Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort er virkelig en gavepakke for å tilpasse og tilrettelegge undervisningen i ulike emner. Les videre for mange konkrete tips til arbeidsmetoder!

Fantastisk oppbevaring! Les mer i eget inlegg - klikk på bildet!

Jeg har bildekort for alle mulige slags emner og fag. Noen kaller dem ordkort, bildekort, flash cards, memorykort og sikkert mange andre ting også. På samme måte er det like mange ulike måter å bruke dem på, avhengig av fag, klasse, elevgruppe, tid til rådighet og så videre.  Ordene i seg selv kan være knyttet til gloser i engelsk, øveord i norsk, elementer/konsepter i matematikk, begreper fra samfunnsfag/naturfag/(K)RLE osv. Det er virkelig fantasien som setter begrensninger her. Mine hovedbruksområder av ordkort er knyttet til at elevene skal utvikle en begrepsbase og en innholdsforståelse av selve ordet - men det stopper ikke der! Samtidig som vi har fokus på ordet, så øver vi på skriftlige og muntlige ferdigheter, leseferdigheter, dramatisering, samarbeid, konsentrasjon, å følge instruksjoner og mer. Hvorfor mener jeg så at de er fantastiske for god tilrettelagt opplæring? Jo, hør her:

Fordeler med bildekort

 • NØKKELORD: Bildekort er som regel nøkkelordene man finner innen et emne, de er flotte å bruke til å lage seg en oversikt. Mange elever har nytte av å jobbe visuelt.
 • DYBDELÆRING: Det sies at det er først når man kan gjenfortelle eller forklare noe til andre at man virkelig har lært det. Dette øver vi på med bildekort!
 • FINNE ESSENSEN I ET EMNE: Bildekort er en fin støtte til å trekke frem viktige elementer i en historie, innen et emne eller et konsept. Elevene møter mange ulike vurderingssituasjoner der mange kan oppleve at de har flere "knagger" å hente informasjon fra etter arbeidet med bildekort.
 • SE SAMMENHENGER: Hva skjedde først? Hva skjedde sist? Hva måtte skje, for at noe annet kunne skje? Å se årsakssammenhenger er ikke alltid like lett, og da kan bildekort sortert i rett rekkefølge være veldig nyttig!
 • ELEVDELTAKELSE: Jeg har observert at elever som ofte kan forholde seg passive til fellesundervisning og ofte lar være å rekke opp hånden kan blomstre i slike settinger. Mindre grupper, og dermed et mindre publikum, gjør det enklere å komme til orde.
 • OBSERVASJON: Mens jeg vandrer mellom de ulike gruppene kan jeg observere, lytte og diskutere med et større antall elever enn i en tavleundervisningssituasjon.
 • ENKEL DIFFERENSIERING: Noen trenger mye støtte, andre trenger lite. Å ha bildekort i tre ulike varianter gjør at de fleste aktivitetene kan tilpasses etter den enkeltes behov! Både når det gjelder ulike spill, muntlige og skriflige aktiviteter - men også når man arbeider med konsepter og begreper i andre fag!

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no
Alle bildekort jeg lager har likt format. Jeg skriver dem ut i full størrelse (kortet til venstre) for å få fire kort på ett ark. Da er altså disse kortene litt mindre enn A5. De små kortene til høyre skriver jeg ut med å velge fire sider på ett ark. Klikk på bildet for å finne disse kortene.

Praktiske tips!

 • Skriv ut bildekortene med flere sider på ett ark for å få en mindre størrelse.
 • Laminer kortene for lang levetid og gjenbruk.
 • Fest magnettape eller borrelås på baksiden av kortene for å henge dem opp på tavlen (Takk for tips Julia!)

Bildekort - skriftlige aktiviteter

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no
Trekk 1-3 kort og skriv en kort fortelling.

Det finnes utallige skriftlige aktiviteter basert på bildekort.

 • Trekk kort og skriv ned ordet.
 • Trekk kort og skriv ned ordet. Lag så mange nye ord som mulig basert på bokstavene i ordet man trakk.
 • Trekk 1-3 kort og skriv setninger knyttet til ordene. Eventuelt skriv en kort fortelling.
 • Trekk kort og skriv motsetninger (antonymer) til ordet eller gjenstanden der det er mulig.
 • Elevene kan arbeide i læringspar eller på stasjoner, trekke et kort, lese det til partner som skriver det ned. Elevene sjekker skrivemåten sammen.
 • Elevene trekker kort og staver ordet for hverandre, der eleven som lytter skriver ned ordet. De sjekker skrivemåten sammen.
 • Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no
  Trekk et kort - skriv lignende ord og så setninger.

  Trekk 1 kort og skriv ned så mange lignende ord man kan komme på. Dette kan være rimord, andre ord med dobbel konsonant, andre ord i samme ordklasse, andre ord i samme kategori (mat, leker, dyr osv), relevante ord på andre måter - det er helt opp til deg å sette begrensninger for oppaven (eller gi elevene grønt lys til å være kreative og bli imponert over koblingene de gjør).

