LEKSI-bøker: visuell læring og brobygging mellom norsk, engelsk og evt morsmål!

Formålet med LEKSI-bøker

Formålet med LEKSI-bokserien er å gi elever en innfallsvinkel til materiale som først og fremst er visuell. Med ulike grafiske fremstillinger av hovedinnholdet i et tema, ordforråd, begreper og konsepter vil elevene kunne arbeide med stoffet på en annen måte enn den tradisjonelle med arbeidsbok, arbeidsark mm. Hvorfor er dette en fordel? Først og fremst fordi elever lærer på ulike måter. I norsk skole har det lenge vært en vane å undervise alle elevene likt, til tross for at alle har ulike måter de både liker best å lære på – og lærer mest på. Å gi god tilpasset opplæring innebærer også å ta hensyn til dette! Å ha en visuell læringsstil vil si at man tenker i bilder og lærer best med visuelle hjelpemidler som tankekart, bilder, diagrammer, film osv.

Du kan ta en titt på alt nåværende innhold her: LEKSI-bokserien! Jeg har også en oversikt over alle malene jeg bruker, variasjons- og differensieringsmuligheter - de finner du helt nederst på denne siden.

Navnet LEKSI-bok er ikke tilfeldig. 😉 Det spiller, som du sikkert fanget opp, litt på leksikon. Når man lager seg en bok for å lime malene inn i og bruker den gjennom året blir det et fantastisk oppslagsverk!

L – lese, lære og leke / E – engasjere / K – kreativt / S – språk / I – interaktiv

Malene jeg bruker er i A5, så jeg skriver ut til to og to elever på ett ark! Lag gjerne en innholdsliste på innsiden av coveret til boken, og bruk sidetall for å enkelt finne frem til emnet! Lag et fint omslag, denne boken skal brukes mye!

Lese, lære og leke er helt grunnleggende for konseptet med LEKSI-bøker. Elevene skal fylle inn med ord og kunnskap, lese mer om emnene og definitivt lære om dem! Leken kommer inn blant annet gjennom et element som er likt i alle LEKSI-bokoppleggene: ordbrikker (les mer nedenfor). Arbeidsoppgaver  som oppfattes å være "utenfor boksen" er etter min erfaring gull verdt når det gjelder å engasjere elevene. Å klippe, lime, skrive, tegne og fargelegge er kreative aktiviteter de aller fleste elever liker. 🙂

Språk hører selvfølgelig med i et sånt opplegg, både i form av lesing og skriving. Å koble norsk, engelsk og eventuelt morsmål ut i fra ulike emner er en flott tverrfaglig mulighet! Bøkene er interaktive på den måten at eleven er ment å skulle ha et samspill med dem. De skal ikke lages, legges vekk og glemmes. De skal tas frem med jevne mellomrom. Man skal legge til nytt innhold, og se over gammelt innhold. Kanskje har man lært noe mer man kan legge til? Det er lurt å bruke bøkene fast på stasjonsarbeid der elevene kan spille med ordbrikkene, vise hverandre hva de har gjort, legge til mer og arbeide med nytt innhold.

Fordeler med LEKSI-bøker
1. Elever arbeider med å organisere og strukturere kunnskapen – en indirekte læring av studieteknikk.
2. Elever kan mikse flere læringsstiler på en gang – muntlig og skriftlig – alene, i par og i gruppe.
3. Styrk forholdet mellom det som skjer på skolen og hjemme, bruk LEKSI-bøkene som lekse/repetisjon.
4. Elevene bygger en “portefølje” som læreren kan følge over tid (de kan også tilegnes måloppnåelse).
5. Elevene kan bruke LEKSI-bøkene som støtte i videre læring.
6. Man kan veksle mellom å sette inn maler og å gjøre oppgaver i LEKSI-bøkene.
7. Elevene kan gjøre stoffet til sitt eget gjennom måten de velger å designe, fylle inn og utvide.
8. LEKSI-bøkene bidrar til å minske bruken av løse ark som blir borte, elevene får orden.
9. Arbeidet er motiverende og engasjerende for elevene!

LEKSI-bøker er egnet for:

- Alle trinn (differensierbart)
- Egnet for å inkludere morsmål
- Norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, KRLE
- Elevene fremstiller emner grafisk ved hjelp av maler
- Både grunnleggende og utvidede emner

LEKSI_Familie12
LEKSI_Gronnsaker11
LEKSI_Kroppen30

Tilgjengelige tema i LEKSI-serien

Bygge bro mellom norsk – engelsk (og morsmål!)

Alle oppleggene i LEKSI-bokserien vil være inkludert både norske (bokmål og nynorsk) og engelske maler. Du velger selv om du arbeider med kun norsk, kun engelsk, eller begge deler samtidig. Jeg syns det er en fin mulighet til å bygge bro mellom de norske elevenes første- og andrespråk.

