plassverdi

Tallene 1-20, Numbers 1-20 | Vi øver-serien
Tallene 1-20, Numbers 1-20 | Vi øver-serien
I dette opplegget får du: ✔ tallplakater 1-20 + oppgaveark ✔ tallpuslespill ✔ modelleire-matter ✔ bokmål & nynorsk
Les mer »