Malimo søker pedagoger med samisk språkkompetanse

Helt fra starten av har Malimo-materiellet vært tilgjengelig på både nynorsk og bokmål, og ofte engelsk. Dette er ressurskrevende, men også meningsfylt fordi barn med ulike målformer kan få tilgang til det samme materiellet. Språk er en viktig del av identiteten til både store og små, og like muligheter er viktig. Dette gjelder selvfølgelig også for barn (og voksne) som snakker samiske språk.

Jeg har mange ganger fått henvendelser fra pedagoger som underviser i/på samisk om at de ønsker Malimo-materiell på sitt språk. Det har vært et sterkt ønske fra min side å få til, men det er svært ressurskrevende og har til nå ikke vært mulig. Jeg ønsker å sette i gang en prosess der Malimo skal knytte til seg en pedagog (eller flere) for lønnet arbeid med å oversette Malimo-materiell til samisk. I første omgang ville det vært naturlig å begynne med nordsamisk siden det er det største språket (og jeg er avhengig av inntjening for å fortsette å legge ressurser i oversettingen), men det optimale hadde vært å få til en oversetting av nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk samtidig. Jeg oppfordrer derfor alle med samisk språkkompetanse om å søke.

  • Stillingen er liten, og det er fortrinnsvis noe man gjør ved siden av en pedagogstilling.
  • Det er ikke noe fast timetall per uke, jobben er svært fleksibel.
  • Stillingen er et engasjement og deles inn i ulike prosjekter.
  • Lønn etter avtale.*
  • Søker må ha en sterk kompetanse i sitt samiske språk.
  • Søker må ha et personlig engasjement for opplæring i/på samisk.
  • Søkere som også har kompetanse i nynorsk vil vektes.
  • Det er en fordel hvis søker har en kollega e.l. som kan lese over materiellet som oversettes som en sparringpartner og kvalitetssikring. Denne kollegaen vil også få tilgang til det ferdige materiellet.

* Det er viktig for meg å presisere at det dessverre ikke er rammer for å gi en høy lønn, til tross for at man som pedagog fortjener det. Ut over betaling er man nødt til å ha en egeninteresse for å bidra med språkkompetansen sin. Det er en stor fordel dersom man arbeider i barnehage eller skole og der kan benytte materiellet som oversettes, for å få en merverdi av arbeidet som legges ned. Pedagogen(e) som ansettes som oversetter vil ha tilgang på alt innhold på Malimo.no. I hvilken rekkefølge materiellet oversettes er ganske åpent, så her kan man være med og påvirke ut i fra hva man selv har behov for.

>>> KLIKK OG REGISTRER SØKNADEN DIN HER.

Aktuelle søkere kontaktes fortløpende, og alle vil få en tilbakemelding.

Ved spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt på [email protected] i første omgang og så snakkes vi nærmere.

Interessert i samisk materiell?

Dersom du er interessert i å få beskjed når materiell på samisk legges til må du registrere deg på en egen mailliste:

Publisert: 4. februar 2020
Endret: 5. februar 2020

Les også...

2 svar til “Malimo søker pedagoger med samisk språkkompetanse”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre interessante innlegg på Malimo.no