Måter å jobbe med bildekort på!

Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!

Jeg har bildekort for alle mulige slags emner og fag. Noen kaller dem ordkort, bildekort, flash cards, memorykort og sikkert mange andre ting også. På samme måte er det like mange ulike måter å bruke dem på, avhengig av fag, klasse, elevgruppen, tid til rådighet og så videre.

Mine hovedbruksområder av ordkort er knyttet til at elevene skal utvikle en begrepsbase og en innholdsforståelse. Det kan være snakk om alt fra gloser i engelsk, øveord i norsk, elementer/konsepter i matematikk og for eksempel elementer fra bibelfortellinger i KRLE som med akkurat disse kortene.

Jeg syns bildekort passer spesielt godt til:

  • Varierte muntlige aktiviteter
  • Øving på innholdsforståelse, se sammenhenger
  • Skaffe seg oversikt over ulike emner
  • Stasjonsarbeid
  • Skrive fortellinger
  • Spille spill
Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!

Bildekort er som regel nøkkelordene man finner innen et emne, de er flotte å bruke til å lage seg en oversikt. Mange elever har god nytte av å jobbe visuelt.

Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!

Hva skjedde først? Hva skjedde sist? Hva måtte skje, for at noe annet kunne skje? Å se årsakssammenhenger er ikke alltid like lett, og da kan bildekort sortert i rett rekkefølge være veldig nyttig!

Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!

Bildekort er en fin støtte til å trekke frem viktige elementer i en historie, innen et emne eller et konsept. Elevene møter mange ulike vurderingssituasjoner der mange kan oppleve at de har flere "knagger" å hente informasjon fra etter arbeidet med bildekort.

Det sies at det er først når man kan gjenfortelle eller forklare noe til andre at man virkelig har lært det. Dette øver vi på med bildekort!

Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!

Varierte muntlige aktiviteter er noe jeg er veldig opptatt av. Jeg har troen på at elever lærer mer når de ikke sitter passive og blir "matet" med informasjon. En måte jeg kunne brukt akkurat disse kortene på er å dele ut et samlet sett med kort til flere ulike grupper, og be dem finne ut av rekkefølgen i Påskefortellingen. Hva representerer de ulike kortene?

Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!

Jeg har observert at elever som ofte kan forholde seg passive til fellesundervisning og ofte lar være å rekke opp hånden kan blomstre i slike settinger. Mindre grupper, og dermed et mindre publikum, gjør det enklere å komme til orde. Mens jeg vandrer mellom de ulike gruppene kan jeg observere, lytte og diskutere med mange flere elever enn i en tavleundervisningssituasjon.

Elever som sliter med innholdsforståelse av et emne vil kunne lære av medelever, mens de øver på gjenfortelling av emne/konsept/fortelling osv. Gruppesammensetning er naturligvis veldig viktig, men min erfaring er at gruppearbeid med muntlig aktivitet basert på slike kort drar med de fleste!

Ulike måter å jobbe med bildekort i klasserommet! Fokus på varierte muntlige aktiviteter, innholdsforståelse, gjenfortelling og mye mer. Passer for absolutt alle fag. Last ned gratis bildekort i bloggen!
Skriv ut bare bilde og bare ordbilde for å øve på koblingen mellom dem. Her finnes det også mange gode muntlige aktiviteter - ja man kan til og med spille memory. Elevene kan trekke et gitt nummer med kort hver som de skal spinne en historie ut i fra. Kanskje kan de dramatisere? Det er kun fantasien som setter grenser for bruksområdet til disse kortene. Hvis du har noen gode forslag blir jeg utrolig glad for en kommentar!

Akkurat disse bildekortene knyttet til Påskefortellingen har jeg lagt ut til fri nedlasting her i bloggen, du finner dem i påskeinnlegget mitt her!

Ønsker dere alle en riktig god påske når den kommer!
Hjertelig hilsen Maren

 

Publisert: 10. mars 2016
Endret: 14. juli 2018