Mengdetrening med høyfrekvente ord!

Høyfrekvente ord er utrolig viktig, og ikke minst utrolig kjekt, å arbeide med! Jeg har et eget opplegg for å gi mengdetrening, og har lyst til å beskrive hva jeg vektlegger i dette arbeidet.

Helt kort om høyfrekvente ord. Dette er altså ord som forekommer så hyppig at de utgjør en stor andel av ordmaterialet i språket vårt. Dersom man arbeider med automatisering av disse vil det være enklere for elever i begynneropplæringen å tilegne seg gode lese- og skrivekunnskaper. Dette kan særlig være til hjelp for elever som strever med lesehastighet. Når den tekniske lesingen blir styrket, vil man også styrke leseforståelsen. Elevene bruker mindre krefter på å avkoding, og kan bruke mer krefter på innholdsforståelse. For systematisk arbeid med ordene kan du laste ned gratis sjekklister i ressursbiblioteket (norsk her og engelsk her).

Lik utforming på norsk og på engelsk

Å kjenne igjen oppgaveform er god støtte for elevene. Derfor lagde jeg den samme serien på engelsk, med deres høyfrekvente ord. Dette har gitt oss en god metode for å arbeide systematisk med innlæringen ord på engelsk også.

Finn hele serien på norsk her. | Finn hele serien på engelsk her.

Tilbakemeldinger fra gode kollega

Tilbakemeldingen på øvearkene knyttet til høyfrekvente ord har vært super!
Blant annet har lærere sagt at opplegget er:

 • Elevene liker at de kan hoppe rundt på arkene og arbeide i valgfri rekkefølge.
 • Mange blir motiverte av å jobbe etter et mønster som de kjenner igjen.
 • Oppgavearkene blir et helt selvstendig arbeid, elevene vet hva de skal gjøre.
 • Opplegget gir god mengdetrening på høyfrekvente ord uten at det blir kjedelig.
 • Elevene syns det var kjekt!
 • Dette opplegget passet perfekt til stasjonsarbeid, også med stasjon uten lærer!
 • Det var bare å skrive ut og ta med opplegget i klasserommet!
 • Det passet både som innlæring tidlig i begynneropplæringen pluss senere på småtrinnet!
 • Oppleget har blitt brukt med hell i spes.ped på mellomtrinnet.
 • Oppgavene bygger på språklig bevisstgjøring og støtter ungene i å skrive og lese høyfrekvente ord riktig.

13 ulike oppgaver til hvert ord!

Da jeg satte meg ned for å designe et opplegg for å arbeide med høyfrekvente ord tenkte jeg først: hva vil være overkommelig for elevene? Hvordan kan jeg gi dem mange, mange oppgaver uten at de blir overveldet, og ikke minst uten at det blir kjedelig og demotiverende? Løsningen min ble å lage mange ulike oppgaver, men også veldig små! Hvert høyfrekvente ord har to tilhørende arbeidsark, med 13 ulike oppgaver til sammen.

Jeg liker variasjon, og har erfart at elevene også kan like oppgaver som ikke tar veldig lang tid. Av og til kan det ligge mye motivasjon i å se slutten på et arbeid før man setter i gang. Noen arbeider seg gjennom arkene veldig systematisk, andre igjen hopper frem og tilbake. En elev forklarte at hans strategi var å gjøre alt det kjedelige først, sånn at det kjekke stod igjen til slutt. Hvorfor ikke? Jeg har unnlatt å nummerere oppgavene på arket av den grunn.

Serien er egnet for:

 • Lære nytt + repetisjon
 • Egnet til stasjoner, par- og individuelt arbeid
 • Tilpasset opplæring og spes.ped.
Høyfrekvente ord
IMG_5915

★ Farg - overskriften til oppgaven er ført opp som en fargeleggingsoppgave. Her er det fri fantasi, og bare fokus på ordets form.

★ Skriv ordet (side 1) - til høyre for overskriften skal elevene skrive ordet, på to ulike måter. Den ene måten er i en slags bokstavhus, der bokstavboksene forteller hvor ordet skal plasseres på linjen. Den andre måten er å spore ordet og plassere det på hjelpelinjer.

★ Les 3 ganger - består av en eller to korte setninger, der det aktuelle ordet er understreket. Eleven leser tre ganger, og fargelegger en stjerne for hver gang.

★ Finn ordet (side 1) - elevene kan ringe rundt, streke under, krysse ut det aktuelle ordet. De andre ordene består av non-ord (tøyseord) og andre hf-ord.

★ Finn ordet (side 2) - elevene fargelegger de riktige ordene. Av og til pleier vi å farge riktige ord grønne, og ord som er feil røde. For å spare tid kan man også bare krysse av eller ringe rundt de riktige.

★ Hvor mange stavelser? - her må eleven lytte seg frem til hvor mange stavelser ordet har. De aller fleste vil plasseres på en eller to stavelser.

★ Stav 3 ganger - på staveoppgaven må du som lærer bestemme om elevene skal stave med grafem eller fonem. Jeg har pleid å si at de skal si bokstavene på første runde, lydene på andre runde, og tredje runde er valgfri. Som på "les 3 ganger" skal de farge en stjerne for hver gang de har utført oppgaven.

★ Tegn ordet / illustrasjon - å tegne ordet er nettopp det - å tegne! Noen elever velger her å lage en mosaikk av ordet i ulike farger, noen skriver det med veldig tykke bokstaver i mange farger og lignende.

★ Oppgaver / Arbeid i par - jeg liker å bruke læringspartnere i klasserommet, og er glad i muntlig aktivitet. Boksen med ulike oppgaver går ut på å stave og lese fra arket for en venn, lytte til vennen gjøre det samme, og til slutt rette med en venn. Da kan de sammenligne svar og diskutere. Dette er ment å være en kort oppgave.

★ Spor ordet - elevene skal spore ordet fem ganger, og fargelegge en stjerne for hver gang. De kan gjerne bruke ulike farger. Dette er en oppgave som mange gjør litt for raskt, så det kan være greit å tydeliggjøre fra starten at de skal spore bokstavene nøye.

★ Skriv ordet (side 2) - her kommer flere bokstavbokser!

★ Fyll inn ordet i setningene / skriv setninger - elevene fyller inn ordet i setningene som er oppgitt. I de aller fleste tilfeller samsvarer de to første setningene med de elevene leste på ark 1. Fra pakke 4 og utover skal elevene skrive korte setninger selv. Dette tar høyde for at de etter å ha arbeidet med 3 x 25 ord har hatt en utvikling som nå tar dem fra å fylle inn ord i setninger, til å kunne skrive litt mer.

★ Klipp, sorter og lim! / Lag ordet med vimpel - elevene må klippe av de ulike bokstavboksene, sortere dem, og lime dem på slik at de danner ordet man arbeider med.

NB! Det er med vilje laget slik at bokstavene ikke går opp med ordene på alle ark. Disse bokstavene som blir til overs kan man likevel lime på, og så fylle på manglende bokstaver med blyant. Hvis jeg skriver ut dobbelsidig skriver de av og krysser ut bokstavene, i stedet for å klippe og lime.

Opplegg i serien på norsk! (Bla med pilene)

Opplegg i serien på engelsk! (Bla med pilene)