 • Skriv setninger basert på de lignende ordene.

Bildekort - muntlige aktiviteter og ulike spill

Varierte muntlige aktiviteter er noe jeg er veldig opptatt av. Jeg har troen på at elever lærer mer når de ikke sitter passive og blir "matet" med informasjon. Elever som sliter med innholdsforståelse av et emne vil kunne lære av medelever, mens de øver på gjenfortelling av emne/konsept/fortelling osv. Gruppesammensetning er naturligvis veldig viktig, men min erfaring er at gruppearbeid med muntlig aktivitet basert på slike kort drar med de fleste!

 • Samtale om første lyd, midtre lyd, siste lyd i ordet
 • Gruppediskusjoner og samtaler: Del ut et sett med kort til elevene uten at de nødvendigvis vet hva kortene representerer på forhånd. I settet med rimord blir hovedoppgaven å diskutere seg frem til at det faktisk er rimord, men samtidig kan elevene oppdage mange ulike ting. Hvilke ordklasser er representert i bildekortene? Hvilke farger eller andre visuelle kjennetegn går igjen?
 • Klappe stavelser: fungerer i plenum eller på mindre grupper (dersom det ikke forstyrrer resten, gjerne på et grupperom)
 • Gjettelek: En elev trekker et kort og læringspartner eller gruppen skal stille spørsmål for å finne ut hva eleven trakk. Dette kan spilles som "10 spørsmål" der de maks får stille 10 spørsmål før eleven som trakk kortet får poenget.

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no
Skriv ut fire sider på ett ark for å få mindre bildekort - eller for å bruke det som et bingobrett!

Det finnes mange ulike spill som kan gjennomføres med bildekort:

 • Memory: I eksempelet med rimord handler det naturlig nok om å finne ord som rimer. Dette kan være mer enn ett ord! I andre tilfeller som for eksempel ordforråd knyttet til gjenstander må man skrive ut to sett og finne to identiske ord. Andre sett med kort igjen kan ha grupperinger som til sammen utgjør par (for eksempel ordklasser). Kortene  snus med bilde/ord-siden ned og elevene kan snu to kort hver gang det er sin tur. Klarer man å snu to (eller flere) kort som hører sammen får man dette paret.
 • Finne par: Du kan skrive ut et sett med bare ord og et sett med bare bilde. Elevene skal arbeide med å finne ut hvilke ord og bilder som hører sammen. Differensier spillet med at enkelte elever/grupper kan få bruke bildekortene med både bilde og ord som støtte/fasit. Dette er også en god hjelp for elever som ikke kan mye norsk. På den måten kan alle delta.
 • Bingo: Skriv ut et bingobrett ved å velge fire ark på en side (det samme gjør du hvis du ønsker mindre størrelse på kortene). Du trenger i tillegg et sett med bildekort som elevene (eller du) kan trekke fra. Dette spillet fungerer veldig fint i mindre grupper, i læringspar eller på stasjoner. Jeg syns ikke det fungerer like godt i hel klasse fordi så mange av brettene blir like. Jeg laminerer brettene og oppbevarer dem i en plastlomme sammen med bildekortene.
 • Hangman: Veldig fint spill til grupper eller stasjoner. Eleven som styrer rundens hangman bruker bildekortet som støtte for at ordet skal bli riktig. (Takk for tips Malinn!)
 • Mitt skip er lastet med...: Dette er et klassisk spill som kan spilles med ord som begynner på en bestemt bokstav, dobbel konsonant, ordklasser, rimord osv. (Takk for tips Julia!)
 • Kortstokkleken: Leken går ut på å sette sammen ord til setninger, gjerne repetert tekst eller etter modellsetning. Elever deles inn i grupper på maks 6-7 (avhengig av plass og antal). Lærer har på forhånd skrevet setningene på data, gjerne laminert dem og klippet opp i enkeltord. Disse legges med skriften ned i midten av et rom eller ute, og gruppene har hvert sitt hjørne/plass med litt avstand til midten. Gruppene har en gruppeleder som sørger for køordning og at alle vet hvilket ord man til enhver tid leter etter. Når alle er klare sendes en fra hver gruppe frem til haugen med ordkort som ligger på midten. Her får man snu et kort. Er det ordet man leter etter, tas det med tilbake til gruppa og gruppa sender nestemann på jakt etter nytt ord. Finner man feil ord, legges kortet med skriften ned igjen og gruppa må sende nestemann på jakt etter samme ord. Det er store differensierings muligheter i denne oppgaven som med hell kan brukes fra 1. til 10. på norsk og på engelsk, i matematikk og andre fag for å forklare ord og begreper. (Takk for tips Elisabeth!)
 • Postkasseleken: Leken går ut på at man henger opp/ legger ut "postkasser" i et stort rom eller ute. Postkassene kan være konvolutter, plastlommer, pappesker e.l. Disse er merket med ord/begrep/svar. Elevene deles i grupper, maks 5, som får ulike lapper med beskrivelser/forklaringer/spørsmål. Disse skal legges i riktig "postkasse". Etterpå åpnes postkassa og lærer og elever sammen sjekker at riktige lapper ligger i riktige postkasser- ypperlig lek som repeterer og overlærer ord og uttrykk på en engasjerende og morsom måte. (Takk for tips Elisabeth!)
 • Hentediktat: Elevene får en liste med ord som de må vandre rundt i klasserommet for å hente. Da skriver jeg ut settet med bare ord, men med flere ark på en side slik at listen blir mindre i formatet. Eventuelt lager jeg en kjapp liste og skriver ut. Rundt omkring legger jeg bildekortene med ord og bilde, og elevene må finne alle. De kan gjerne spore over ordet når de finner rett kort. Dette kan også gjøres til en konkurranse med lag som jobber på tid (som en stafett).
 • Firkort: Alle kortene deles ut. Elevene spiller om å få stikk, og spillet går til ingen har flere kort igjen på hånden. Hver elev kan etter tur spørre en av de andre som spiller om de har et spesifikt kort man jakter etter. Hvis eleven har dette kortet må han gi det vekk til den som spør. Eleven som spør kan fortsette å spørre (hvem man vil) helt til noen sier nei. Da er det nestemann sin tur.

