Lesestart og STL+ med Malimo

LESESTART OG STL+ er en serie materiell utviklet for å støtte den tidlige leseopplæringen, gi et temarikt alternativ og bidra med enkel differensiering. Metodemessig er materiellet tilrettelagt for å brukes sammen med STL+. Det kan også brukes som utskrift, eller en kombinasjon av begge to.

Malimo’s serie «Lesestart og STL+» har som hensikt å gi lærere tilgang til et rikt utvalg tema, ferdig differensiert til ulike utgangspunkt, og med et variert innhold for ulike arbeidsmåter fra klasserom til klasserom.  Elevene har allerede mye forkunnskap og fantasien, materiellet er bare knagger å henge det på. Temaene vil være alt fra hverdagslige emner og sosial kompetanse, til tema hentet fra samfunnsfag, naturfag, KRLE og flere andre fag.

Hva er STL+?

STL+ står for «å skrive seg til lesing med talesyntese». Det er oppdagende skriving, som igjen hjelper elevene med å knekke lesekoden. Selve talesyntesen gjør at eleven får lest opp bokstavlyden når de bruker tastaturet. På denne måten hører eleven selv om ordet er rett skrevet eller ikke, og kan rette opp for ny opplesing. Man driver med en lytteskriving. Teknologien er et effektivt hjelpemiddel i arbeidet, men det som utgjør den store forskjellen er pedagogikken bak arbeidsformen. STL+ bygger på barnets naturlige språklige utvikling, og eleven tar i bruk den kunnskapen den allerede har ved skolestart.

Mestring i lese- og skriveopplæringen

Mestring er ekstremt viktig for å opprettholde motivasjonen for lesing og skriving. Alle barn ønsker å lære – alle vil lese og skrive! Å gi elever som er tidlig i leseopplæringen tilgang til lengre og «spennende» tekster kan være vanskelig. Man gjør dem ingen tjenester med tekster som er så vanskelige at all energien deres og hele fokuset går med til avkoding, heller enn innholdsforståelse. Disse tekstene har en hovedtyngde av lydrette og høyfrekvente ord. Kombinert med kjente tema som elevene kjenner gir det en god ramme for mestring i leseopplæringen, samtidig som tekstene har et meningsfullt innhold.

Hvordan bruke STL+ med Malimo-materiell rent praktisk?

Å bruke oppgavene i dette opplegget som en del av STL krever ingen større planlegging. Hvis man ønsker å bruke dem med talesyntese (STL+) er det noen helt enkle måter å organisere dette på. Uavhengig av hvilket program man bruker med talesyntese kan det kombineres med dette materiellet.

  • Bildefiler av materiellet er inkludert i hvert opplegg. Legg bildene inn i skriveprogrammet du ønsker å bruke. Legg tekstbokser over/ved siden av bildet som elevene skriver i.
  • Bruk de ferdig formaterte PPT-filene som er tilrettelagt for STL+ (vedlagt). Slett lysbilder etter ønske og det du vil elevene skal arbeide med.
  • Bruk materiellet utskrevet, elevene skriver i programmet dere bruker.
  • Bruk «utklippsverktøy» (snipping tool) i Windows, eller ta et skjermbilde, og fang et bilde av nøyaktig det i materiellet du ønsker å bruke digitalt. Legg dette inn i ønsket program.

Materiell i serien Lesestart og STL+ som er tilgjengelig nå:

LESESTART OG STL+

• Stasjoner, gruppearbeid og eneundervisning

• Barnehage, begynneropplæring og TPO
• Tilrettelagt for digital bruk
• Differensierte alternativer
• Utvid oppgavene - god TPO!

Innhold og format

  • Lesing, to nivå, farge og svarthvit
  • Myldrebilde, farge og svarthvit
  • Ordmatter og ordvegg
  • Skrivesider, tre nivå
  • Skrive seg til lesing ORD, tre nivå
  • Skrive seg til lesing SETNINGER, tre nivå