SOSIALT ARBEID - en serie med fokus på relasjoner, sosial kompetanse og livsmestring

I skolen må vi ha tid til både faglig og sosialt fokus. Sosialt arbeid er en ekstremt viktig del av jobben vår som pedagoger.  Å gi elevene et positivt tankesett med seg på vei mot voksenlivet er uvurderlig. Elevene må tro på seg selv og egne ferdigheter, trenger en trygghet på hvem de er og hva som er viktig for dem – og ikke minst et «kart» for å navigere emosjonelt og sosialt sett. Sosiale koder og normer er ikke alltid krystallklare og enkle å forstå. Sosiale ferdigheter må læres, og da trenger elevene konkretisering og modellering. Formålet med serien for SOSIALT ARBEID er å tilby materiell som kan støtte deg i dette arbeidet. En voksende samlepakke er tilgjengelig.

Hva vil det si at samlepakken er voksende?

En voksende samlepakke tilbys med vesentlig rabatt til de som på forhånd vet at de har bruk for hele serien. På den måten kan man spare og få tilgang til alt materiell. At samlepakken er voksende betyr at ikke alle opplegg er lagt til enda, og at du kan laste dem ned fra brukeren din etterhvert som de legges til. Denne samlepakken med sosialt arbeid ventes ferdig ved årsskiftet 18/19. Sosialt arbeid er krevende og materiellet må være gjennomarbeidet og utprøvd før det legges til, tar derfor forbehold om at den kan ta noe lenger tid å komplettere. Les nedenfor for en oversikt over nåværende og planagt materiell.

Gi tilbakemeldinger og innspill!

Alle elevgrupper er ulike, og det er vanskelig å ta høyde for alle variasjoner og sammensetninger. Det meste av materiellet er laget på et bredt og generelt grunnlag, med for eksempel ulike etnisiteter på grafikken mm. Kanskje er det likevel en mal du savner? En plakat som hadde utfylt arbeidet ditt med materiellet godt? Jeg setter alltid stor pris på innspill, og prøver så langt det går å være behjelpelig. De elevene jeg har jobbet med har kanskje ikke de samme behovene som dine, og da er det fint å utvikle materiellet videre i samspill med kollega! Send meg en melding via den blå boblen nederst til høyre på siden! 🙂

SOSIALT ARBEID:

  • Egnet for flere aldersgrupper.
  • Voksende serie under arbeid.
Visuell dagsplan 1

Nåværende og fremtidige tillegg i serien

Klikk på fanen for hvert enkelt opplegg for å lese mer.

1: Sosial kompetanse

 Konkret arbeid med 34 ulike sosiale ferdigheter i form av plakater med definisjoner og tilhørende arbeidsark. Les mer om dette opplegget i eget blogginnlegg, eller klikk på bildet for å finne opplegget i butikken.

2: Visuell dagsplan

Visuelle dagsplaner er nyttig for alle barn. Denne varianten er laget både for barn med spesielle behov og ellers. Hvordan dagsplaner bør være er helt individuelt og må tilpasses barnets alder og funksjonsnivå. Det viktigste er likevel at dagen får en tydelig struktur slik at barnet vet hva det kan forvente. Med tydelige illustrasjoner forstår barnet hva som skal skje, selv uten å kunne lese.  Denne forutsigbarheten er viktig for barn i mange ulike situasjoner, inkludert enkelte barn som ikke har noen formell diagnose. Oversikt og forutsigbarhet gir ro og trygghet for mange. Dette kan bidra til å forebygge stressreaksjoner.

Klikk på bildet for å finne materiellet i butikken.

3: Følelser (under arbeid)

Konkretisering av ulike følelser og reaksjonsmåter. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

4: Bevegelse og yoga (under arbeid)

Hjernepauser og pause-sprell. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

5: Sosiale og psykososiale strategier (under arbeid)

Å ta gode valg, avdekke triggere, starte på nytt. Hvordan løse vanskelige situasjoner. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

6: Sosiale ferdigheter (under arbeid)

I dybden på personlige egenskaper som fremmer gode relasjoner og stabilitet. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

7: Vennskap (under arbeid)

Hva vennskap er, hva det innebærer og ikke innebærer. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

8: Growth mindset (under arbeid)

Inspirasjon til positiv og konstruktiv tankegang. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

9: Takknemlighetsdagbok (under arbeid)

Konkret øvelse i positiv og konstruktiv tankegang. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

10: Sosioemosjonelle sjekklister (under arbeid)

Følg elevens sosioemosjonelle utvikling. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

Nåværende opplegg i serien SOSIALT ARBEID

Populære serier med undervisningsmateriell!