Bildekort - visualisering og dramatisering

 • Trekk kort og dramatiser/mim: Elevene trekker et kort på tur og må dramatisere/mime det som står på kortet. Den eleven i gruppen som først kan tippe hvilket ord/hvilken ting som dramatiseres får kortet/poenget.
 • Dramatisering i gruppe: Hver gruppe trekker et gitt antall kort og må på kort tid finne på en fortelling og lage en enkel dramatisering basert på kortene. Gruppen kan fremføre for deg, eller for hele klassen. De kan skrive ned historien sin etterpå som en oppfølgingsoppgave.

Dette var noen av tipsene jeg hadde, samt tips jeg har fått av fantastiske kollega rundt omkring. Hvis du har et tips som ikke er ført opp her - legg igjen en kommentar! Tenk på dette innlegget som en flott ressurs til andre lærere - og til oss selv når vi skal finne på noe kjekt men er slitne og oppfinnsomheten ikke er helt tilstede. Det er virkelig gull verdt! Finn alle mine sett med bildekort her, eller lag dine egne - og ha det kjekt! 🙂

Publisert: 23. april 2017
Endret: 8. november 2022

Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

26 kommentarer til “Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO”

  • Hei Anita! Javisst! Absolutt alt jeg legger ut har bokmål og nynorsk i samme nedlasting. 🙂

 1. For ett supert opplegg for TPO 😁😁😁🥰🥰🥰 Ser at dette kan bli brukt i barnehage også🤩🤩🤩 Helt fantastisk Maren 😁😁😁 Dette blir definitivt satt opp på min ønskeliste nå til høsten 😁😁😁

 2. Fantastiske kort og opplegg! Jeg blir så inspirert av det du skriver og ser her mange gode forslag som også kan brukes på mellomtrinnet 😍😍😍 Stå på Maren!

 3. Så utrolig morsomt med disse kortene, at de kan brukes til så mange forskjellige aktiviteter! Digger de! 😊

 4. Dette kan være til god hjelp på førskolegruppe der flere har språkutfordringer. Har selv laget et språkspill som er populært, og disse tror jeg også ville bli tatt godt imot!🤩

 5. Dette er så lurt! Jeg blir helt satt ut av alle dine kreative og inspirerende ideer. Begynner som kontaktlærer nå etter sommeren, nyutdannet og har allerede laget meg en ønskeliste med diverse jeg ønsker å kjøpe når jeg skal bort på skolen og ordne i stand. Denne blir helt klart et ønske også. Takk for at du lager alt dette🥰

 6. Jeg har virkelig sansen for bildekortene og alt man kan bruke dem til. Så lett å tilpasse til hver enkelt elev 👏👏😍.

 7. Det er så mye inspirerende og motiverende opplegg her! Har du lesekort hvor ordene står skrevet med store bokstaver? Det kunne jeg tenkt meg 🙂

 8. Fine opplegg, som også er midt i blinken når det gjelder begynneropplæringa i norsk som andrespråk.

 9. Kjempefine kort med utrolig mange bruksmåter! Kan brukes i småskoletrinnet og i TPO, og min datter på tre år elsker også disse bildekortene🤩

 10. Desse korta var noko av det materialet eg brukte mest av i førsteklasse. Til riming, lydering og avskrift. ofte la vi dei rundt om i rommet og barna gjekk for å finne eit kort og tilbake på plass for å skrive. kjempe bra!!

 11. Jeg har kjøpt samlepakka «ord og bildekort» som en del av «Vi øver»-serien. Kjempefin serie til spesialundervisningen 🙂 Vet du når settet med «kroppen» og «følelser» kommer? Håper å bruke dem i løpet av året 😉

 12. Hei.kan du sende samlepakka til Fevik Skole?

  Mvh Alexandra Seland
  Spes.pedlærer Fevik Skole

  Eller kontakt meg på 93845082

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *