høyfrekvente ord

Engelsk: Sight words pakke 2: ord 21-40
Engelsk: Sight words pakke 2: ord 21-40
I dette opplegget får du: ✔ 40 arbeidsark for de engelske høyfrekvente ordene 21-40 ✔ 2 arbeidsark per ord, med 13 ulike oppgaver ✔ ordkort til muntlige aktiviteter ✔ lærerveiledning på norsk
Les mer »