LEKSI-bokserien


Formålet med LEKSI-bokserien er å gi elever en innfallsvinkel til materiale som først og fremst er visuell. Med ulike grafiske fremstillinger av hovedinnholdet i et tema, ordforråd, begreper og konsepter vil elevene kunne arbeide med stoffet på en annen måte enn den tradisjonelle arbeidsboken. Les mer om metoden i bloggen! Både norsk og engelsk materiell følger med, så her er det god mulighet til å arbeide tverrfaglig!

Viser alle 6 resultater