Mattestjerne: mengdetrening og mennigsfylt ventearbeid i matematikk

Formålet med ventearbeidseriene er å tilby meningsfylt ventearbeid til de som fullfører oppgaver raskt, samt mengdetreningsarbeid. Du som lærer kan skrive ut oppgavene, sette dem i en “Ferdig”-perm, og la elevene stille og rolig forsyne seg selv når de har blitt arbeidsledige. Min erfaring er at dette er svært nyttig i klasserommet. Elever som arbeider hurtig blir ikke sittende på “tomgang”, og har ikke tid til å kjede seg eller lage uro. Elever som arbeider mindre hurtig får arbeidsro og slipper å bli distraherte av at medelever roper “ferdig!”.

Samtidig er ikke oppgavene nyttige kun for de som blir fort ferdig med andre gjøremål. Ventearbeid: MATTESTJERNE handler om mengdetrening – ja regelrett drilling – av de fire regneartene. Samtidig er det viktig å understreke at drill ikke trenger å være kjedelig eller demotiverende. Med ti spill og aktiviteter som alle er differensierte er det enkelt å finne oppgaver som er kjekke og utfordrende på en gang! Ventearbeid: MATTESTJERNE er tilgjengelig i fire samlepakker: AddisjonSubtraksjonMultiplikasjon og Divisjon.

Serien er egnet for:

• 1.trinn-7.trinn
(alle opplegg har flere nivå)

• oppgaver ved stasjonsarbeid
• samarbeidsoppgaver, pararbeid
• ekstramateriell
• lekser

Spill og aktiviteter i den voksende samlepakken:

Mattesøk

Mattesøk er en aktivitet som går ut på å lete opp regnestykker i et stort rutenett/brett. Alle stykkene som skal letes opp er ført opp i en liste til høyre for brettet. Eleven må føre på tegn på brettet og farge regnestykket med en lys farge (for at det skal være enkelt å se). Regnestykkene finnes både horisontalt og vertikalt, men ikke baklengs eller på skrå. Disse oppgavene har fasit.

Trill og løs

Trill og løs er en aktivitet som går ut på å trille en terning og løse et regnestykke i riktig kolonne. Man begynner fra bunnen og arbeider seg oppover. «Målet» med spillet er å se hvilke av figurene på toppen som kommer på første-, andre- og tredjeplass. Disse figurene skal elevene fargelegge. Øverst i høyre hjørne er det et banner som indikerer nivået på regneoppgavene. Disse oppgavene har ikke medfølgende fasit.

Sant/Usant

Sant/usant er en aktivitet som går ut på å sortere regnestykker basert på om de er sanne eller usanne. Eleven får 16 regnestykker der halvparten er riktig og halvparten er uriktig. Du kan instruere dem i å klippe ut oppgavene og lime dem på riktig plass, eventuelt kan de skrive oppgavene inn for hånd. Velg det som passer best. Disse oppgavene har fasit.

Tallfamilier

Tallfamilier er en aktivitet som går ut på å fylle inn tallfamilie-hus basert på tallene man får oppgitt. Formålet med oppgaven er å arbeide med sammenhengen mellom tall/mengder. Eksempelvis får eleven oppgitt tallene 3, 2 og 5. Da skal eleven finne ut følgende regnestykker innen tallfamilien: 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3. Det samme gjelder multiplikasjon og divisjon. Fasit medfølger disse oppgavene.

Spinn og vinn

Spinn og vinn er en aktivitet som går ut på å snurre en binders på et hjul og løse et regnestykke basert på tallet man får oppgitt. Elevene spiller sammen to og to, og har hver sitt brett med oppgaver som skal fylles inn. Førstemann med fullt brett vinner.

Bondesjakk

Bondesjakk er en velkjent aktivitet som går ut på å få tre på rad. Her spiller elevene to og to sammen. De løser en oppgave for å få sette kryss/sirkel på den ruten, og spiller på tur. Førstemann som får tre på rad vinner brettet. Hvert ark har fire brett. En stjerne i hjørnet viser hvilket emne det spilles med, slik at du enkelt kan differensiere.

Hemmelige bilder 1

Mer informasjon kommer.

Hemmelige bilder 2

Mer informasjon kommer.

Hemmelige bilder 3

Mer informasjon kommer.

Hemmelige bilder 4

Mer informasjon kommer.

Samlepakker i Mattestjerne-serien

Enkeltopplegg i Mattestjerne-serien