Malene kan også brukes til et tredje språk, dersom man fyller det inn for hånd. Dette gjør at du også kan trekke inn elevens morsmål. Kanskje kan de mange av ordene skriftlig selv, kanskje kan de få hjelp av noen i familien. Elevene kan se på det sammen med morsmålslærer, eller bruke en ordbok. Jeg har fått hjelp av en rekke fantastiske lærere til å lage ordlister til den delen av LEKSI-bokserien som går på grunnleggende ordforråd.

Disse listene er gratis og du finner dem her.

-

Ordbrikker – til spill, skriving, lekser mm.

Alle LEKSIbøker har ordbrikker. Innholdet ellers kan variere litt for å passe med tema. Ordbrikkene kan brukes på flere ulike måter, og de kommer i tre ulike varianter. En variant har kun bilde, en variant har norske ord og en engelske ord. I tillegg har jeg alltid blanke sirkler med slik at elevene kan legge til egne ord – og slik at elever som har et eventuelt tredjespråk (eller annet morsmål) kan inkludere dette også. 🙂 Alle kan være med! Finn morsmålslister som matcher oppleggene her!

Med å bruke alle tre sett kan ordbrikkene brukes som et spill, for eksempel memory der de skal finne tre like. Et annet spill er å stokke alle brikkene, og så dele ut like mange til hver. Da kan de bytte seg i mellom, enten med å spørre etter noe de mangler, og tilby et bytte. Et vanskeligere spill er å spørre uten å bruke selve ordet!

Ordbrikkene med bare bilde kan man skrive navn på baksiden, gjerne både norsk og engelsk. De kan også limes inn i boken og fungere som sentrum i et tankekart (f.eks “fot” – sokk, sko, negl, tå, hæl), eller man kan trekke x antall og skrive setninger.

Ordbrikkene med bare ord på kan tegnes på baksiden, eller skrive ned det motsatte språket. Disse kan også brukes for å trekke ord elevene skal skrive setninger med.

-

Lese, lære og leke

Å arbeide med kjente tema med med en uvanlig eller annerledes innpakning er alltid kjekt. For noen år siden lagde vi for eksempel familietrær med å fylle inn navn på et ferdiglaget tre. En helet fint aktivitet, men ikke spesielt inspirerende. Bildet her viser et familietre laget med maler fra LEKSI-boken om familie. Hva kan man egentlig få ut av et sånt tre? Ut over fargelegging, klipping og liming? Mulighetene er utallige! La elevene skrive beskrivelser av familien basert på treet, forklare hvem personene er og hva de liker/gjør. I tillegg tar denne fleksible malen høyde for den moderne familien, med ulike sammensetninger - det er viktig i dagens samfunn!

Elevene kan vise frem treene sine for klassen og fortelle om familien muntlig, og med det få øvelse i muntlige presentasjoner – uten at det er skummelt! Er det en ting elevene kjenner godt, så er det sin egen familie! En annen mulighet er å la elevene lage et familie om en oppdiktet familie i par/gruppe, og basert på dette skal de skrive om familien, fortelle om den – kanskje til og med dramatisere?

Ordbrikkene med bare ord på kan tegnes på baksiden, eller skrive ned det motsatte språket. Disse kan også brukes for å trekke ord elevene skal skrive setninger med.

-
Planlagte tema

De første bøkene i LEKSI-bokserien vil være med grunnleggende ordforråd innen tema kroppen, grønnsaker, frukt og bær, måltider, kjøkken & verktøy, hjemmet, klær, kalender og været, på skolen, familie, kjæledyr, hobbyer, følelser, yrker, i byen, landformer, transport, skogsdyr, gårdsdyr og eksotiske dyr. Alle disse blir samlet i samlepakker. Etter dette kommer en rekke tema innen grammatikk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Jeg er åpen for tips!

Håper du syns dette var en spennende måte å arbeide på! Hvis du vil prøve ut noen av oppleggene finner du en oversikt over dem under! Lykke til, kos dere – og send meg gjerne tips og ideer til variert bruk så kan jeg utvide listen over tips! 🙂

Variasjonsmuligheter

I LEKSI-bøkene er det noen basismaler som går igjen i alle oppleggene, i tillegg til variable maler i det enkelte opplegg. Instruksjonene til elevene står forklart på hver mal, så det rent praktiske er dekket der (hvor man skal klippe, brette, lime osv). Det som imidlertid er greit å vite mer om er differensieringsmuligheter og tips til variert bruk. En mal har mer enn bare en bruk! Etterhvert som nye opplegg blir lagt til vil jeg legge inn tips og informasjon om de nye maltypene her. Bruk det gjerne som inspirasjon til å lage egne maler, eller bruk det i arbeidet ditt med mine. Har du tillegg, kommentarer, tips, forslag.. gi meg gjerne en lyd så kan jeg utvide listen! Det er i dialog med gode kollega at de beste ideene blir til, og da er det fint å få dele det med alle fortløpende!

