SOSIALT ARBEID - en serie med fokus på relasjoner, sosial kompetanse og livsmestring

I skolen må vi ha tid til både faglig og sosialt fokus. Sosialt arbeid er en ekstremt viktig del av jobben vår som pedagoger.  Å gi elevene et positivt tankesett med seg på vei mot voksenlivet er uvurderlig. Elevene må tro på seg selv og egne ferdigheter, trenger en trygghet på hvem de er og hva som er viktig for dem – og ikke minst et «kart» for å navigere emosjonelt og sosialt sett. Sosiale koder og normer er ikke alltid krystallklare og enkle å forstå. Sosiale ferdigheter må læres, og da trenger elevene konkretisering og modellering. Formålet med serien for SOSIALT ARBEID er å tilby materiell som kan støtte deg i dette arbeidet. En voksende samlepakke er tilgjengelig.

Hva vil det si at samlepakken er voksende?

En voksende samlepakke tilbys med vesentlig rabatt til de som på forhånd vet at de har bruk for hele serien. På den måten kan man spare og få tilgang til alt materiell. At samlepakken er voksende betyr at ikke alle opplegg er lagt til enda, og at du kan laste dem ned fra brukeren din etterhvert som de legges til. Denne samlepakken med sosialt arbeid ventes ferdig ved årsskiftet 18/19. Sosialt arbeid er krevende og materiellet må være gjennomarbeidet og utprøvd før det legges til, tar derfor forbehold om at den kan ta noe lenger tid å komplettere. Les nedenfor for en oversikt over nåværende og planagt materiell.

Gi tilbakemeldinger og innspill!

Alle elevgrupper er ulike, og det er vanskelig å ta høyde for alle variasjoner og sammensetninger. Det meste av materiellet er laget på et bredt og generelt grunnlag, med for eksempel ulike etnisiteter på grafikken mm. Kanskje er det likevel en mal du savner? En plakat som hadde utfylt arbeidet ditt med materiellet godt? Jeg setter alltid stor pris på innspill, og prøver så langt det går å være behjelpelig. De elevene jeg har jobbet med har kanskje ikke de samme behovene som dine, og da er det fint å utvikle materiellet videre i samspill med kollega! Send meg en melding via den blå boblen nederst til høyre på siden! 🙂

SOSIALT ARBEID:

 • Egnet for flere aldersgrupper.
 • Voksende serie under arbeid.
Visuell dagsplan 1

Nåværende og fremtidige tillegg i serien

Klikk på fanen for hvert enkelt opplegg for å lese mer.

1: Sosial kompetanse

 Konkret arbeid med 34 ulike sosiale ferdigheter i form av plakater med definisjoner og tilhørende arbeidsark. Les mer om dette opplegget i eget blogginnlegg, eller klikk på bildet for å finne opplegget i butikken.

2: Visuell dagsplan

Visuelle dagsplaner er nyttig for alle barn. Denne varianten er laget både for barn med spesielle behov og ellers. Hvordan dagsplaner bør være er helt individuelt og må tilpasses barnets alder og funksjonsnivå. Det viktigste er likevel at dagen får en tydelig struktur slik at barnet vet hva det kan forvente. Med tydelige illustrasjoner forstår barnet hva som skal skje, selv uten å kunne lese.  Denne forutsigbarheten er viktig for barn i mange ulike situasjoner, inkludert enkelte barn som ikke har noen formell diagnose. Oversikt og forutsigbarhet gir ro og trygghet for mange. Dette kan bidra til å forebygge stressreaksjoner.

Klikk på bildet for å finne materiellet i butikken.

3: Følelser (under arbeid)

Konkretisering av ulike følelser og reaksjonsmåter. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

4: Bevegelse og yoga

Formålet med opplegget som går på Bevegelse og yoga er både å legge til rette for fysisk aktivitet i klasserommet, samt å gi elevene verktøy når det gjelder regulering av følelser og stressmestring. Å ta «hjernepauser» i form av pause-sprellog/eller yoga kan bidra til at man får mer energi og nytt fokus i arbeidet sitt.

