Psykisk helse og livsmestring i skolen

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er "Gi tid". Jeg opplever tema som nesten ironisk på en trist måte, siden så mye i skolen handler om mangelen på nettopp det: tid. Barn og unge fortjener, og har krav på, en forsvarlig ressursbruk som gir dem muligheten til å lykkes både faglig, men viktigst: personlig. Her må vi stå sammen, skulder mot skulder. Det handler om liv.

Psykiske helseplager blant ungdom øker

Psykiske helseplager blant ungdom (og barn) fortsetter å øke. Så mange som to av tre jenter og hver tredje gutt opplever ofte eller svært ofte at de blir stresset av skolearbeidet. Skolestress og psykiske plager i ungdomstida henger tett sammen(1). Spesielt jenter har en økning i antallet som får behandling for psykiske lidelser, med en relativ økning på 40% fra 2008-2011 til 2016(2). Tallene stiger.

Selvmord er en av de største truslene mot folkehelsen blant unge

Blant jenter i Norge er det over ni tusen selvmordsforsøk hvert år, mens det er fire tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv. Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Blant unge menn og gutter i Norge er selvmord en av de vanligste dødsårsakene. Også hos jenter og unge kvinner står selvmord for en betydelig andel av alle dødsfall(3). I 2016 tok 81 barn og unge livet sitt i Norge. I 2017 steg tallet til 126. Man antar at for hvert selvmord er det seks ganger så mange selvmordsforsøk, men det er også mange mørketall, så antall selvmordsforsøk og selvskading er nok mye høyere(5). Selvmord er en av de største truslene mot folkehelsen blant unge.

Verdensdagen for psykisk helse 2019: Gi tid

I dag er altså Verdensdagen for psykisk helse, og det blir mer og mer viktig å sette fokus på denne problematikken. Vi må se på skolepraksisen med et kritisk blikk. NHI skriver at vansker på skolen kan for enkelte være utløsende forhold som fører til et selvmordsforsøk(3). I tillegg er viktige utløsende faktorer å bli nedverdiget ovenfor andre (f.eks mobbing) og å oppleve stor skuffelse eller følelse av nederlag. Dette skjer i skolen.

Psykisk helse og livsmestring er et felles ansvar og arbeid

Hvilke tiltak fungerer? Det finnes ikke en enkeltstående løsning på problemer knyttet til psykisk helse - men her må vi tenke "mange bekker små". Å ha tilhørighet, å ha en stemme, å bli sett og hørt er viktige faktorer. Å oppleve mestring er viktig. Jeg tror oppriktig at å bevege seg mer vekk fra den formelle vurderingen og heller bruke uformell vurdering når man kan er et positivt bidrag som kan motvirke stress og press - OG bidra til økt læring. Det viktigste av alt er uansett av man mestrer eget liv og har det bra. Uten det blir fagkunnskap lite verdt.

Hvilke andre fagpersoner kan hjelpe? Koble inn ressurser som er tilgjengelig når du observerer faresignaler (4), men også før det. Reflekter over egen praksis og diskuter i kollegiet: Hvordan møter vi elever som har skolevegring? Hvordan ivaretar vi elever som er sårbare? Hvordan tilpasser vi hverdagen for elever med psykiske helseplager? Fungerer anti-mobbetiltakene våre? Har vi en raus og inkluderende kultur på skolen? Hvis du har tips eller forslag til ressurser som andre kan ha nytte og glede av - del under! 👇👇

Forslag til ressurser:

Kilder

1: https://forskning.no/psykiske-lidelser-barn-og-ungdom-oslomet/psykiske-helseplager-fortsetter-a-oke-blant-ungdom/328960
2: https://tidsskriftet.no/2018/09/leder/har-ungdommer-d%C3%A5rligere-psykisk-helse-enn
3: https://nhi.no/sykdommer/barn/barnepsykiatri/selvmordsforsok-hos-barn-og-ungdom-til-foreldre/
4: https://nhi.no/sykdommer/barn/barnepsykiatri/selvmordsforsok-hos-barn-og-ungdom-til-foreldre/?page=5
5: https://leve.no/2019/02/kraftig-okning-av-selvmord-hos-unge/

Publisert: 10. oktober 2019
Endret: 10. oktober 2019

Les også...

Gå til ressursbiblioteket


Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

Ett kommentar til “Psykisk helse og livsmestring i skolen”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *