Myldrebilder - språkutvikling og opplæring

Mer informasjon kommer

Myldrebilder passer for:

• Stasjoner, gruppearbeid og eneundervisning

• Barnehage, begynneropplæring og TPO
• Differensierte alternativer
• Utvid oppgavene - god TPO!