Doble dører

Bilde fra opplegget om kroppen. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Disse malene kaller jeg doble dører, fordi venstre og høyre kant kan brettes inn mot midten. I sentrum står det grafikk eller en tekst, og elevene bruker brettekantene til å bearbeide stoffet. Bruken vil variere litt fra emne til emne, men eksemplene med kroppen er fine som et utgangspunkt. 🙂 Elevene kan sette tall på grafikken, skrive ned hva hvert tall representerer, samt oversette på baksiden.

De kan også skrive spørsmål på utsiden av lukene, for eksempel: Hva vokser på hodet? Hvilke kroppsdeler har vi to av? Man kan også skrive ned ord og dra streker til rett del av grafikken. Bak bretten kan de også skrive ord som rimer, ordet i flertall eller skrive ned ulike fakta de har lært!

Ordliste

Bilde fra opplegget om grønnsaker. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Ordlistene er ikke maler i og for seg, men de er viktige for å få på plass innholdet i LEKSI-boken. Det er ikke nødvendigvis sånn at disse ordene er de eneste aktuelle innenfor et emne, men de er et godt utgangspunkt. Legg gjerne til flere!

Når det gjelder språk så kommer listen på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, samt en liste som ikke har tekst på seg. Der kan man skrive inn eventuelt tredjespråk eller morsmål. Noen foretrekker å gjøre det på samme liste som enten norsk eller engelsk, men det er greit å ha alternativet!

Hvis du velger en A4-bok som format på LEKSI-boken får du plass til norsk og engelsk ordliste ved siden av hverandre siden malene kommer i A5-format. Alle skrives ut to og to på ett ark, slik at du i praksis sparer halvparten av utskriftene til elevtallet ditt. Noen unntak er det, og dette er maler som krever litt mer plass for å bli proporsjonale til resten (f.eks konvolutten)!

Konvolutt

Bilde fra opplegget om grønnsaker. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Konvolutten er i utgangspunktet en enkel og grei mal. Eleven får instruksjoner om hvor de skal klippe, brette og lime. På generelt grunnlag kan jeg tipse om at det er lurt å ha et par ekstra maler i bakhånd. 😉 Det gjelder forøvrig for alle maler!

Konvolutten er først og fremst tiltenkt å oppbevare ordbrikker, men også her vil det være variasjoner. Jeg er opptatt av lærende lek, og vil gjerne at elevene skal spille og ha det kjekt mens de lærer. Ulike varianter av spill går i disse konvoluttene, samt sammenfattede fakta og annen informasjon. Dette varierer litt ut i fra emnet elevene arbeider med.

Det er greit å passe på at man blar forbi denne siden på en sånn måte at konvolutten blir lukket, ellers kan det skje noen uhell med ordbrikker som flyger hit og dit!

Ordbrikker

Bilde fra opplegget om kroppen. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Ordbrikkene kan brukes på flere ulike måter, og de kommer i tre ulike varianter: bare bilde, norsk (bokmål/nynorsk) og engelsk. I tillegg følger det med et sett med blanke brikker for egne tillegg.

  1. Med å bruke alle tre sett kan ordbrikkene brukes som et spill, f.eks memory der de skal finne tre like. De kan også stokke alle brikkene, og så dele ut like mange til hver. Da kan de bytte seg i mellom, enten med å spørre etter noe de mangler, og tilby et bytte. Et vanskeligere spill er å spørre uten å bruke selve ordet!
  2. Ordbrikkene med bare bilde kan man skrive navn på baksiden, gjerne både norsk og engelsk. De kan også limes inn i boken og fungere som sentrum i et tankekart (f.eks "fot" - sokk, sko, negl, tå, hæl), eller man kan trekke x antall og skrive setninger
  3. Ordbrikkene med bare ord på kan tegnes og/eller skrives på. Disse kan også brukes for å trekke ord elevene skal skrive setninger med.
  4. Ordbrikkene kan brukes til hentediktat. Skriv ut en ordliste, og legg ordbrikkene med bilde- og/eller ord-siden ned. Elevene må huske hva som står på sirklene og skrive det ned. Bruk ord og bilder om hverandre for å differensiere aktiviteten.

