Bokstavserien: innlæring og repetisjon av bokstaver

Formålet med BOKSTAVSERIEN er selvfølgelig å lære bokstavene. Ut over det er ønsket at serien skal legge til rette for variert øving med mange ulike oppgavetyper. Variasjonen i oppgaver og i vanskegrad gjør arbeidet lystbetont! Opplegget har mindre oppgaver på hver side. Formålet med dette er å få stor variasjon, overkommelige oppgaver og en stor grad av mestring.  Oppgavetypene gjentas i heftet til hver enkelt bokstav. Oppgavene skal også i stor grad være selvforklarende. Dette gjør det mulig for relativt unge elever å ha økter med selvstendig arbeid. Arbeidet med stor og liten bokstav følger også samme mønster for å bidra til dette. Alle oppgaver er beskrevet i lærerguide.

Bokstavserien finnes både digitalt og ferdig trykket i et samlehefte. Digitalt finnes det ett opplegg per bokstav med rundt 30 sider hver, slik at du kan skrive ut akkurat det den enkelte elev måtte trenge å arbeide med. Det er ikke tenkt at alle elever skal gjøre alle sider for hver bokstav. I det ferdig trykkede heftet er det ca to sider per bokstav, med varierte oppgaver. Under kan du se en snutt jeg la ut da jeg først mottok disse heftene, så får du et inntrykk av oppgavetypene også.

Oppleggets struktur:

Opplegget har mindre oppgaver på hver side. Formålet med dette er å få stor variasjon, overkommelige oppgaver og en stor grad av mestring.  Oppgavetypene gjentas i heftet til hver enkelt bokstav. Oppgavene skal også i stor grad være selvforklarende. Dette gjør det mulig for relativt unge elever å ha økter med selvstendig arbeid. Arbeidet med stor og liten bokstav følger også samme mønster for å bidra til dette. Alle oppgaver er beskrevet i lærerguide.

Differensiering og TPO:

Det er ekstremt viktig at elever møter utfordringer tilpasset nivået sitt – dette vet vi. Å øve på noe man kan fra før er bra, men så trenger man nye og mer krevende utfordringer. Derfor er det med flere lesebaserte oppgaver i heftet, slik at elever som begynner å knekke lesekoden – eller allerede har gjort det – får oppgaver på sitt nivå.

Hvert bokstavopplegg har 26 (36) sider fordelt på: en fremside til å lage bokstavhefte med. 7 sider er utelukkende for arbeid med stor bokstav, og 7 sider er for liten bokstav. 11 er sider som kombinerer både stor og liten bokstav. Dette gjør det enkelt å differensiere etter behov, og lage hefter som alle elevene mestrer!  Det er også med ti sider for å øve på ulike skriftformingstyper dersom man ønsker det på et senere tidspunkt. Jeg anbefaler ikke å bruke skriftformingsarkene i første omgang i bokstavinnlæringsarbeidet.

BOKSTAVSERIEN er særlig egnet for:

  • Begynneropplæring og den første innlæringen
  • Repetisjon av bokstaver
  • TPO og spes.ped
serier-bokstavserien
Bokstavhefte_trykk3

Alle opplegg i Bokstavserien