Ideer til kode- og robotinteresserte barn

Programmering / koding blir stadig viktigere i skolen (og i samfunnet for øvrig). Dette ser vi også i fagfornyelsen. Malimo fører fire ulike typer roboter: Artie 3000, Botley, Code&Go Mouse og Coding Critters (dinosaur, hund og katt). Ta aktiviteten med robotene videre og bruk dem i muntlig aktivitet med oppsummering og fremvisning av programmeringen. Gjør det til skriftlig aktivitet (dagbok, logg, historie, instruks, beskrivelse). Ta det enda et steg videre og lag film med roboten som hovedperson. Her er det kun fantasien som setter grenser!

Logikk, resonnering og digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter går igjen i alle fag og er en av de grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen. Dette innebærer blant annet programmering. Robotene Malimo fører kommer inn helt i starten av programmeringsforståelsen og er knyttet til logikk og resonnement. Man arbeider med å tenke stegvis og løse ulike problemer, for eksempel ved at Botley-roboten skal samle inn gjenstander gjennom en løype.

Skaperglede, engasjement og lysten til å utforske er en sentral del av opplæringens verdigrunnlag, og det slås fast at barn skal få brede muligheter til å utvikle seg innen disse områdene. Lek trekkes frem som noe sentralt, og at leken gir muligheter til kreativ og meningsfylt læring. Dette passer som hånd i hanske med roboter og koding.

Andre gode ideer...

Botley the Coding Robot - for barn 5+

Dette settet gjør koding enkelt, tilgjengelig, lærerikt og engasjerende! Kodingen er intuitiv og gjøres gradvis mer omstendig og krevende ut i fra løypen man lager. Botley kan manøvrere gjennom hinder, flytte gjenstander og navigere rundt hinder med en sensor den har ved øynene. Roboten har også en sensor på undersiden som lar den følge en svart linje. Botley har også hemmelige funksjoner og «Easter eggs» – som for eksempel at den kan si hei eller føle seg svimmel! Alt dette er perfekt STEM (science, technology, engineering, mathematics) for begynnere. Se videoen under for en artig oversikt, og klikk her for å laste ned brukermanualen.

Coding Critters - for barn 4+

Coding Critters gjør koding enkelt, tilgjengelig, lærerikt og engasjerende for de yngste! De passer fra rundt fireårsalderen. Lek fritt og bruk fantasien med Coding Critter-venner – velg mellom hundkatt og dinosaur. Kodingen er intuitiv og gjøres gradvis mer omstendig og krevende ut i fra løypen man lager. Alt dette er perfekt STEM (science, technology, engineering, mathematics) for begynnere. Arbeid med problemløsning når Code Critter-vennen ikke går helt der man hadde tenkt, hvilket steg ble feil? Se videoen under for en artig oversikt.

Se mer om de enkelte typene via bildene under.

Artie 3000 - for barn 7+

Artie 3000 er en spennende robot som kombinerer tegning og koding! Med denne utvikles venstre og høyre hjernehalvdel samtidig. Typisk for venstre hjernehalvdel: grunnleggende programmering, geometri og matematikk som læres mens de kontrollerer Artie. Typisk for høyre hjernehalvdel: kreativitet, fantasi og å uttrykke denne mens man lager mønster og tegner via roboten. Artie har fire moduser: forhåndsprogrammerte former, kunstverk som kan fargelegges, spill og fri koding.

Programvaren er enkel å bruke (drag&drop) og kan brukes på Mac, PC eller nettbrett. I pakken får man med en startguide, tre aktivitetskort, et innebygd drag og drop visuelt programmeringsdisplay, fire tynne tusjpenner (man kan bruke tilsvarende tusjer/penner så lenge de er like tykke). I tillegg kan man bruke flere språk for å utvikle kodeferdigheter: Javascript, Blockly, Point & Click, Python og Remote Control.

Code&Go Mouse - for barn 4+

Dette settet gjør koding enkelt, tilgjengelig, lærerikt og engasjerende selv for de minste! Kodingen er intuitiv og gjøres gradvis mer omstendig og krevende ut i fra løypen man lager. Musen programmeres til å ta seg frem i en gitt løype med knapper den har på ryggen. Målet er å komme frem til ostebiten! Alt dette er perfekt STEM (science, technology, engineering, mathematics) for begynnere. Se video under for en artig oversikt over hele Code&Go-serien og bla helt ned for produktene.

Andre tema-sider med ideer!