Refleksjonsoppgave: Mediekritikk

Hvordan bør egentlig barn og unge snakkes om og til? Hva er de egentlig opptatt av? Hvordan påvirker media barn og ungdommer med måten de fremstiller det som er viktig? Dette er en flott oppgave for refleksjon og bevisstgjøring rund media, språkbruk og økende kroppspress i samfunnet.

Som et utgangspunkt kan man ta hvilket som helst blad eller magasin rettet mot barn og unge. Man kan også velge om det skal være rettet mot gutter eller jenter. Det er imidlertid et langt større utvalg av blader for jenter. Jeg mener at denne oppgaven passer fra mellomtrinnet og oppover gjennom ungdomstrinnet.

Steg 1: For et meningsfylt arbeid er det viktig å sette kriterier på arbeidet før dere begynner. Det varierer selvfølgelig etter hvilke fag du ønsker å koble oppgaven til. Hovedtanken er at elevene skal ha et kritisk blikk på media, reflektere og vurdere hva gode rollemodeller er. Dette kan kombineres med mange kompetansemål!

Steg 2: Elevene får forsiden av bladet kopiert opp, og skal diskutere/reflektere i par eller grupper. Dette kan gjøres som en del av norsk, KRLE, samfunnsfag og/eller engelsk. En fin mulighet til å arbeide tverrfaglig. Du kan også blande inn kompetansemål innen IKT.

Her er noen eksempelspørsmål for å begynne med:

  • Hva er forsidebildet av? Hva er fokuset i bildet?
  • Hvilke overskrifter handler om utseende?
  • Hvilke overskrifter handler om overfladiske ting?
  • Hvilke overskrifter handler om personlige egenskaper?
  • Hvilke overskrifter er oppbyggende (omtaler gutter/jenter på en positiv måte)?
  • Bidrar forsiden til å øke kroppspresset? Hvorfor/hvorfor ikke?

Steg 3: Ha en felles klassediskusjon der hver gruppe kommer med sine synspunkt. Be elevene skrive ned ting de ikke hadde kommet på selv, slik at de kan bruke det i neste runde. Den handler om å re-designe forsiden av det aktuelle bladet. Elevene skal bytte ut overfladiske og/eller kroppsfikserte overskrifter med et mer konstruktivt innhold. Hva er de opptatt av selv? Et veldig fint eksempel på en sånn aktivitet er laget av en grafisk designer (Katherine Young). Hun ble provosert over fremsiden av Girl's Life og redesignet den.

Finn originalkilden her! Som du ser - stor forskjell på før og etter!

Steg 4: Vurder om du skal vise elevene dette eksempelet før eller etter de har redesignet coveret du valgte ut. Det kan gi dem inspirasjon til å lage sitt eget, men også farge sluttproduktet deres veldig. Det kan være greit å bruke dette som en del av underveisvurderingen. Har vi forstått hva oppgaven handler om? Hvilke kriterier jobber vi etter? Det kan også være aktuelt å sammenligne blader som henvender seg til jenter med de som henvender seg til gutter. Her er det store forskjeller på språk- og bildebruk. Jeg har samlet en mappe med ulike forsider her som du kan laste ned: magasinforsider. Du kan se eksempler under. Disse titlene gir deg haugevis av resultat hvis du søker på google images også. 🙂

Steg 5: Elevene kan lage redesignet sitt som en veggavis, eller de kan holde en presentasjon. I begge tilfeller er det viktig at de viser før- og etterbilde, samt forklarer hva de har valgt å bytte ut og grunngir dette. Hva har de valgt å beholde - og hvorfor?

Steg 6: Medelever gir tilbakemelding, som skal være konstruktiv og grunngitt. Det kan være aktuelt å bruke "to stjerner og ett ønske" (kan lastes ned fra linken) i en slik tilbakemelding. Enkeltord som "bra" eller "fint" er ikke tilstrekkelig. Hva var bra? Hvorfor? Hvilke spørsmål har de til arbeidet? Hva ville de gjerne sett mer av? Var noe uendret som andre elever ville endret på? Er de enige i den refleksjon og endring som er gjort? Her gjør også elevene en egenvurdering av eget arbeid og innsats.

Steg 7: Vurderingen av dette arbeidet må knyttes opp til valgte kriterier. Jeg syns det er fint å ha konkrete kriterier som går på det faglige innholdet i større grad enn selve refleksjonen. All den tid dette er en oppgave som oppfordrer til kritisk tenking og refleksjon må vi være forsiktige med å gi noen bastante fasitsvar. Se heller på argumentasjonen bak elevenes tanker, og still spørsmål for å bygge opp under elevens refleksjon. Refleksjonen kan også vurderes, men da på et overordnet nivå, heller enn den enkelte sine tanker som kommer til uttrykk. Elevene har ulike oppfatninger og ikke minst modningsnivå.

Lykke til med den kritiske refleksjonsoppgaven!

Publisert: 16. september 2017
Endret: 2. mai 2019

12 konkrete tips for uformell vurdering

Visuelt og taktilt arbeid i begynneropplæringen

Felles lese- og skriveopplæring for alle

Menneskelig verdi - plakat

Bøker bryr seg ikke om kjønn!

Finn Ressursbiblioteket her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *