Modelleirematter: Smilefjes [BM-NN-ENG]

Formålet med disse modelleiremattene er å tilnærme seg bokstaver, tall og ulike tema på en taktil måte. Variasjon i innfallsvinkel man bruker i begynneropplæringen er positivt for elevenes motivasjon så vel som fingerferdigheter, konsentrasjonsøving – og artige oppgaver!

Brukstips modelleirematter:

Skriv ut modelleiremattene på farget eller hvitt kopipapir. De bør lamineres for bruk, dette vil også gi dem en lengre levetid. Sett kortene på ring og ha dem enkelt organisert for bruk på f.eks stasjonsarbeid.

Alle illustrasjonene kommer i både farget og svarthvit versjon, dette åpner også for variert bruk. Elevene kan følge fargekortene som en «oppskrift», eller bruke den svarthvite for fritt fargevalg. De kan også se på fargeversjonen, snu den, og prøve å etterligne fargene ut i fra hukommelsen.

Originalformatet i denne filen er A4. Du kan velge å skrive ut flere sider per ark. Dette er også en måte å differensiere aktiviteten på. Jo større bildet er, jo enklere er det å forme figuren. Små bilder krever mer nøysom koordinasjon.

Last ned her: Modelleirematter med smilefjes

Finn de andre tilgjengelige modelleiremattene her!

Publisert: 22. september 2018
Endret: 23. september 2018

Finmotoriske sporingsoppg.

Klikk for mer taktilt materiell