Norske penger

Fine konkreter til å øve på betaling/veksling. Nå er denne oppdatert med de nye norske sedlene.

Last ned her: Norske penger

Publisert: 24. april 2018
Endret: 13. juli 2018