bildekort på!”

  1. Hei, kom tilfeldigvis over siden din og venteoppgavene i engelsk var kjempefine. I klassen min bruker vi bildekort primært i engelsk for å lære gloser, men har også brukt det i samfunnsfag med stort hell. Jeg bruker de ofte som en muntlig aktivitet hvor vi har "kims lek", stiller opp kortene på tavla også får elevene komme opp en og en og styre leken, "close your eyes, please" ta bort to kort, "open your eyes please" også får elevene si de som mangler. Artig og motiverende for elevene 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *