Myldrebilder - språkutvikling og opplæring

Myldrebilder er spennende bilder der det skjer mye! De er gode samtalebilder for muntlig aktivitet, der man kan arbeide med språklig forståelse, språklyder, identifisering av lyder, ordklasser, lage spontane fortellinger, spørreord, let og finn mm. Myldrebilder kan brukes som grunnlag for å lage regnefortellinger og tekstoppgaver i matematikk, eller helt enkelt som pekebilder sammen med de yngste. De er også spennende å fargelegge, og kan gjerne brukes til å lage kort, innrammede gaver mm.

I hvert enkelt opplegg får man myldrebilde og scenebilde knyttet til de ulike temaene. Hvert opplegg inneholder en rekke ulike oppgaver og malsider (alle på bokmål, nynorsk og engelsk):

 • Samtalebilder - stående A4 med både farge- og svarthvitutgave
 • Skrivesider - liggende A4 i både farger og svarthvitt med skrivelinjer
 • Regnefortellinger - en ferdig oppgave + mal for å lage egne
 • Identifisering av lyder i ord (førstelyd, midtlyd og sistelyd), slå sammen lyder, lyden som mangler m.m.
 • Les og finn, oppgaver knyttet til bilde
 • Pyramidelesing knyttet til bilde
 • Lesetekst (ett nivå, alle målformer)
 • Påstander knyttet til leseteksten
 • Les og merk hvor man finner svar i leseteksten
 • Riktig eller galt
 • Enkle og vanskelige silhuetter
 • Ordkjeder med to og tre ord
 • Finn 7 feil
Myldrebilder passer for:

• Stasjoner, gruppearbeid og eneundervisning

• Barnehage, begynneropplæring og TPO
• Differensierte alternativer
• Utvid oppgavene - god TPO!

Finn alle ferdige Myldreserie-opplegg her!