LESEGLØD - nivådelte lesetekster med innholdsarbeid

LESEGLØD er en serie lesetekster der ulike tema belyses. Tekstene er differensiert i tre nivå og inkluderer arbeidsoppgaver som går på innholdsforståelse. Formålet med serien er å tilby et rikt temautvalg med en innpakning som oppleves interessant og motiverende for elevene. Serien kommer på bokmål, nynorsk og engelsk samlet i samme opplegg. Klikk på knappene under for å se faglige inndelinger.

Nivådelte lesetekster

Lesetekstene i dette opplegget er nivådelt i A, B og C. De har tilnærmet identisk meningsinnhold, og har en del overlappende informasjon for spirallæring. Dette betyr at det er mulig for de fleste elever å begynne på nivå A og arbeide seg videre mot nivå B og C. Her må man ta en vurdering ut fra egen elevgruppe. I utgangspunktet er tanken at alle starter på nivå A og går videre derfra. Her vil naturligvis også tiden dere har til rådighet for å arbeide med temaet spille inn. Nivåene er merket med en bokstav øverst i høyre hjørne på forsidene og nederst i venstre hjørne på sidene.

Serien er egnet for:

• Norsk utgave: 3.trinn-7.trinn + TPO
• Engelsk utgave: 5.trinn-7.trinn + TPO

Serien har primært emner fra samfunnsfag, naturfag og KRLE. Har du ønsker?

Ta kontakt via meldingsboblen nede til høyre!

>> KLIKK HER FOR Å SE HELE SERIEN

Innholdsstruktur i hvert opplegg

 • Nivådelte lesetekster, tre nivå
 • Spørsmål til hver tekst, samt skriveside
 • Forsider for utskrift med omslag
 • Faktaoversikt / faktakort
 • Oppgavekort m/fasit
 • Arbeidsoppgaver innholdsforståelse (se liste under)
 • Flippbok for å organisere arbeidet på en kjekk måte

Flere opplegg har også en egen del som heter utvidet lesing, da med en ekstratekst for fordyping. Denne egner seg godt til å differensiere opp i nivå, men kan også brukes av alle etter ønske.

Tverrfaglig arbeid gjort enkelt

I og med at materiellet kommer på begge målformer og engelsk i tillegg har man muligheten til å arbeide med dem i både norsk- og engelskfaget. Innholdet i seg selv er for det meste knyttet til samfunnsfag, naturfag og KRLE. På den måten er dette et fint utgangspunkt for dyvdelæring, tema- og/eller prosjektarbeid. Bruk ulike vurderings- og evalueringsformer, og varier mellom veggaviser, plakater, framføring, multimodale tekster, innspillinger mm.

Arbeidsoppgaver

Disse oppgavene er faste i alle Leseglød-opplegg. For arbeid med tekstene på et mer overordnet nivå (vurdering, analyse mm.) kan man med fordel bruke LESEGLØD-seriens fagpakke med Tekstarbeid. Den tar for seg både skjønnlitterære tekster og faktatekster, og er nyttig i arbeidet med all tekst (ikke bare LESEGLØD-tekster).

 • VØL-skjema: To ulike utgaver av VØL-skjema.
 • Oppgaver: Ordbank, refleksjonsoppgaver og Rett/galt-oppgaver for økt fokus på begreper, refleksjon og tekstforståelse.
 • Lukeord: Trening i rettskriving og identifisering av manglende lyder i enkeltord.
 • Silhuetter: Ved å bruke silhuetter kan man bidra til å øke elevens bevissthet om lydene i et ord.
 • Ordsky: Tekstskaping ut fra bestemte ord. Øve på å skrive fullstendige setninger.
 • Flippbok: Flippbøker er visuelle og komprimerte notathefter der elevene kan bearbeide og samle informasjonen de har lært i emnet.
prw_2
PRW_3

Opplegg i serien!