Oppgavekort

Hva er fordelene med oppgavekort?

Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. De er fine til å introdusere nye emner, eller til å repetere kjente emner.

Du kan i tillegg bruke kortene til arbeid med muntlig matematikk, enten på lærerstyrt stasjon eller i par og gruppe. Oppgavekort kan brukes som underveis- og/eller sluttvurdering for emnet de dekker.

Få inn mer bevegelse!

Oppgavekort er også perfekte som en aktivitet der elevene beveger på seg. Du kan legge ett oppgavekort på hver pult, og la elevene flytte seg rundt med svararket eller skriveboken sin etter din instruksjon. Det går an å la dem få et visst antall minutter på hver oppgave, det må vurderes ut i fra elevgruppen.

Et annet alternativ er å henge opp kortene rundt omkring og la elevene vandre. Dette gir god mulighet for muntlig matematikk og diskusjoner mellom elevene. Hvordan har de løst oppgavene? Har de funnet det samme svaret – på samme måte? Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn.

Hvordan arbeide med oppgavekort?

Å jobbe med oppgavekort kan skje i hvilken som helst rekkefølge. Kortene følger ikke hverandre i en serie. Du kan skrive ut, klippe opp og laminere hvert kort. La elevene trekke, eller del ut. Hvert oppgavekort har et tall som matcher svararket i opplegget, de kan arbeides med i skriveboken til den enkelte elev, på dette svararket eller muntlig. Man kan også bruke dem papirløst, ved å bruke datamaskiner eller vise et aktuelt kort på smart tavle. Jeg foretrekker egentlig å variere måten jeg bruker dem på mellom stasjoner og individuelt.

Serien er egnet for:

• Alle trinn
• Lære nytt + repetisjon
• Stasjoner, par- og individuelt arbeid
• Å få inn bevegelse i timen
• Mengdetrening for elever som trenger det
• TPO eller mindre grupper for forsterkning

Måter å spille med oppgavekort på
 • “Scoot” – et spill der elevene får en viss mengde tid til å fullføre et kort. Dette spillet passer best til oppgavekort med relativt korte svar. Læreren roper ut når elevene skal flytte seg til neste kort. Når alle har vært innom alle kort går man gjennom svarene i fellesskap.
 • Rygg mot rygg, der elever får det samme spørsmålet, og så sammenligner de resultater etterpå. Kan med fordel spilles med tre elever, der en elev er oppgavegiver/dommer, og de rullerer på å spille.
 • Skattejakt av oppgavekort i klasserommet, det man finner svarer man på. Her kan du variere mellom å gi dem mye og lite tid. Skal elevene gjemme kortet igjen etter de har svart?
 • Rebus eller skattejakt utendørs.
 • Tradisjonelle spill, som bondesjakk. For å få ta et trekk må man svare korrekt på et oppgavekort.
 • Små grupper og konkurranse med poenggivning. Hver gruppe får et sett med oppgavekort. De samarbeider om å løse settet, og må jobbe stille så ikke andre grupper overhører dem.
 • Oppgavekort kan brukes for quiz (eller som vurdering).
 • Heng dem på veggen og la elevene vandre.
 • Muntlige svar, der lærer trekker kort og elevene kan svare i kor, eventuelt førstemann som reiser seg.
 • Lærer trekker kort og elevene regner og skriver ned svaret sitt på en whiteboard-tavle (eller et laminert ark) og holder opp. Veldig grei måte å sjekke forståelse på.
 • Trekking av tilfeldige oppgavekort i artige beholdere, for eksempel små esker, gule kinderegg-kjerner, sammenrullet med hyssingknute og lignende.
Klassiske måter å bruke oppgavekort på

- Stasjonsarbeid
- Læringspar
- Elevstyrte, små grupper
- Lærerstyrte, små grupper
- Individuelt arbeid, kontroll av egne svar ved hjelp av fasit
- Individuelt arbeid, retting og diskusjon i plenum
- Skrive ut flere sider med oppgavekort på ett ark for å lage oppgavebrett
- Lekser
- Utfordrende kort for sterke elever
- Mengdetrening for elever som trenger det
- TPO eller mindre grupper for forsterkning

Samlepakker med oppgavekort

Klikk deg inn på samlepakkene for å se lister over enkeltoppleggene - velg og vrak etter behov! 🙂