Format: 100+ plakater og kort

Plakatene og kortene har originalstørrelse A3, men kan skrives ut mindre etter ønske. De kommer i følgende varianter:

Pause-sprell (aktiviteter, «røris»)

 • Ark med overskrift + forside til kort hvis man vil sette dem på ring
 • Skriftlige pause-sprell-kort, 48stk (sett på ring eller heng opp under overskriften)
 • Illustrerte pause-sprell-kort, 24stk (sett på ring eller heng opp under overskriften)
 • Plakater med alle pause-sprellene

Yoga

 • Ark med overskrift + forside til kort hvis man vil sette dem på ring
 • Plakater med alle de ulike øvelsene – kjønnsnøytrale figurer
 • 30 kort for å sette på ring eller henge opp under overskriften
 • Plakater med alle de ulike øvelsene – gutter og jenter
 • 30 kort for å sette på ring eller henge opp under overskriften
 • Forslag til serier av øvelser med god flyt

Hva er pause-sprell?

Pause-sprell er ulike aktiviteter som skal gi et avbrekk i konsentrert arbeid (som ofte foregår ved pulten). Dette er en type «røris». De fleste pause-sprellene krever at elevene er ute av stolene sine og beveger seg. Alle elevene er med, ingen er passive og ser på. Hvert pause-sprell skal bare ta noen få minutter å gjennomføre, og er derfor ingen tidstyv. Det er lurt å øve på effektiv gjennomføring der elevene finner tilbake til arbeidet raskt etterpå slik at det ikke genererer uro. Ikke gi opp dersom dette ikke er på plass med en gang, rutiner må læres inn! Pause-sprell krever ingen forberedelser eller spesielt materiell. Lag så mange ekstra pause-sprell du måtte ønske med den redigerbare filen. En enkel variant ligger også i ressursbiblioteket her!

Yoga og meditasjon

Yoga kan være et fantastisk verktøy å lære elevene. Det kan brukes sammen med hele klassen, i grupper eller individuelt. I situasjoner som er overveldende kan elever også ha nytte av å gjøre ulike øvelser som et ledd i å komme i balanse igjen. Etter hvert som elevene lærer ulike stillinger kan de gjerne oppmuntres til å gjennomføre disse på eget initiativ i pauser, lek, friminutt og ellers.

Øvelser kan settes sammen akkurat slik som man ønsker det selv, det er tusenvis av varianter. Det beste er å prøve seg frem litt selv. Selvsagt er det noen overganger som er litt problematiske og skaper dårlig flyt, men de fleste nybegynnere (og lærere som ikke har noe særlig erfaring fra yoga) vil uansett ikke klare å skape veldig god flyt. Med barn er det like hensiktsmessig å bare prøve seg frem med ulike stillinger og ha det morsomt sammen.

5: Sosiale og psykososiale strategier (under arbeid)

Å ta gode valg, avdekke triggere, starte på nytt. Hvordan løse vanskelige situasjoner. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

6: Sosiale ferdigheter (under arbeid)

I dybden på personlige egenskaper som fremmer gode relasjoner og stabilitet. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

7: Vennskap (under arbeid)

Hva vennskap er, hva det innebærer og ikke innebærer. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

8: Growth mindset (under arbeid)

Inspirasjon til positiv og konstruktiv tankegang. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

9: Takknemlighetsdagbok

Formålet med en slik takknemlighetsdagbok er todelt. På den ene siden har man den åpenbare faglige aktiviteten som ligger i det å skrive. På den andre siden handler en slik dagbok om noe mer. Å vise og å reflektere over takknemlighet forbedrer et menneske sitt langsiktige velvære, helsen, relasjoner, følelser og hjelper en med å finne balansen etter stressende situasjoner og andre emosjonelle påkjenninger.

Med den markante økningen i stress og psykiske lidelser hos barn og unge er det viktig at vi setter psykisk helse på dagsorden i klasserommet. Klasseromsundervisning kan forebygge selvmord hos ungdom. I følge Mental Helse Ungdom er det i Norge over 500 dødsfall som følge av selvmord hvert år – og selvmord er den vanligste dødsårsaken for unge under 25. Det er langt flere selvmordsforsøk. Dette er alvorlig. En takknemlighetsdagbok vil aldri kunne kurere noen fra psykiske lidelser eller fjerne alle stressende og vanskelige livssituasjoner, men den kan bidra til at det totale bildet ikke bare er mørkt. Også for elever (og voksne) uten emosjonelle vansker av en alvorlig grad vil det være nyttig å trekke frem det positive og bruke dagboken som et verktøy.

10: Sosioemosjonelle sjekklister (under arbeid)

Følg elevens sosioemosjonelle utvikling. Mer informasjon kommer når materiellet blir lagt til i samlepakken.

11: Positiv-its!

Oppmuntring og relasjonsbygging. BONUS!

Nåværende opplegg i serien SOSIALT ARBEID