Sosialt arbeid

I skolen må vi ha tid til både faglig og sosialt fokus. Sosialt arbeid er en ekstremt viktig del av jobben vår som pedagoger.  Å gi elevene et positivt tankesett med seg på vei mot voksenlivet er uvurderlig. Elevene må tro på seg selv og egne ferdigheter, trenger en trygghet på hvem de er og hva som er viktig for dem – og ikke minst et «kart» for å navigere emosjonelt og sosialt sett. Sosiale koder og normer er ikke alltid krystallklare og enkle å forstå. Sosiale ferdigheter må læres, og da trenger elevene konkretisering og modellering. Formålet med serien for SOSIALT ARBEID er å tilby materiell som kan støtte deg i dette arbeidet. En voksende samlepakke er tilgjengelig.

Viser alle 7 resultater