Oppbevar ordbrikkene i medfølgende konvoluttmal. Bruk ordbrikkene i muntlige samarbeidsoppgaver, på stasjoner og ikke minst i lekse! Elevene kan spille med foreldrene sine. 🙂

Lukket blomster

Bilde fra opplegget om kroppen. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Denne varianten av blomster-malene har grafikken på utsiden. Man kan skrive rundt på notatblokken (slik som på bildet øverst), på innsiden og på «bladene». De kan brukes til å øve på hva ordet er både på norsk og engelsk (eller morsmål hvis det er aktuelt). Elevene kan skrive setninger med gjentakende form, på ett eller flere språk. I midten av disse blomstene kan elevene få beskjed om å skrive ned grafikken i ulike rekkefølger, f.eks:

  • størst til minst
  • høyest til lavest
  • lengst til kortest
  • eldst til yngst
Åpen blomster

Bilde fra opplegget om kroppen. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Åpne blomster fungerer på samme måte som lukkede blomster - men motsatt. 😉 Grafikken er på innsiden av bladene, og man skriver ord på undersiden. Dette gir godt med luft rundt blomstene til å kunne ha ulike skriveoppgaver.

Når det gjelder muntlig øving på ord og uttrykk er disse blomstene godt egnet. Det er vanskeligere å se hva som gjemmer seg bak blomsterbladene på uhell. En fin aktivitet er at elever sitter sammen to og to, der de bytter på å peke på et ord enten de selv eller læringspartner skal si hva betyr. Når svaret er avgitt åpner de luken og sjekker. Et annet alternativ er at elevene beskriver ordet de ser på, uten å si det, og så skal partneren gjette.

Luker

Bilde fra opplegget om kroppen. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Luker er rett og slett det: luker! Elevene limer fast feltet øverst, og skriver inn informasjon under. Når jeg bruker lukene på norsk og engelsk samtidig syns jeg det er fint å sette dem opp slik bildet her viser. Jeg fargekoder de to lukene som er like, og gir dermed elevene ekstra støtte. For å vite hvilke ord de skal fylle inn kan de bruke andre deler av LEKSI-boken som kilde. Disse lukene er med andre ord ikke det man starter med aller først i arbeidet.

Dette er en fin samarbeidsoppgave for læringspartnere eller på en stasjon. Det går også an å gi oppgaven i lekse, der elevene fyller inn det de er sikre på, og så kan de diskutere med læringspartner på skolen og fylle inn resten (eventuelt få bekreftet at alt er rett).

Rekke med horisontale luker

Bilde fra opplegget om kroppen. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Disse malene har utallige bruksmåter! I dette eksempelet er opplegget knyttet til kroppen, og variasjonen kan blant annet inneholde norske ord, engelske ord, nummerert liste, alfabetisk liste, setninger om hva man ser på hver luke, hvor mange vi har av hver kroppsdel som vises på luken mm. Det går også an å skrive en fortelling om hvem disse barna er. 🙂

En annen variant er å skrive ned spørsmål til det som befinner seg av grafikk på luken foran. En slags reversering av tankegangen, og noe mer krevende skrivemessig. Du kan også be elevene om å skrive hva de ser, uten å bruke ordene! Det kan fort bli mange artige varianter og forklaringer. 🙂

I andre opplegg kan det stå en oppgave eller et spørsmål, og så skal elevene skrive svaret sitt bak luken. Regler og formler, definisjoner, beskrivelser, utdyping, forklaring.. Det er planlagt en rekke grammatikkopplegg i LEKSI-bokformat - perfekt for å gi grammatikk en kreativ innpakning. I samfunnsfag kommer det opplegg om ulike historiske, geografiske og samfunnsrelaterte tema. I naturfag skal ulike konsepter fremstilles grafisk... Mulighetene er endeløse! 🙂

Firkant med luker i kryss

Bilde fra opplegget om grønnsaker. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Slike generelle luker har utallige bruksområder. De er også fine for å differensiere innholdet for ulike elver! Der det for noen er nok å skrive ordet (kanskje både på norsk og engelsk), kan andre skrive fakta, bøye i entall/flertall eller skrive andre setninger! I dette tilfellet med grønnsaker kan elevene skrive om næringsinnhold eller bruksområder for grønnsaken i mat.

Ulike former og figurer

Bilde fra opplegget om familie. Klikk på bildet for å se nærmere på opplegget.

Noen av LEKSI-bøkene har maler i seg som er litt annerledes enn de typiske oppgavene i serien. Ett eksempel er familietreet som skal bygges opp av en tre-mal og eple-maler. En slik side er godt egnet til å dra inn andre typer aktiviteter.

Med familietreet for eksempel kan elever øve på muntlige presentasjoner. Alle kjenner sin egen familie godt, så det er et helt naturlig tema å snakke om. Man kan også arbeide i par og ha muntlig aktiviteter der man går gjennom familietrærne sine, på norsk eller engelsk. Det er egentlig kun fantasien som setter grenser!