Leseteater er en fantastisk arbeidsmetode!

Leseteater er en spennende metode i språkundervisningen og er for mange et positivt avbrekk fra den vanlige leseundervisningen.  Leseteater går enkelt forklart ut på at en gruppe har høytlesing av en tekst som på forhånd er delt inn i mindre enheter/roller. Lesingen veksler mellom deltakerne. Når rollene er fordelt før høytlesningen bidrar det til å gjøre situasjonen kontrollert og trygg. Med ulike roller kan man tilpasse etter lesenivå på en enkel måte, og på den måten gi god tilpasset opplæring. Høytlesingen kan også kombineres med dramatisering. Les mer om alle fordelene knyttet til leseteater som metode i dette innlegget: LESETEATER: Kognitive, affektive og faglige fordeler!

Lydbøker for støtte

Det er et mål for meg å ha lydbøker til alle lestekster. Det vil ta litt tid. 😉 Alt av lydbøker vil ligge åpent på Malimo's YouTube-kanal. Her er et eksempel (fra parleseteater, Valentine):

LESETEATER

  • Bokmål, nynorsk og engelsk i samme nedlasting.
  • Leseteater har 6 differensierte roller i stykket.
  • Perleseteater har tre tekster med to roller hver.

Alle leseteater og parleseteater vil få lydstøtte i form av en lydbok. Disse legges til fortløpende på Malimo sin YouTube-kanal. Finn link til det enkelte stykket sin lydbok inne på produkt-siden.

Alle tilgjengelige differensierte leseteater m/6 roller!

Alle tilgjengelige parleseteater - tre tekster med to roller hver!