Å lære om samisk kultur og tradisjoner

Hvert år feires samenes nasjonaldag - Samefolkets dag - 6.februar, og det er en fin anledning til å lære om samisk kultur og tradisjoner. 

Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon
Nivådelte minibøker med og uten farge.

Flere ulike kompetansemål i samfunnsfag handler om å bli kjent med samisk kultur og tradisjoner, og basert på disse målene har jeg satt meg ned og laget nivådelte minibøker. Minibøkene om samer skiller seg litt fra de andre minibøkene ved at de har en hel del mer tekst, og fire ekstra sider. Hele opplegget er gjennomlest av flere personer med lærerutdanning og samiske røtter, og det gir en ekstra trygghet i arbeidet med dem. Bruk mine ideer rundt formatet til å sette sammen ditt eget opplegg, eller finn mitt ferdiglagde opplegg på bokmål og nynorsk her. Hvis du er på jakt etter gratisnedlastingen av samiske aktivitetsark finner du den nesten helt til slutt i dette innlegget. Der ligger det også en detaljert fremstilling av minibøkene! 🙂

Hvilke emner kommer vi inn på?

I arbeidet med samisk kultur og tradisjoner kunne vi strengt tatt holdt på i 100 timer og fremdeles hatt mye igjen å lære. Minibøker er nettopp minibøker og skal gi en oversikt, pluss litt utdypende kunnskap. Nettopp fordi emnet er så stort var jeg nødt til å utvide miniboken med fire ekstra sider, for at elevene i det hele tatt skulle få et skikkelig inntrykk. Noen tema er bare nevnt og kan utfylles med nettkilder og lærebøker, mens andre tema er utdypet nærmere. De største temaene i minibøkene, som er viet mest plass, er:

Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon
Disse sidene er også nivådelt, og har mindre tekst på nivå 1.

  • Hvordan levde samer før og nå?
  • Reindrift før og nå
  • Fakta om samisk folkedrakt
  • Behandling av samer i Norge

Andre emner som er nevnt i minibøkene er: samenes bosetningsområde – Sápmi, det samiske flagget, samefolkets dag, ulike samiske språk, tradisjonell livsstil, nomadeliv i lavvo, moderne livsstil,  joik, gammel sjamanistisk religion, sjaman, runebomme og samiske årstider.

Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon
Denne teksten om behandling av samer i Norge er også nivådelt. Den (og hele heftet) er gjennomlest av flere lærere og andre med samisk opphav for innholdskontroll.

Behandlingen av samer i Norge er en mørk del av norsk historie, og er viktig å lære om. Å gjengi et så alvorlig tema på en oppsummerende måte er vanskelig, og noe jeg har gjort etter beste evne med all respekt for historien. Refleksjonsspørsmål er en del av opplegget i minibøkene med, men kan ikke erstatte en klassediskusjon og videre arbeid med tema. Overgrepene den samiske befolkningen ble utsatt for av norske myndigheter er ikke unike på verdensbasis. Å arbeide med samene historisk sett gir god mulighet til å se på likheter med for eksempel indianerne eller utryddelsen av jøder under andre verdenskrig.

Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon

Hvilke kompetansemål arbeider vi med?

Først og fremst ser jeg på læreplan i samfunnsfag, og kompetansemål etter 4. og 7.trinn:

  • Eleven skal kunne beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane (4.trinn)
  • Eleven skal kunne samtale om kvifor og korleis ein feirar 17.mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land (4.trinn)
  • Eleven skal kunne bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart (7.trinn)
  • Eleven skal kunne gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag (7.trinn)

Hvordan er minibøkene nivådelt? Til hvilket trinn?

Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon
Flere av faktatekstene i minibøkene er nivådelt. I tillegg er det oppgaver for innholdsforståelse og refleksjon.

Når jeg setter meg ned og lager minibøker som elevene mine skal bruke har jeg jo alltid dem i tankene. Noen er sterke lesere, men er kanskje ikke like gode på refleksjon rundt et tema og det å se årsakssammenhenger. Andre kan være svakere lesere, men fantastiske til å koble sammenhenger. Slik er det nok i de fleste klasser rundt omkring. Jeg deler inn minibøkene i to nivåer som har samme grunninnhold, men der nivå 1 er litt mindre detaljert. Bøkene er rettet mot 3.-5.trinn, men tekstene kan passe for både yngre og eldre elever ut i fra kompetansen de har. Ved å dele opp arbeidet og gi støtte vil dette fungere fint. Oppgavene ellers i minibøkene er like, og dette gir en god mulighet for differensiering. Denne måten å tilpasse arbeidet på er også lite synlig, siden minibøkene fremstår som svært like.

Aktivitetsark i tillegg

I tillegg til minibøkene har jeg lagt ved tre aktivitetsark som handler om å farge det samiske flagget, farge en tradisjonell samisk kofte eller farge den med fantasifarger, samt en oppgave der elevene dekorerer sin egen runebomme. Disse er med i nedlastingen sammen med minibøkene, men finnes også i ressursbiblioteket - gratis. 🙂

Malimo.no - Gratis oppgaveark om samer - samekofte, runebomme og samisk flagg

Klikk på bildet over for å finne de gratis aktivitetsarkene! 🙂 Jeg håper du syns dette var en spennende måte å gjøre elevene bedre kjent med samisk liv og tradisjon, og fikk mange gode ideer til hvordan du har lyst til å legge opp arbeidet med tema. 🙂 Se litt lenger ned for en detaljert fremstilling av mitt opplegg. Du kan klikke på bildet for å finne det i butikken. 🙂 Lihkku beivviin (gratulerer med dagen) til alle som skal feire Samefolkets dag 6.februar! ♥ Hjertelig hilsen,

Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon

 

Publisert: 15. januar 2017
Endret: 1. februar 2022
Malimo.no - nivådelte minibøker for å lære om samisk kultur og tradisjon

12 konkrete tips for uformell vurdering

Visuelt og taktilt arbeid i begynneropplæringen

Felles lese- og skriveopplæring for alle

Menneskelig verdi - plakat

Bøker bryr seg ikke om kjønn!

Finn Ressursbiblioteket her!

Ett svar til “Å lære om samisk kultur og tradisjoner”

  1. Du har laga veldig mykje bra 😊 har kjøpt fleire ting av deg, og veit at dei blir meir til hausten også 😊👍🏼

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *