LESEGLØD - nivådelte lesetekster med innholdsarbeid

LESEGLØD er en serie lesetekster der ulike tema belyses. Mange av tekstene er differensiert i to eller tre nivå og har inkludert arbeidsoppgaver som går på innholdsforståelse. Formålet med serien er å tilby et rikt temautvalg med en innpakning som oppleves interessant og motiverende av elevene. Serien kommer på bokmål, nynorsk og engelsk samlet i samme opplegg.

Nivådelte lesetekster

Lesetekstene i dette opplegget er nivådelt. De har ikke alltid identisk meningsinnhold, men har en del overlappende informasjon for spirallæring. Dette betyr at det er mulig for de fleste elever å begynne på nivå 1 og arbeide seg videre mot nivå 2 og 3. Her må man ta en vurdering ut i fra egen elevgruppe. I utgangspunktet er tanken at alle starter på 1 og går videre derfra. Her vil naturligvis også tiden dere har til rådighet for å arbeide med temaet spille inn. Nivåene er merket med en figur nederst i venstre hjørne:

Serien er egnet for:

• Norsk utgave: 3.trinn-7.trinn
• Engelsk utgave: 5.trinn-7.trinn+

Hvert opplegg anslår hvilke trinn det passer for. Hvert nivå har ikke identisk innhold, men overlapper. Dette gir en god mulighet til spirallæring og å arbeide nivå for nivå.

Serien har primært emner fra samfunnsfag, naturfag og KRLE. Har du ønsker? Ta kontakt via meldingsboblen nede til høyre!

Innholdsarbeid og leseforståelse

Hvert LESEGLØD-tema har tilhørende arbeidsark knyttet til innholdet.  Dette innholdsarbeidet er spedd inn i lesetekstene. Hvis man skriver ut som et hefte blir annenhver side tekst og oppgaver.

For arbeid med tekstene på et mer overordnet nivå (vurdering, analyse mm.) kan man med fordel bruke LESEGLØD-seriens fagpakke med Tekstarbeid. Den tar for seg både skjønnlitterære tekster og faktatekster, og er nyttig i arbeidet med all tekst (ikke bare LESEGLØD-tekster).

Tverrfaglig arbeid gjort enkelt

I og med at materiellet kommer på begge målformer og engelsk i tillegg har man muligheten til å arbeide med tema i både norsk- og engelskfaget. Temaene i seg selv er for det meste knyttet til samfunnsfag, naturfag og KRLE. På den måten er dette et fint utgangspunkt for tema- og/eller prosjektarbeid. Bruk ulike vurderings- og evalueringsformer, og varier mellom veggaviser, plakater, framføring, multimodale tekster, innspillinger mm.

Opplegg i serien!